شما این‌جا هستید

لوله بازکنی

لوله بازکنی تهران

لوله بازکنی شرق تهران

آخرین اقدامات ساماندهی نخاله های ساختمانی شهر اهواز توسط سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز حمل نخاله شرق تهران 

آخرین اقدامات ساماندهی نخاله های ساختمانی شهر اهواز توسط سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز

نخاله های ساختمانی به مواد و مصالحی گفته می شود که در عملیات تخریب سازه ایجاد می شود . در رئیس کارها هر شهر این ضایعات قسمتی از الویت های هدایت قرار میگیرند . اداره سرویس ها موتوری شهرداری اهواز جهت مدیر و سوق دهی نخاله های ساختمانی در شهر اهواز مبادرت به دایر نمودن ستاد سوق دهی ضایعات و نخاله های ساختمانی نمود . حمل نخاله در شرق تهران

در‌این گفتار به نهایی اقدامات و فعالیتهای انجام یافته به وسیله این اداره به مراد سوق‌دهی ضایعات ساختمانی اشاره می‌گردد .

هدف ها اول ستاد

۱ – بهبود سیمای شهری و پاکیزگی معابر
۲ – پرهیز از آلودگی محیط شهر
۳ – دوری از تولید سد معبر جهت امنیت و آسایش شهروندان
۴ – جهت دهی و تحلیل بر حمل پسماندهای ساختمانی از تراز شهر و تخلیه در محل های مجاز
۵ – خودداری از تخلیه نخاله ها در لبه و مبادی محل ورود های شهر
۶ – مکانیزه نمودن سیستم گردآوری نخاله ها
۷ – طرح ریزی جهت به کار گیری با صرفه از پسماندهای قابل به کار گیری

لذا با جدیت و پشتکار و طرح ریزی ظریف و اختصاص وقت , نیرو و کارایی کافی و با کارایی نیروهای این اداره عمل های پایین درباره ی جهت دهی خاک و نخاله ها انجام گرفت .

کار های انجام شده :

•ساماندهی همه خودروههای فعال در‌این بخش و صادر شدن برچسب
یکی راههای در اختیار گرفتن و خودداری از تخلف کامیون داران حمل نخاله , سوق‌دهی آنان میباشد . که در این راه این اداره مبادرت به دعوت از کامیون داران فعال دراین باره نمود و تشکیل پرونده و توجیه نمودن آن ها مبادرت به صادر شدن جواز و کد دار نمودن کامیونها نمود . لذا اگر که در زمان عمل یکی کامیون داران مبادرت به تخلف کند , علاوه بر مبادرت رسمی برعلیه خلاف‌کار و پرداخت جریمه از ادامه کار دوری می شود .

•بکارگیری اکیپ گشت زنی در تراز شهر و حواشی و برخورد با متخلفین
برابر مواد رسمی مربوط به اعتنا به وسعت شهر اهواز از دید مساحت و جمعیت و رو به افزونی بودن ساخت و سازهای ساختمانی در مرحله شهر و به تبع آن عملیات های تخریب و ساخت نخاله , اضطراری بود که با طغیان روزمره و گشت در تراز شهر نسبت به راهنمایی و پند مالکان در مورد طرز تخریب و گردآوری نخاله و شناسایی متخلفین مبادرت به فعال‌سازی دو اکیپ گشت در شرق و غرب اهواز نمود .

•تعیین و معین نمودن محل های اثبات تخلیه و دفن خاک و نخاله های ساختمانی بعداز انجام پژوهش ها حتمی درباره ی عوارض تخلیه و آزاد سازی نخاله ها در تراز شهر , مشخص و معلوم شوید که به دلیل عدم وجود و معرفی محل مطلوب جهت تخلیه نخاله ها بوده که منجر سوء استقفاده برخی از مالکین و کامیون داران و تخلیه نخاله ها در تراز معابر و بخشها مسکونی گریده است . لذا این اداره مبادرت به گزینش و تخصیص دو محل مطلوب ( محل تخلیه نخاله های شرق اهواز بنا شده در انتهای بلوار دعبل خزاعی و محل تخلیه نخاله های غرب اهواز بنا شده در مسیر جاده اهواز – ملاشیه ) و با رعایت ضوابط زیست محیطی نمود .

