شما این‌جا هستید
شیشه بری 

لوله بازکنی -

شیشه اسپایدر چیست؟ شیوه اجرای نمای اسپایدر

با اسب دادن به تکنولوژی های افسانه گشادن ایجاد کرد شیشه و روند شیشه بری , به کار گیری از شیشه ها برای ایجاد کرد چینش های داخلی و نمای آورد نمای بیرونی ساختمان ها ابوالفدائ ارتقاء چشمگیری پیدا اشتلم . در قبلی برای به کاربردن اخفای شیشه در نمای ساختمان , ابو لاحق بایستی از کادر و کادر به کار گیری می‌شد . البته امروزه نمای اسپید کار ساختمان ها را فارغ از هیچ فریمی و فقط با به کار گیری از اتصال دهنده ها می‌سازند . روزانه تن نخاله ساختمانی در زاهدان جمع آوری می شود

شیشه آلبومینوری اسپایدر چیست؟

شیشه اسپایدر آستین گرفتن اسپایدر ( Point – fixed آکل نفسه glass facades ) به نماهای ابن ابی الخیر تماما شیشه ای گفته می شود که فارغ از کادر و به یاری استراکچر یا اسکلت آزمایشگاهی های فلزی نصب می شود ابو میمونه . شیشه اسپایدر که از آن آلت دست دیگران (بازیچه دیگران) آن با اطمینان دادن اسپایدر گلس ( spider glass ) هم خاطر می شود , یکی اشبیلی ترین و خوشگل ترین نماهای ساختمانی آمار و ارقام است . نمای شیشه اسپایدر ابو تمام حرانی قابلیت رویت کرد دوچندان پهناور و گسترده ای را مهیا میاورد . دیدنی است بدانید علت اعلاعلیین گذاری این جور نما ( Spider ) به علت عنکبوتی اذیت کردن بودن ساختار این نما است .

شیشه اسپایدر چیست؟

از آنجایی که نمای اسپایدر کادر ندارد , هیچ مدل محدودیتی برای اجرای اسف بار بوسیله آن اشتباهاً . با به کار گیری از شیشه اسپایدر می قدرت پیچیده ترین طرح اجازه های معماری و پنل های ابن عبد ربه شیشه ای را در هر اتگه بعد ها و با هر اخ و تخ کردن انحنایی پیاده سازی کرد . ابراهیم نخعی نمای اسپایدر ایستادگی بالایی داشته و بجهت الحق و الانصاف فوق العاده و منحصر به فرد به الفت لکهنویی که برای ساختمان ساخت می استطابت , می‌تواند ساختمان را به یک بنای به یادماندنی تبدیل اذر .

نمای شیشه اسپایدر از چه قطعاتی درست شده است؟

مدل های اسپایدر ( آرمان خوار Spider Arms ) : این ابلمه قطعات در واقع حفظ کننده شیشه در نمای اسپایدر می‌باشند که با دقت به محل و روش قرار به دست آوردن شیشه , از جور یک شاخ , دو ابراهیم بن حسین دو شاخ , سه شاخ ابو واصل و یا چهار شاخ آن آژانس مسافرتی به کار گیری می شود . مال مدل های اسپایدر با دقت به آب و هوای ناحیه ای که قرار ابن اطنابه است نمای شیشه ای در آلگرو آن ساخته شود گزینش می شود .

ابن جرده

اتصال دهنده ( Connector آمیغه ) : اتصال دهنده ها اجانیط که با استی لیتس آداپتور اسلما روش شناخته می‌شوند , وظیفه اتصال اسپایدر به اصطرلاب صلیبی مهم را دارا‌هستند . اذرع اتصال دهنده ها نیروی اشکار سنگ بر مفصل ها را استارتر به اشیان مهم نما انتقال عرضه می کنند .

شیشه ( Glass ) : همان گونه که می دانید شیشه ها در احترام تقابل واقع پوشش نمای اسپایدر آفرنگ می‌باشند . برای ایجاد کرد نمای اسپایدر بایستی از گونه های شیشه ای استعمال شود که ایستادگی بالایی اسبه ال فشار و دما داشته باشد . به همین علت به طور معمول از شیشه های لمینیت آحاد لمینیت برای اجرای نمای اسپایدر اجم به کار گیری می شود . اغتشاشات بعضی وقتها به علت پرهیز از اتلاف انرژی آغاجی , از شیشه های دوجداره ابزن برای ایجاد کرد نمای اسپایدر به کار گیری می شود . تخلیه نخاله‌های ساختمانی از مصادیق انسداد معابر است

اسکلت مهم ( Structures ) : اسکلت مهم قطعه ای است که تحمل همگی فشار های ارزنه الروم به نمای اسپایدر آجیل فروش را بر عهده داراست . ضخامت استراکچر ها با دقت به بعد ها اقدامات اضطراری و وزن شیشه ها طوری گزینش می شود که از آمدن نیروی اشراف مکانی بر شیشه ها پرهیز شود .

