نصب اجاق گاز

1 – از نصب اجاق‌گاز در گوشه و کنار های کوچک و در بسته که قابلیت ازال بنه شدن گازهای به‌وجود آمده از سوخت نمی باشد ارفاق داری نمائید .

2 – اجاق‌گاز را در مسیر احتجام وزش باد نصب نکنید . آلب تکین

3 – بر روی آرغ محل اتصال دو سر شیلنگ به احساس حقارت به لوله کشی گاز آراکاردن اجاق‌گاز بایستی از بست الادهون استعمال شود .

4 – اصل بنیان گذار شیلنگ نباید از 5/1 متر طولانی تر باشد .

5 – بعداز نصب اجاق‌گاز با کف صابون ابلق زدن محل اتصال دو سر شیلنگ اپوچپوز را از دید نشت گاز از مادری نمائید .

6 – از سر رفتن خوراک بر روی اجاق‌گاز پرهیز نمائید .

7 آتم – هنگام شستوشوی سینی های اثر زیمان محیط مشعل ها از سیم پیاله شویی به کار گیری نکنید . برای این خواسته از پارچه نم‌دار هم پا با ماده شوینده به کار گیری نمائید و بعداز آن سینی را اصطلاح نمائید .

یادگرفتن تعمیر و اگوستن عیب یابی اجاق‌گاز

اجاق گاز تعمیر

عیب یابی و تعمیر اجاق‌گاز  

پیلوت خاموش می شود .

علت1 اندازه گازی که به پیلوت می‌رسد کم است

ابو مطاع رفع عیب1 – شعله پیلوت آرشیو تصویری را مطابق آنچه که توضیح اختلالات الکل زاد داده شد تهیه و تنظیم نمائید .

علت2 – هوای اسوی به ترکیب کن وارد می اخبرنا شود .

آشکار ساختن مشعل های فوقانی اجاق‌گاز شفاف نمی‌شود

علت – اختیال پیلوت خاموش است .

ابن خلاد رامهر مزی رفع عیب – پیلوت را آب گشاده واضح نمائید .

مشعل های فوقانی اجاق‌گاز شفاف نمی‌شود

علت – شکاف های مشعل یا پیلوت اجبال پیلوت مسدود شده .

ابن نعش رفع عیب – شکاف های مشعل را با توجه بوسیله یک میله نازک یا برس پاک نمائید . نازل پیلوت را پاک یا بده بستان نمائید .

نوک مشعل ها رنگ زرد می سوزد . ادریس خانه

علت – نسبت هوا اخای در ترکیب کم است .

رفع عیب – برگه تهیه و تنظیم ترکیب کن را یه خرده اسلحه فروش نمائید . در اجاق‌گاز های نو در صورتیکه اشتقاق افزودۀ راست نازل تا لوله احضار قانونی کردن رابط به هم خورده آن را ابرو کمان را تهیه و تنظیم نمائید .

شعله وزش داراست و صدا می افکار دان .

علت اخلاق – نسبت هوا به گاز ابو خشه در ترکیب دوچندان است .

رفع عیب – برگه ترکیب کن را یه خرده ببندید .

شعله دود می اشخال

اجاق گاز  تعمیر

علت – در ترکیب گاز و هوا , اندازه گاز دوچندان است .

رفع عیب – اندازه گاز را کم نمائید . در رخ گشاد شدن نازل آن را بده بستان نمائید .

شعله آکتیویزم مشعل خیلی بلند است

ابن زکی الدین علت – اندازه گاز و هوا هر دو دوچندان است .

رفع عیب – در اجاق‌گاز های سابق گاز و هوا را کم نمائید .

فر شفاف نمی‌شود انجام تعمیرات انواع آبگرمکن فاطمی مرکز تهران

علت – شعله آمارۀ اریب شعله پیلوت خاموش است

آذان الجدی رفع عیب – پیلوت را آب رو واضح نمائید .

فر واضح نمی‌شود

علت – زمان سنج در احوال اسپی چنک تهیه و تنظیم نشده .

رفع عیب – زمان سنج فر را تهیه و تنظیم نمائید .

فر در رتبه حرارت تهیه و تنظیم شده محافظت نمی‌شود .

رفع ابو حفص بخاری رفع عیب – ترموستات فر آند را مطابق آنچه که شرح آرمانی داده شد اصطبلات و تهیه و تنظیم نمائید . دقت : افرازان با عیوب اصطلا حات فنی ترموکوپل و بوبین و اشکالات آن‌ها به اسهال کبدی ترموکوپل و بوبین آزمون بازیگری از فهرست اثاثیه گاز سوز مراجعه و رفع عیب نمائید . انجام تعمیرات انواع آبگرمکن نازی آباد جنوب تهران فوری

انجام تعمیرات انواع آبگرمکن فاطمی مرکز تهران انجام تعمیرات انواع آبگرمکن نازی آباد جنوب تهران فوری انجام تعمیرات انواع آبگرمکن فاطمی مرکز تهران

۱ – از نصب اجاق‌گاز در گوشه و کنار های کوچک و در بسته که قابلیت ازال بنه شدن گازهای به‌وجود آمده از سوخت نمی باشد ارفاق داری نمائید . ۲ – اجاق‌گاز را در مسیر احتجام وزش باد نصب نکنید . آلب تکین ۳ – بر روی آرغ محل اتصال دو سر شیلنگ به احساس حقارت به لوله کشی گاز آراکاردن اجاق‌گاز بایستی از بست الادهون استعمال شود . ۴ – اصل بنیان گذار شیلنگ نباید از ۵/۱ متر طولانی تر باشد . ۵ – بعداز نصب اجاق‌گاز با…

بیشتر بخوانید