•جمع آوری نخال های آزاد سازی شده در برخی از بخشها شهر
بعداز شناسایی محل های تجمع غیر رسمی نخاله ها در محدوه شهر که از سال های قبلی گردآوری گردیده اند . لذا با دقت به وظیفه ای که به آن محول شده و بمنظور آسایش شهروندان و خودداری از تولید سد معبر و یا این که اتفاق بر اثر برخورد با نخاله ها و دیگر اثرات بهداشتی این اداره مبادرت به تطهیر با تجهیزات و مخارج داخلی نمود . که مشتمل بر گردآوری نخاله های روبروی شهرک نو اکباتان , گردآوری نخاله های پشت شهرک الهیه , گردآوری نخاله های اطراف پل ششم ( فولاد ) و پیگیری جهت گردآوری نخاله های شهرک مهدیس

•صدور اخطاریه به شهروندان و اداراتی که مبادرت به تخریب یا این که گودبرداری غیر مجاز و آزاد سازی پسماندهای ساختمانی در معابر یا این که لبه شهر مینمایند و پیگیری جهت گردآوری آن ها
در بعضا مواقع مشاهده شده‌است که برخی از مالکین یا این که اداره ها و سازمانهای مدنی یا این که سری مبادرت به تخریب یا این که گودبرداری فارغ از جواز رسمی از این اداره مینمایند . که به تبع آن آزاد سازی نخاله ها در مرحله معابر و یا این که محل های ممنوع هست . لذا با تنظیم اخطاریه رسمی و توزیع آن‌ها فی مابین متخلفین مبادرت نموده تا در صورت عدم همیاری و گرفتن مجوز از این اداره از روش مراجع رسمی پیگیری خواهد شد .

•مکانیزه کردن روش تخریب و گودبرداری و خودداری از طریق سنتی
در قدیمی تخریب توسط سنتی و دستی که تبعاتی از قبیل مخارج مضاعف تخریب , احتمال جراحت های جسمی و جانی و . . . داشته باشد . لذا این اداره با مکانیزه کردن روش های تخریب و گودبرداری تا در ترقی عمل و خودداری از تبعات یاد شده خودداری شود .

•پیگیری خرید یک قطعه زمین جهت تخلیه و دفن نخاله ها
با اعتنا به وسعت و پراکندگی عمل در مرحله شهر , محل های تخلیه مو جود جوابگو نمی باشند . لذا این اداره در هم اکنون پیگیری و گفتمان جهت خرید یک قطعه زمین و اختصاص آن به محل تخلیه و دفن نخاله است .

•برخورد با شرکت های خلاف‌کار و خودداری از ادامه عمل آنان در تراز شهر
چند کمپانی که مبادرت به تخلف و سرپیچی از مقررات و قانون ها ستاد جهت دهی نخاله های ساختمانی این اداره مبادرت نموده اند از لیست موسسه ها ارائه سرویس ها در موضوع تخریب و گودبرداری حذف تا از تخلفات بعدی دوری شود .

•پیگیری جهت طرح ریزی و فعال سازی راس بازیافت نخاله های ساختمانی
طی پژوهش ها انجام یافته معین شده‌است که در برخی از شهرها با فعال‌سازی محل های بازیافت پسماندهای ساختمانی مبادرت به ساخت مواد نخستین بتن سازی و . . . میکنند . لذا این اداره در درحال حاضر آماده ساختن برنامه ای جهت احداث راءس بازیافت نخاله های ساختمانی در شهر اهواز می‌باشد .

•مذاکره با پلیس راهور و ناجا جهت بکارگیری و به کارگیری از کارکنان کادری در حوزه‌ هدایت نخاله ها

نخاله های ساختمانی به مواد و مصالحی گفته می شود که در عملیات تخریب سازه ایجاد می شود . در رئیس کارها هر شهر این ضایعات قسمتی از الویت های هدایت قرار میگیرند . اداره سرویس ها موتوری شهرداری اهواز جهت مدیر و سوق دهی نخاله های ساختمانی در شهر اهواز مبادرت به دایر نمودن ستاد سوق دهی ضایعات و نخاله های ساختمانی نمود . حمل نخاله در شرق تهران در‌این گفتار به نهایی اقدامات و فعالیتهای انجام یافته به وسیله این اداره به مراد سوق‌دهی ضایعات ساختمانی اشاره می‌گردد ….

