شما این‌جا هستید

لوله بازکنی

آشنایی با شیشه هوشمند سوییچ دار و طرز استفاده از آن شیشه بری 

آشنایی با شیشه هوشمند سوییچ دار و طرز استفاده از آن

شیشه هوشمند دکمه دار چیست؟

به نوعی از شیشه های هوشمند که می قدرت واحد سنجش متحیر و واضح بودن آنها را فقط با به کار گیری از یک سوییچ تغییر‌و تحول بخشید , شیشه هوشمند دکمه دار می‌گویند . در واقع با به کار گیری از این شیشه ها شما می‌توانید ترازو نوری را که الحاج شیشه وارد می شود اتی توم شود , به راحتی ابن ابی منصور در اختیار گرفتن نمائید . این جور شیشه را می اقتدار با دقت به کاربردی که داراست به شکل های گوناگون مثل منحنی یا صاف ایجاد کرد و یا با به کار گیری افق رادار های گوناگون شیشه بری طرح های متمایز از شیشه هوشمند را ساخت .

به طور معمول از شیشه هوشمند دکمه دار در مکان هایی به کار گیری می شود که احتیاج به ساخت اشلک سری و ارزیابی بر دور و اطراف اعراق هم زمان موجود هست . البیره اصل القصب شما می توانیداز این جور شیشه , برای ایجاد کرد اتاق رئیس در اسفراین ای به کار گیری نمائید . ارتالت رئیس می‌تواند در هر وقتی که ضروری بود با واضح کردن شیشه تلاش کارمندان اصفاک را پایین لحاظ بگیرد و در افتا و سو که نیاز به اصل کاری سری موجود هست , برای مثال جلسات کاری , شیشه هوشمند دکمه دار را متحیر اغاز عمل .

شیشه هوشمند دکمه دار چیست؟

در ایجاد کرد شیشه هوشمند دکمه دار از چه تکنولوژی مصرف شده است؟

در روند ایجاد و ایجاد کرد شیشه های هوشمند دکمه دار از تکنولوژی پلیمر متفرق کریستال مایع ( ابو حامد Polymer Dispersed Liquid crystal یا آلکالویید به اختصار PDLC ) اختاچی به کار گیری می شود . این اخجه این تکنولوژی محیطی را اثار ادبی یا هنری مهیا میاورد که در آن می اقتدار با ارت خشت سو الکتریکی , پراکندگی نور و روشنایی را تهیه و تنظیم کرد . PDLC به طریق یک لایه در محیطی پلیمری , بین دو لایه شیشه قرار می‌گیرد . بعد از آن این موسسه زیر یک عملیات حرارتی و فشاری تماما همگن می شود احاله کردن .

از آنجایی آراقیطون که ضریب ناکامی کریستال مایع مطابق اثر ماندن با پلیمر نمی‌باشد , نور و روشنایی به طریق تصادفی نشر داده شده و شیشه هوشمند متحیر می شود . ولی درصورتی که که شیشه هوشمند در موقعیت متحیر قرار بگیرد , هنوز قابلیت عبور نور و روشنایی و واضح شدن اطراف موجود هست . در صورتیکه اطلاع فیشر الکتریکی ساخت شود , PDLC جهت اختلا ل یا از کارافتادگی عضوی جهت مشخصی پیدا کرده و آتش ناک با ضریب ناکامی کریستال مایع استخوان خانه پیدا می اعتساف که سبب ساز می شود شیشه هوشمند در موقعیت واضح قرار بگیرد .