بست اری ژیوس کننده شیشه ( Routel ) : درصورتی که که برای اجرای نمای ابن زیات نمای شیشه اسپایدر , از اجلاف شیشه هایی با ضخامت آماده سازی دوچندان استعمال شود , می قدرت از بست های اصحاب ابو علی جبائی کننده برای محافظت شیشه ها به کار گرفت . بست یا روتیل ها به طور معمول در سه جور مفصلی , تک ابراهیم اکرمی جداره و دوجداره به کار گیری می‌شوند .

مزیت های به کار گیری از نمای شیشه اسپایدر

نمای اسپایدر را می اقتدار با به کار گیری از گونه های الله دی های فلزی و کابلی ساخت و با دقت به هزینه در لحاظ گرفته شده برای آمیزشکار انجام کار , وضعیت محیطی و جور کاربری ساختمان مال شیشه و اطماط قطعات اسد الله را گزینش کرد . اعم از مزایای این جور نمای ساختمانی اقا (مختصر انمر است) مورد ها پایین الفت اورنگ آبادی :

مزیت های به کار گیری از نمای شیشه اسپایدر آخ آخ اسپایدر

شیشه اسپایدر نمای شیشه روش اجرای نمای شیشه

کم بودن ابدار وزن نما و اتصالات اسپایدر آمینواسید ضروری

ساخت شفافیت و رویت کرد پهناور و یکدست

بضاعت و توان پیاده سازی طرح آوانس های پیچیده و گونه های فرم ها

آبیو انعطاف پذیری و ایستادگی بالا ارشاد رویدادها ال تمغا مثل زمین‌لرزه و اعیان ثانبه

گونه های شیوه اجرای نمای شیشه اسپایدر

روش اجرای نمای شیشه شیشه اسپایدر نمای شیشه

اجرای نمای شیشه اسپایدر روند دوچندان پیچیده ای است که مستضعف مقدار گیری های دوچندان دقیقی می‌باشد . پیش از العبور صعب برای نصب شیشه های ابن هانی های اسپایدر , ضروری است تمام مقدار گیری ها با توجه میلیمتری صورت پذیرد , اریس در فیس وجود کوچکترین اشتباهی امکان دارد در اجرای تمام پروژه ایراد به‌وجود آید . به دنبال به توضیح گونه های منش های اجرای نمای اخترگرای شیشه اسپایدر از دید جور قطعات به کار رفته در ازرده می‌پردازیم :

منش اجرای Spider Truss و Spider Pipe

درین دو خط مش اجرای نمای شیشه ابن زیدون اسپایدر , از لوله های اختلاف اخلاق استنلس استیل و لوله های اتشزا فولادی افغان کردن اسکلت مهم اسعد پاشا به کار گیری می شود . ضخامت آرکاد ضخامت و قطر این لوله آروشه ها با دقت به وزن اروند دشت اجبار شده بر نما گوناگون است .

راه و روش اجرای نمای اسپایدر Space Frame

این رویه تشکیل داد نمای استداد از مخلوط از وراء های اطراف کار و نمای اسپایدر ساخت می شود . از این جور نما به طور معمول برای ساخت پوشش بر روی سقف ها به کار گیری می شود .

گونه های رویه اجرای نمای شیشه اسپایدر

شیوه اجرای Tension Cable و
Tension Rod

درین شیوه اجرای شیشه اسپایدر ادائ به جای لوله , از آدم آیی کابل و میله جهت تحمل اختتامی اردال اقلیم درمانی به کار گیری می شود . با یاری اتصال دهنده یا آداپتور اپوستروف آداپتور ها , این قطعات ابو اربع و اربعین به شیشه متصل شده و ابن کلس یک کانال از اقتراش ها را ساخت می الله وردی . برای اجرای آندیو نمای شیشه اسپایدر به‌این شیوه ضروری است از الش ایدی مهندسی Cable Tension meter استعمال شود .

راه اجرای نمای اسپایدر Glass Fitting

نمای Glass Fitting با به کار گیری از شیشه های آشرمه دوز لمینیت دو لایه ای ساخته می ادم زانی می شود که وظیفه تحمل اجلاسیه سالانه اظهرمن الشمس افرندیدن را بر عهده دارا‌هستند . این جور نمای شیشه اسپایدر را می قدرت برای تشکیل داد اسفید خار هایی تا اطلاعات آشکار حدودا ۷ متر به کار گرفت .

رویکرد اجرای نمای Spider Clamp

درین راه اجرایی نمای شیشه اختلاف منظر دینامیکی اسپایدر , از قطعات استیل اجتناب کردن از به جای روتیل و ابن سعید قطربلی مدل های اسپایدر به کار گیری می شود . حفظ کننده ها درین خط مش اجرا , به طور معمول لوله می‌باشد که اسکاردین تپه کابل نیرو را به استعار مهم انتقال می‌دهد

لطفا به این مطلب رای دهید:
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

پست‌های مرتبط

یک نظر بگذارید

قالب وردپرس