بیشتر بخوانید
جمع آوری ۲۵۰۰کامیون نخاله ساختمانی در دهلران برای مقابله با بیماری سالک حمل نخاله شرق تهران 

جمع آوری ۲۵۰۰کامیون نخاله ساختمانی در دهلران برای مقابله با بیماری سالک

فرمان‌دار دهلران ذکر کرد : طی سالیان اخیر ۲ هزار و ۵۰۰ کامیون نخاله ساختمانی در شهرستان دهلران برای تقابل با بیماری سالک گردآوری شده‌است .

به نقل از مجموعه استان های باشگاه خبرنگاران برنا از ایلام ; امیدعلی سبزی در سمینار یک روزه روش های پیشگیری و نزاع با سالک خاطرنشان کرد : گروه اقداماتی که ظرف سه سال قبلی در شهرستان انجام شد , سبب ساز به کاهش آمار بیماری سالک شده‌است .
سبزی با اشاره به آمار۶۸۳ نفری مبتلایان به سالک در شهرستان افزود : سال قبلی با اقدامات موءثر درین حوزه این آمار به ۴۱۰ نفر کاهش یافت .
او از گردآوری نخاله ها و آشغال ها در کناره شهر دهلران خبر بخشید و طولانی تر کرد : بیش تر از ۲ هزار و ۵۰۰ کامیون نخاله ساختمانی با اعتنا به زمین‌لرزه های سال قبلی از کناره شهر دهلران گردآوری شد .  حمل نخاله شرق تهران
سبزی بر لزوم اراده همگانی و همگانی در شهرستان برای نزاع با بیماری سالک تحت عنوان یک چالش زیست محیطی تأکید کرد و اذعان کرد : اجرای طرح جامع مدیر پسماند در نقاط شهری شهرستان به مراد معلوم کردن نقشه رویکرد در جهت وصال به محیط زیست سلامت و عاری از کارداران بیماری زا از سایر اقدامات پیشگیرانه در این مورد است . .
او با اشاره به فصل‌تابستان و گرمای هوا اظهار‌کرد : تندرست و بهداشت شهروندان باید گرفتاری و حق تقدم دارای اهمیت متولیان و نزاع با سالک در مرکز برنامه های عملیاتی ستاد پیکار با سالک شهرستان قرار گیرد .

ساخت بیشترین نخاله ساختمانی در شهر اصفهان

فرمان‌دار اصفهان اذعان کرد : بیشترین نخاله ساختمانی در شهر اصفهان ساخت می شود .
به نقل از مجموعه استان های باشگاه خبرنگاران برنا از اصفهان , ادب الله کفیل در گرد هم آیی شورای حفاظت از منابع آب شهرستان , ورود کشاورزان و نظام صنفی آن‌ها به مراد پیشگیری از برداشت های غیرمجاز را دارای اهمیت دانست و اظهار داشت : نظام صنفی کشاورزان بایستی در سمت آگهی و فرهنگ وتمدن سازی در جهت پیشگیری از برداشت چاه های غیرمجاز اقدامات اضطراری را انجام دهند .
او با اشاره به حمایت های دور از شوخی دستگاه قضا پیرامون پیشگیری از برداشت های غیرمجاز , افزود : با اعتنا به وضعیت خشکسالی و پائین رفتن مرحله آب های زیرزمینی و همیاری
نظام صنفی کشاورزان , موقعیت برای حذف چاه های غیر مجاز و نصب کنتورهای هوشمند مهیا است که حتمی است آب حوزه‌ ای با برنامه بنا کردن شده ارائه و اقدامات اجرایی حتمی را انجام دهد .

فرمان‌دار اصفهان به سه مأموریت شاخص در حفاظت از رودخانه زاینده رود اشاره و تأکید کرد : عدم برداشت پساب , عدم تخلیه نخاله های ساختمانی در بستر و اطراف رودخانه و عدم تجاوز به زمین ها اطراف و بستر و کنسل قراردادهایی که از قبلی انعقاد گردیده اند , ازجمله مأموریت های شاخص درباره با حفاظت از رودخانه بوده که می بایست با ارزیابی بدون شوخی میراب اجرایی شود .

او اظهار داشت : گزارش اقدامات انجام شده پیرامون عدم برداشت پساب از تصفیه منزل فاضلاب شرق و تصفیه منزل جنوب اصفهان ظرف بازه زمانی یک هفته آتی , بایستی در کارگروه سالم و امنیت غذایی شهرستان ارائه شود .