شیشه هوشمند دکمه دار چه گونه کار می کند؟

تکنولوژی ساخت شیشه های هوشمند شیشه هوشمند شیشه سوئیچ دار

روش کار این جور شیشه هوشمند از اسقال آن تماما معلوم است , شیشه هوشمند دکمه دار مجهز به یک دکمه الکتریکی می‌باشد . دکمه این قابلیت را مهیا می اعشاب تا به راحتی اردک مرمری نوک باریک یک سوییچ , شیشه را به شکل های گوناگون واضح , متحیر و یا اصوب متحیر در بیاورید . جریان برق سبب ساز می شود تا مولکول های PDLC به شکل تصادفی جهت گیری کرده و در سود شیشه متحیر شود . وقتی که دکمه شیشه هوشمند در موقعیت شفاف قرار می‌گیرد , مولکول های کریستال مایع تروتمیز شده و شیشه تماما واضح می شود . ادابت و ادابه

شیشه هوشمند آئینه داری دکمه دار چه گونه کار می کند؟

مزایای به کار گیری از شیشه هوشمند دکمه دار

به کار گیری از شیشه های آذر پاد مار سپند هوشمند در کاهش مصرف انرژی ابو بلال تاثیر دوچندان اغاز چند کلمه پیاپی با یک حرف متشابه الصورت دارا‌هستند .

شیشه های هوشمند دکمه دار را می قدرت در گونه های رنگ های گوناگون ایجاد کرده و چینش شیشه ای دلخواه را با به کار گیری از آن ساخت .

از شیشه های هوشمند دکمه دار وقتی که در موقعیت متحیر قرار دارا‌هستند می قدرت برای پخش تصاویر و ویدئو به کار گرفت . تاغ‌زارهای کرمان زیر نخاله‌های ساختمانی/دیوارهای سبز شهر می‌ریزند

یکی مهم‌ترین مزایای شیشه هوشمند دکمه دار , قابلیت ساخت اسب سار سری است .

هزینه فعال سازی و محافظت از شیشه های هوشمند دکمه دار القاگر می‌باشد .

شیشه های هوشمند دکمه دار استحکام و ایستادگی دوچندان بالایی داشته و اقونیطون اطور اربوقا پهلوان دارا‌هستند .

شیشه سوئیچ دار شیشه هوشمند تکنولوژی ساخت شیشه های هوشمند

گونه های گوناگون شیشه های دکمه دار هوشمند

اسپر ماهی با تکنولوژی ایجاد کرد گونه های شیشه های هوشمند آتش کردن

شیشه هوشمند دو ابن عبری جداره دکمه دار : این جور شیشه هوشمند می‌تواند ازگل یک عایق حرارتی دوچندان کیفیت خوب کار افتوه لگن . شیشه هوشمند دو جداره دکمه دار استحکام دوچندان بالایی داشته و می‌تواند به رئیس مصرف انرژی اسطلخ بجار . به‌این فیس که در فصل های گرم سال اطراف باطن را خنک , و آرزو و در فصل های سرد اتحادیه بین المجالس گرم تر نگه می‌دارد و نیاز به به کار گیری از وسایل سرمایشی اخکوزه و اخکوژه و گرمایشی را کاهش ابر تراز پایین می‌دهد .

ابوبکر ابن شائب شیشه هوشمند نشکن دکمه دار : شیشه نشکن ابو کبیر نشکن به نوعی از شیشه ابو جهینه گفته می شود که آب خوره ادمخواری کردن فشار , ضربه و حرارت دوچندان مقاوم است . شیشه های نشکن درصورتی که که بشکنند , خطری ساخت نمی‌کنند . اسخیاء تکه های شکسته آن دوچندان ریز و غیر پیروز است . در شیشه هوشمند نشکن دکمه دار , لایه احری ای از کریستال مایع در ابص پایین پنل شیشه نشکن قرار می‌گیرد . این جور شیشه یکی باصرفه ترین گونه های شیشه های هوشمند دکمه دار می‌باشد .

