شما این‌جا هستید
چگونه لوله کشی فاضلاب را آزمایش کنید ؟ لوله بازکنی لوله کشی 

لوله بازکنی -

چگونه لوله کشی فاضلاب را آزمایش کنید ؟

آزمایش لوله کشی فاضلاب چگونه است ؟

تست لوله

۱ – لوله کشی فاضلاب را بایستی پیش از نصب اثاثیه بهداشتی انجام بخشید . ۲ – به هنگام , همگی اجزای لوله کشی فاضلاب ساختمان بایستی واضح و قابل بازرسی باشد . ۳ – با آب احتمالا به و درصورتی که که مصالح لوله کشی و اتصال ها فشار ( استاتیک ) ساختمان مقاوم باشند , یک جا برای تمامی لوله کشی صورت پذیرد . ۴ – درصورتی که کلیۀ شبکۀ لوله کشی یک جا با آب شود بایستی همۀ دهانه های شبکۀ لوله کشی , جز بالاترین دهانۀ آن , موقت بسته شود و تمام لوله ها با آب لبریز شود . بعداز بازه ۱۵ دقیقه بایستی همۀ قطعات و اتصال ها آیتم بازرسی قرارگیرد و نشت آب مشاهده نشود . در فیس مشاهده نشت آب بایستی قطعۀ معیوب اتصال ضعیف ترمیم بده بستان شود و با آب تکرار شود . درین راه و روش شبکۀ لوله کشی فاضلاب و هواکش احتمالا با انجام گیرد . ۵ – درصورتی که شبکۀ لوله کشی به شود بایستی با به کار گیری از های بازدید و دسترسی , که روی لولۀ قائم , ساختمان در به تعدادی ناحیه تقسیم شود و با آب در هر ناحیه رخ گیرد . در هر ناحیه , جز بالاترین ۳ متر , فشار آزمایشی با آب نباید از ۳ متر ستون آب کمتر باشد و هیچیک از قطعات با اتصال ها نباید در معرض فشاری کمتر از ۳ متر قرار گیرد . در فیس مشاهد ة نشت بایستی قطعۀ معیوب اتصال ضعیف ترمیم و بده بستان شود و با آب تکرار شود . درین رویکرد شبکۀ لوله کشی فاضلاب بایستی غیروابسته از شبکۀ لوله کشی هواکش انجام گیرد . لوله کشی آب مصرفی ۱ – احتمالا لوله کشی به در جریان کار , تماما بعداز نصب تمامی لوله ها و اجزای دیگر لوله کشی چهره گیرد . ۲ – پیش از انجام و تأیید لوله کشی , هیچ یک از اجزای لوله کشی نباید با عایق اجزای ساختمان پوشانده شود . در هنگام همگی اجزای لوله کشی بایستی واضح و قابل بازرسی باشد . ۳ – علاوه بر به بدون نقص لوله کشی , بایستی بعداز خاتمه کار و بعداز نصب اثاثیه بهداشتی , فشار با آب انجام گیرد . ۴ – بعداز خاتمه لوله کشی و پیش از نصب اثاثیه بهداشتی بایستی دهانه های موقت بسته شود و لوله کشی با آب کم کم لبریز شود و کاملاً هواگیری گردد . پیش از , بایستی لوله کشی را به بازه دست کم دو روز آکنده از آب نگاه داشت . ۵ – فشار بایستی با آب و به یاری تلمبه فشار آب , مجهز به فشار سنج با فشار دست کم ۱۰ صورت پذیرد . فشار سنج بایستی در بالاترین لوله کشی آیتم نصب شود . ۶ – بازه بایستی دست کم یک ساعت باشد . درین بازه در صورتیکه شکستگی نشت آب مشاهده شود , بایستی فشار آب بعداز رفع عیب تکرار شود . ۷ – بعداز نصب اثاثیه بهداشتی یک دیگر بایستی فشار آب صورت پذیرد . لوله کشی آب , اثاثیه بهداشتی و تمامی اجزای آن بایستی اندازه جریان و فشار کار در موقعیت کار عادی قرارگیرد . همگی شیرها بایستی یک به یک و بسته شود و نسبت به آب بند بودن آن‌ها اطمینان حاصل شود . این تراز بایستی در فشار سود برداری و به بازه دست کم یک ساعت صورت پذیرد . در فیس مشاهده نشت , بعداز رفع عیب , این بایستی تکرار شود . لوله کشی شوفاژ ۱ – لوله کشی بایستی با آب صورت پذیرد . ۲ – درصورتی که آب خطر یخ زدگی موجود هست , می اقتدار با ضد یخ به آب , لوله را کرد . ۳ – هنگام , اجزای لوله کشی بایستی واضح و در معرض و قابل بازرسی باشد . ۴ – با آب بایستی با فشار حداقل ۵/۱برابر فشار کار سیستم لوله کشی صورت پذیرد . ۵ – درهر , کمینه فشار , نباید از ۷ کمتر باشد . ۶ – در لوله کشی , فشار سنج بایستی در بالاترین نقطه قرار داشته باشد . ۷ – بازه زمانه حداقل بایستی دو ساعت پیوسته باشد . ۸ – در بازه بایستی همگی اجزای لوله کشی و اتصال ها یک به یک بازرسی و هیچ نشتی مشاهده نشود . ۹ – در چهره مشاهده نشت آب , بایستی قطعه اتصال معیوب بده بستان ترمیم و بعد از آن تکرار گردد .

پست‌های مرتبط

یک نظر بگذارید

قالب وردپرس