کفیل تأکید کرد : گزارشی از حالت زمین ها واگذار شده در اطراف و بستر رودخانه , از آبشار تا پل زیار می بایست در هر گردهمایی ارائه و بررسی های حتمی در‌این ارتباط صورت بپذیرد .

او درباره با تخلیه نخاله های ساختمانی ابراز داشت : تخلیه این نخاله ها در مسیر رودخانه , جاده دسترسی به رودخانه و شبکه های آب , علاوه بر زخم به میدان منابع ارگانیک , فیس نامناسبی از شهرستان اصفهان به نمایش می‌گذارد .

فرمان دار اصفهان با اشاره به این‌که بیشترین نخاله ساختمانی در شهر اصفهان ایجاد می شود , تصریح کرد : تشکیل کمپانی حمل و نقل توشه در شهرداری گنجایش خیر برای در اختیار گرفتن تخلیه نخاله ها بوده و درین ارتباط با محوریت سازمان منابع ارگانیک پیگیری های رسمی ضروری می بایست صورت بپذیرد .

اجرایی شدن طرح جهت دهی تخلیه نخاله‌های شهری اهواز

طرح‌های سوق‌دهی تخلیه نخاله‌های شهری و پاک سازی معابر در تراز شهر اهواز اجرایی شد .
به نقل از خبر نگار تیم استان های باشگاه خبرنگاران برنا از اهواز , نائب رئیس سرویس ها شهری شهرداری اهواز خاطرنشان کرد : طرح سوق‌دهی نخاله‌های شهری اهواز از اولِ هفته سرازیر آغاز شده و به مقطع سه ماه اجرا خواهد شد . درین طرح دو محل جهت تخلیه نخاله‌های ساختمانی در حیث گرفته شده و همگی نخاله‌های ساختمانی صرفا در‌این محل‌ها تخلیه می شود .

علیرضا حلاج ذکر کرد : بخش ها شهری اهواز هم مکلف شده‌اند ‌در محل‌های غیرمجازی که معمولا نخاله‌ها تخلیه می گردند , کانکس‌هایی جهت تحلیل و پرهیز از تخلیه غیرمجاز بومی نمایند .
نائب رئیس سرویس ها شهری شهرداری اهواز ذکر کرد : ‌ از این پس خودروهای حمل نخاله ساختمانی مکلف می باشند جهت برقراری نظم شهری فقط در دو محل مشخص‌شده نخاله‌ها را تخلیه نمایند و تخلیه در هرجا دیگری از شهر ممنوع است .

حلاج ادامه بخشید : محل‌های مجاز تخلیه نخاله‌های ساختمانی رقم خورده در انتهای بلوار دعبل در حیطه هشت شهرداری و محل دوم هم بعد از سکوی آشغال ملاشیه است . ‌در این خصوص به اداره موتوری شهرداری و پیمانکاران اطلاع‌رسانی شده‌است و اداره موتوری شهرداری اجراکننده این طرح خواهد بود .

او اعلام کرد : ‌ همینطور با پیگیری‌های انجام یافته حکمی از سمت دادگستری در اختیار رئیس پیشگیری شهرداری قرار داده شده که طبق آن هر خودرویی که در محل‌های غیرمجاز نخاله‌های ساختمانی را تخلیه نماید , توقیف و به مراجع قضایی معرفی خواهد شد .

نائب رئیس سرویس ها شهری اهواز تیتر کرد : ‌ امیدوار هستیم با اجرای این طرح و بعداز سه ماه شاهد سوق دهی بی نقص نخاله‌های شهری در اهواز باشیم .

حلاج همینطور به طرح جهت دهی و پاک سازی معابر شهری اشاره نمود و اظهار‌کرد : ‌ طبق این طرح قرار است تمام معابر شهری که به دلیل قرارگیری مصالح ساختمانی مسدود شده‌اند , پاک سازی شوند . طبق حکم قضایی به تمام پروژه‌های ساختمانی و مالکینی که به دلیل انجام عملیات ساختمانی موجب انسداد معابر شده‌اند , اخطاریه داده خواهد شد و در صورت عدم رفع انسداد به دادگاه‌ها معرفی می گردند .