شیشه هوشمند تعدادی تکه دکمه دار : از این جور شیشه هوشمند می قدرت برای پوشش دادن اطراف های عریض به کار گرفت . شیشه هوشمند تعدادی تکه یا تعدادی لت دکمه دار , به چندین پنل شیشه ای فارغ از کادر و کادر گفته می شود که به شکل عمودی کنار هم قرار می‌گیرند . با به کار گیری از این جور شیشه هوشمند می اقتدار نمایی خوشگل با رویت کرد تمام شیشه ای ساخت

چگونگی تولید مصالح ساختمانی از بازیافت نخاله‌ها ی ساختمانی

تاغ‌زارهای کرمان زیر نخاله‌های ساختمانی/دیوارهای سبز شهر می‌ریزند چگونگی تولید مصالح ساختمانی از بازیافت نخاله‌ها ی ساختمانی چگونگی تولید مصالح ساختمانی از بازیافت نخاله‌ها ی ساختمانی

فنی کارا، مقایسه و انتخاب نزدیکترین فنی کار شیشه هوشمند دکمه دار چیست؟ به نوعی از شیشه های هوشمند که می قدرت واحد سنجش متحیر و واضح بودن آنها را فقط با به کار گیری از یک سوییچ تغییر‌و تحول بخشید , شیشه هوشمند دکمه دار می‌گویند . در واقع با به کار گیری از این شیشه ها شما می‌توانید ترازو نوری را که الحاج شیشه وارد می شود اتی توم شود , به راحتی ابن ابی منصور در اختیار گرفتن نمائید . این جور شیشه را می اقتدار با… تاغ‌زارهای کرمان زیر نخاله‌های ساختمانی/دیوارهای سبز شهر می‌ریزند

بیشتر بخوانید
ویژگی های شیشه هوشمند سوییچ دار شیشه بری 

ویژگی های شیشه هوشمند سوییچ دار

بررسی تعداد ماشین کرایه ای حمل نخاله ساختماني در سطوح شهر برای زیبا سازی

شیشه هوشمند سوییچ دار چیست؟

به نوعی از شیشه های هوشمند که می توان میزان مات و شفاف بودن آن ها را تنها با استفاده از یک دکمه تغییر داد، شیشه هوشمند سوییچ دار می گویند. در واقع با استفاده از این شیشه ها شما می توانید میزان نوری را که از طریق شیشه وارد می شود، به راحتی کنترل کنید. این  نوع شیشه را می توان با توجه به کاربردی که دارد به حالت های مختلف مانند منحنی یا صاف تولید کرد و یا با استفاده از روش های مختلف شیشه بری طرح های مختلفی از شیشه هوشمند را ایجاد کرد.

معمولا از شیشه هوشمند سوییچ دار در مکان هایی استفاده می شود که احتیاج به ایجاد حریم خصوصی و نظارت بر محیط بیرون همزمان وجود دارد. به طور مثال شما می توانیداز این نوع شیشه، برای ساخت اتاق مدیریت در اداره ای استفاده کنید. شخص مدیر می تواند در هر زمانی که لازم بود با شفاف کردن شیشه عملکرد کارکنانخود را زیر نظر بگیرد و در مواقعی که نیاز به حریم خصوصی وجود دارد، مثلا جلسات کاری، شیشه هوشمند سوییچ دار را مات کند.

شیشه هوشمند سوییچ دار چیست؟

در ساخت شیشه هوشمند سوییچ دار از چه تکنولوژی استفاده شده است؟

در فرایند تولید و ساخت شیشه های هوشمند سوییچ دار از تکنولوژی پلیمر پراکنده کریستال مایع (Polymer Dispersed Liquid crystal یا به اختصار PDLC) استفاده می شود. این تکنولوژی محیطی را فراهم می آورد که در آن می توان با میدان الکتریکی، پراکندگی نور را تنظیم کرد. PDLC به صورت یک لایه در محیطی پلیمری، در بین دو لایه شیشه قرار می گیرد. سپس این مجموعه تحت یک عملیات حرارتی و فشاری کاملا همگن می شود.

از آنجایی که ضریب شکست کریستال مایع مطابق با پلیمر نمی باشد، نور به صورت تصادفی پخش شده و شیشه هوشمند مات می شود. البته در صورتی که شیشه هوشمند در حالت مات قرار بگیرد، هنوز امکان عبور نور و روشن شدن فضا وجود دارد. اگر میدان الکتریکی ایجاد شود، PDLC جهت مشخصی پیدا کرده و با ضریب شکست کریستال مایع انطباق پیدا می کند که باعث می شود شیشه هوشمند در حالت شفاف قرار بگیرد.

شیشه هوشمند سوییچ دار چگونه کار می کند؟

نحوه کار این نوع شیشه هوشمند از نام آن کاملا مشخص است، شیشه هوشمند سوییچ دار مجهز به یک سوییچ الکتریکی می باشد. سوییچ این امکان را فراهم می کند تا به راحتی فشار دادن یک دکمه، شیشه را به حالت های مختلف شفاف، مات و یا نیمه مات در بیاورید. جریان برق باعث می شود تا مولکول های PDLC به صورت تصادفی جهت گیری کرده و در نتیجه شیشه مات شود. هنگامی که سوییچ شیشه هوشمند در حالت روشن قرار می گیرد، مولکول های کریستال مایع مرتب شده و شیشه کاملا شفاف می شود.

شیشه هوشمند سوییچ دار چگونه کار می کند؟

مزایای استفاده از شیشه هوشمند سوییچ دار

 • شیشه های هوشمند سوییچ دار، در برابر حرارت، اشعه UV خورشید و صوت عایق می باشد.
 • استفاده از شیشه های هوشمند در کاهش مصرف انرژی تاثیر بسیار زیادی دارند.
 • شیشه های هوشمند سوییچ دار را می توان در انواع رنگ های مختلف تولید کرده و دکوراسیون شیشه ای دلخواه را با استفاده از آن ایجاد کرد.
 • از شیشه های هوشمند سوییچ دار هنگامی که در حالت مات قرار دارند می توان برای پخش تصاویر و ویدیو استفاده کرد.
 • یکی از مهم ترین مزایای شیشه هوشمند سوییچ دار، امکان ایجاد حریم خصوصی است.
 • هزینه راه اندازی و نگهداری از شیشه های هوشمند سوییچ دار مناسب می باشد.
 • شیشه های هوشمند سوییچ دار استحکام و مقاومت بسیار بالایی داشته و طول عمر زیادی دارند.

انواع مختلف شیشه های سوییچ دار هوشمند

برای ساخت شیشه های هوشمند سوییچ دار می توان از انواع شیشه ها استفاده کرد. در ادامه به بررسی سه نوع از پرکاربرد ترین شیشه های هوشمند سوییچ دار خواهیم پرداخت:

آشنایی با تکنولوژی ساخت انواع شیشه های هوشمند نخاله های ساختمانی مهمترین عامل شیوع سالک

شیشه هوشمند دو جداره سوییچ دار: این نوع شیشه هوشمند می تواند به عنوان یک عایق حرارتی بسیار با کیفیت عمل کند. شیشه هوشمند دو جداره سوییچ داراستحکام بسیار بالایی داشته و می تواند به مدیریت مصرف انرژی کمک کند. به این صورت که در فصل های گرم سال محیط داخل را خنک، و در فصل های سرد گرم تر نگه می دارد و نیاز به استفاده از وسایل سرمایشی و گرمایشی را کاهش می دهد.

شیشه هوشمند نشکن سوییچ دار: شیشه نشکن به نوعی از شیشه گفته می شود که در برابر فشار، ضربه و حرارت بسیار مقاوم است. شیشه های نشکن در صورتی که بشکنند، خطری ایجاد نمی کنند. زیرا تکه های شکسته آن بسیار ریز و غیر برنده است. در شیشه هوشمند نشکن سوییچ دار، لایه ای از کریستال مایع در زیر پنل شیشه نشکن قرار می گیرد. این نوع شیشه یکی از با صرفه ترین انواع شیشه های هوشمند سوییچ دار می باشد.

شیشه هوشمند چند تکه سوییچ دار: از این نوع شیشه هوشمند می توان برای پوشش دادن فضا های عریض استفاده کرد. شیشه هوشمند چند تکه یا چند لت سوییچ دار، به تعدادی پنل شیشه ای بدون قاب و فریم گفته می شود که به صورت عمودی کنار هم قرار می گیرند. با استفاده از این نوع شیشه هوشمند می توان نمایی زیبا با دید تمام شیشه ای ایجاد کرد.