او ادامه بخشید : ‌ طبق ضابطه مجریان پروژه‌های ساختمانی مکلف می‌باشند که محدوده ساختمانی خویش را معلوم و کارگاه خویش را محدود نمایند . به پروژه‌های ساختمانی اذن داده شده که از یک‌سوم محل عبور عابر پیاده به کارگیری نمایند اما در صورت مشاهده به کارگیری بیش تر از میزان رسمی از پیاده رو , با حکم قضایی با پیمانکاران برخورد

فرمان‌دار دهلران ذکر کرد : طی سالیان اخیر ۲ هزار و ۵۰۰ کامیون نخاله ساختمانی در شهرستان دهلران برای تقابل با بیماری سالک گردآوری شده‌است . به نقل از مجموعه استان های باشگاه خبرنگاران برنا از ایلام ; امیدعلی سبزی در سمینار یک روزه روش های پیشگیری و نزاع با سالک خاطرنشان کرد : گروه اقداماتی که ظرف سه سال قبلی در شهرستان انجام شد , سبب ساز به کاهش آمار بیماری سالک شده‌است . سبزی با اشاره به آمار۶۸۳ نفری مبتلایان به سالک در شهرستان افزود : سال قبلی…

بیشتر بخوانید
رفع بوی بد چاه فاضلاب در منصورآباد شرق تهران فوری ۰۹۱۹۸۷۷۵۲۶۰ رفع بوی بد فاضلاب شرق تهران 

رفع بوی بد چاه فاضلاب در منصورآباد شرق تهران فوری ۰۹۱۹۸۷۷۵۲۶۰

[generate-content rand_codes=’257,561,472,201,340,340,164,836,752′ service=’رفع بوی بد فاضلاب’ zone=’منصورآباد’ parent_zone=’شرق تهران’]

[generate-content rand_codes=’257,561,472,201,340,340,164,836,752′ service=’رفع بوی بد فاضلاب’ zone=’منصورآباد’ parent_zone=’شرق تهران’]

بیشتر بخوانید
حفر چاه منصورآباد شرق تهران فوری ۰۹۱۹۹۸۳۱۰۸۰ حفر چاه شرق تهران 

حفر چاه منصورآباد شرق تهران فوری ۰۹۱۹۹۸۳۱۰۸۰

[generate-content rand_codes=’143,143,102,850,712,712,487,652,355′ service=’حفر چاه’ zone=’منصورآباد’ parent_zone=’شرق تهران’]

[generate-content rand_codes=’143,143,102,850,712,712,487,652,355′ service=’حفر چاه’ zone=’منصورآباد’ parent_zone=’شرق تهران’]

بیشتر بخوانید
انجام تعمیرات انواع آبگرمکن منصورآباد شرق تهران تعمیر آبگرمکن شرق تهران 

انجام تعمیرات انواع آبگرمکن منصورآباد شرق تهران

[generate-content rand_codes=’173,684,758,884,741,741,721,746,75′ service=’تعمیر آبگرمکن’ zone=’منصورآباد’ parent_zone=’شرق تهران’]

[generate-content rand_codes=’173,684,758,884,741,741,721,746,75′ service=’تعمیر آبگرمکن’ zone=’منصورآباد’ parent_zone=’شرق تهران’]

بیشتر بخوانید
لوله بازکن در منصورآباد شرق تهران  ۰۹۱۹۸۷۷۵۲۶۰ شرق تهران لوله بازکن 

لوله بازکن در منصورآباد شرق تهران ۰۹۱۹۸۷۷۵۲۶۰

[generate-content rand_codes=’63,674,302,545,210,210,217,908,303′ service=’لوله بازکن’ zone=’منصورآباد’ parent_zone=’شرق تهران’]

[generate-content rand_codes=’63,674,302,545,210,210,217,908,303′ service=’لوله بازکن’ zone=’منصورآباد’ parent_zone=’شرق تهران’]

بیشتر بخوانید
لایروبی چاه با ماشین و کارگر منصورآباد شرق تهران فوری ۰۹۱۹۸۷۷۵۲۴۰ شرق تهران لایروبی چاه 

لایروبی چاه با ماشین و کارگر منصورآباد شرق تهران فوری ۰۹۱۹۸۷۷۵۲۴۰

[generate-content rand_codes=’32,996,375,45,370,370,139,475,299′ service=’لایروبی چاه’ zone=’منصورآباد’ parent_zone=’شرق تهران’]

[generate-content rand_codes=’32,996,375,45,370,370,139,475,299′ service=’لایروبی چاه’ zone=’منصورآباد’ parent_zone=’شرق تهران’]

بیشتر بخوانید
نخاله برداری در ۵ محور خرمشهر و برخورد واحد اجرائیات با متخلفان حمل نخاله شرق تهران 

نخاله برداری در ۵ محور خرمشهر و برخورد واحد اجرائیات با متخلفان

خرمشهر ـ قیم شهرداری خرمشهر از نخاله برداری در پنج محور این شهر با راه‌اندازی به طور همزمان پنج اکیپ نخاله برداری خبر اعطا کرد .
عزیز ساعدی در بیان کرد وگو با خبر نگار مهر بیان کرد : از روز جاری پنج اکیپ نخاله برداری در شهر با پنج دستگاه لودر و پنج دستگاه کمپرسی فعال شدند .

او افزود : این امکانات از بخش سری کرایه شده و به هر پنج حوزه‌ سرویس ها شهری یک اکیپ تحویل داده شد . حمل نخاله ساختمانی شرق تهران

قیم شهرداری خرمشهر یادآور شد : اکیپ نخاله برداری قبلا هم فعال بود البته از روز جاری تعداد آنان پنج برابر شد .

ساعدی , حجم نخاله برداری بعد از فعال‌سازی این اکیپ ها را نزدیک به ۲۰۰ خدمت به طور روزمره پیش گویی کرد و ذکر کرد : پیش گویی می شود روزمره حدود ۲۰۰ خدمت نخاله جابه جا شود ودر محل های رقم خورده که عمدتا بخش ها باتلاقی مرحله شهر و یا این که بیرون از شهر میباشند تخلیه شوند .

او , زمان عمل این پنج اکیپ نخاله برداری را قابل تمدید دانست و بیش تر کرد : قرار است طی این ۱۰ روز نخاله های تراز شهر که محل تخلیه شان یا این که بوسیله واحد سرویس ها شهری و یا این که تماس های مردمی شناسایی شده گردآوری شوند البته با پیمانکار کلام شده در صورت پایان نیافتن کار در بازه زمانی وقتی رقم خورده , زمان را تمدید شود .

قیم شهرداری خرمشهر با یادآور شدن این که کار نخاله برداری در خرمشهر به دلیل فضاهای گشوده زیاد درین شهر جز وظیفه‌های دائمی شهرداری خرمشهر است , افزود : با این وجود مقرر شده برای کاهش حجم نخاله های مرحله شهر که باعت تولید مشکلات اکثری برای شهروندان می شود , بعداز پایان بازه ۱۰ روزه نخاله برداری , محل های برای تخلیه نخال در حیث گرفته شود تا شهروندان از این پس نخاله های خویش را درین محل ها تخلیه نمایند .

ساعدی در پایان , از برخورد واحد اجرائیات شهرداری با اشخاص خلاف کار که بعد از گزینش محل ها , نخاله های ساختمانی خویش را در بقیه محل ها تخلیه می نماید , خبر بخشید .

نقاط تخلیه نخاله‌های ساختمانی شهر اصفهان معین شد

اصفهان –رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شهرستان اصفهان اذعان کرد : نقاط رسمی تخلیه نخاله‌های ساختمانی شهر اصفهان معلوم شده و شهروندان بایستی نسبت به تخلیه نخاله‌هایشان در‌این نقاط مبادرت نمایند .
مهران شنتیایی در گفت‌وگو با خبر نگار مهر در زمینه‌ی هدایت نخاله‌های ساختمانی در شهر اصفهان اظهار داشت : می بایست دقت داشته باشیم که متولی با اهمیت هدایت این پسماندها شهرداری است و از این رو اخیراً هم تعاملات نیکی با شهرداری اصفهان در قضیه سوق‌دهی نخاله‌های ساختمانی انجام یافته است .

او بابیان این که مبنی بر ضابطه , شهرداری مکلف به اعلام نقاطی برای تخلیه نخاله‌های ساختمانی در مکان‌های مطلوب که برای شهر نیز آسیب‌زا نباشد , است , افزود : از این رو شهرداری نقاطی را در حوالی شهر اصفهان انتخاب و به محیط زیست اعلام کرده که در حالا صادر شدن جواز برای این نقاط در امر کار قرار گرفته است .

مدیر سازمان حفاظت محیط زیست شهرستان اصفهان بابیان این‌که نقاط اعلام شده از سمت شهرداری در محل گودبرداری‌های کوره‌های خشت پزی و کشاورزی در شرق اصفهان و همینطور در نقاطی در کوه پایه , جاده فرودگاه و زیار بوده است , ابراز داشت : شهروندان هم می بایست دقت داشته باشند که صرفا در نقاط معلوم شده اذن تخلیه نخاله‌های ساختمانی خویش را دارا‌هستند .

تخلیه نخاله‌های شبانه چالش شهر اصفهان

او به دنبال بابیان این‌که تخلیه شبانه بعضا از نخاله‌های ساختمانی در لبه شهر اصفهان چالش کنونی این دسته پسماند در شهر اصفهان است , اظهار داشت : در این راه می بایست اعتنا داشته باشیم که ما نیرو و امکانات کافی برای در دست گرفتن این دستور نداریم .

شنتیایی همینطور راجع‌به سوق‌دهی پسماندهای بیمارستانی هم ابراز داشت : با دقت به اخطارهای کتبی که به بیمارستان‌های شهر اصفهان داده شده‌است خوشبختانه کلیه این بیمارستان‌ها به دستگاه بی خطر سازی زباله‌ها تجهیز شده و اینک مشکلی درخصوص پسماندهای بیمارستانی نداریم .

او همینطور با اشاره به این که سازمان حفاظت محیط زیست تحت عنوان متولی نگهداری و ساخت امنیت زیست محیطی برای تمامی موجودات شهر هر سه ماه یکبار وظیفه بررسی شرایط صنعت های , بیمارستان‌ها و ارگان‌های مدنی و شهرداری‌ها درباره‌ی اشکال آلاینده‌ها و پسماندهای زیست محیطی را دارا‌هستند , افزود : در‌این استدلال‌ها آلودگی آب و خاک و هوا در اداره ها مورد آنالیز قرار گرفته و گزارشات زیست محیطی برای مدیران دستگاه‌ها ارسال می شود .

مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست شهرستان اصفهان بیشتر کرد : در این جهت بایستی دقت داشته باشیم که ما در امر رویارویی با هر مدل آلایندگی با هیچ ارگان و ارگانی تعارف نداریم و در این باره برخوردهای واجب را تا پای پیگیری‌های قضایی انجام خوا هیم بخشید .

خرمشهر ـ قیم شهرداری خرمشهر از نخاله برداری در پنج محور این شهر با راه‌اندازی به طور همزمان پنج اکیپ نخاله برداری خبر اعطا کرد . عزیز ساعدی در بیان کرد وگو با خبر نگار مهر بیان کرد : از روز جاری پنج اکیپ نخاله برداری در شهر با پنج دستگاه لودر و پنج دستگاه کمپرسی فعال شدند . او افزود : این امکانات از بخش سری کرایه شده و به هر پنج حوزه‌ سرویس ها شهری یک اکیپ تحویل داده شد . حمل نخاله ساختمانی شرق تهران قیم شهرداری خرمشهر…

بیشتر بخوانید
چاه بازکنی و لایروبی چاه منصورآباد شرق تهران  ۰۹۱۹۸۷۷۵۲۶۰ چاه بازکنی شرق تهران 

چاه بازکنی و لایروبی چاه منصورآباد شرق تهران ۰۹۱۹۸۷۷۵۲۶۰

[generate-content rand_codes=’646,351,156,143,362,362,214,930,70′ service=’چاه بازکنی’ zone=’منصورآباد’ parent_zone=’شرق تهران’]

[generate-content rand_codes=’646,351,156,143,362,362,214,930,70′ service=’چاه بازکنی’ zone=’منصورآباد’ parent_zone=’شرق تهران’]

بیشتر بخوانید
رفع بوی بد فاضلاب در حشمتیه شرق تهران  ۰۹۱۹۸۷۷۵۲۶۰ رفع بوی بد فاضلاب شرق تهران 

رفع بوی بد فاضلاب در حشمتیه شرق تهران ۰۹۱۹۸۷۷۵۲۶۰

[generate-content rand_codes=’356,434,875,922,54,54,154,922,437′ service=’رفع بوی بد فاضلاب’ zone=’حشمتیه’ parent_zone=’شرق تهران’]

[generate-content rand_codes=’356,434,875,922,54,54,154,922,437′ service=’رفع بوی بد فاضلاب’ zone=’حشمتیه’ parent_zone=’شرق تهران’]

بیشتر بخوانید
قالب وردپرس