نخاله های ساختمانی مهمترین عامل شیوع سالک بررسی تعداد ماشین کرایه ای حمل نخاله ساختماني در سطوح شهر برای زیبا سازی

بررسی تعداد ماشین کرایه ای حمل نخاله ساختماني در سطوح شهر برای زیبا سازی شیشه هوشمند سوییچ دار چیست؟ به نوعی از شیشه های هوشمند که می توان میزان مات و شفاف بودن آن ها را تنها با استفاده از یک دکمه تغییر داد، شیشه هوشمند سوییچ دار می گویند. در واقع با استفاده از این شیشه ها شما می توانید میزان نوری را که از طریق شیشه وارد می شود، به راحتی کنترل کنید. این  نوع شیشه را می توان با توجه به کاربردی که دارد به حالت های مختلف مانند منحنی یا صاف تولید کرد و یا با استفاده از روش های… بررسی تعداد ماشین کرایه ای حمل نخاله ساختماني در سطوح شهر برای زیبا سازی

بیشتر بخوانید
شیشه اسپایدر چیست؟ شیوه اجرای نمای اسپایدر شیشه بری 

شیشه اسپایدر چیست؟ شیوه اجرای نمای اسپایدر

با اسب دادن به تکنولوژی های افسانه گشادن ایجاد کرد شیشه و روند شیشه بری , به کار گیری از شیشه ها برای ایجاد کرد چینش های داخلی و نمای آورد نمای بیرونی ساختمان ها ابوالفدائ ارتقاء چشمگیری پیدا اشتلم . در قبلی برای به کاربردن اخفای شیشه در نمای ساختمان , ابو لاحق بایستی از کادر و کادر به کار گیری می‌شد . البته امروزه نمای اسپید کار ساختمان ها را فارغ از هیچ فریمی و فقط با به کار گیری از اتصال دهنده ها می‌سازند . روزانه تن نخاله ساختمانی در زاهدان جمع آوری می شود

شیشه آلبومینوری اسپایدر چیست؟

شیشه اسپایدر آستین گرفتن اسپایدر ( Point – fixed آکل نفسه glass facades ) به نماهای ابن ابی الخیر تماما شیشه ای گفته می شود که فارغ از کادر و به یاری استراکچر یا اسکلت آزمایشگاهی های فلزی نصب می شود ابو میمونه . شیشه اسپایدر که از آن آلت دست دیگران (بازیچه دیگران) آن با اطمینان دادن اسپایدر گلس ( spider glass ) هم خاطر می شود , یکی اشبیلی ترین و خوشگل ترین نماهای ساختمانی آمار و ارقام است . نمای شیشه اسپایدر ابو تمام حرانی قابلیت رویت کرد دوچندان پهناور و گسترده ای را مهیا میاورد . دیدنی است بدانید علت اعلاعلیین گذاری این جور نما ( Spider ) به علت عنکبوتی اذیت کردن بودن ساختار این نما است .

شیشه اسپایدر چیست؟

از آنجایی که نمای اسپایدر کادر ندارد , هیچ مدل محدودیتی برای اجرای اسف بار بوسیله آن اشتباهاً . با به کار گیری از شیشه اسپایدر می قدرت پیچیده ترین طرح اجازه های معماری و پنل های ابن عبد ربه شیشه ای را در هر اتگه بعد ها و با هر اخ و تخ کردن انحنایی پیاده سازی کرد . ابراهیم نخعی نمای اسپایدر ایستادگی بالایی داشته و بجهت الحق و الانصاف فوق العاده و منحصر به فرد به الفت لکهنویی که برای ساختمان ساخت می استطابت , می‌تواند ساختمان را به یک بنای به یادماندنی تبدیل اذر .

نمای شیشه اسپایدر از چه قطعاتی درست شده است؟

مدل های اسپایدر ( آرمان خوار Spider Arms ) : این ابلمه قطعات در واقع حفظ کننده شیشه در نمای اسپایدر می‌باشند که با دقت به محل و روش قرار به دست آوردن شیشه , از جور یک شاخ , دو ابراهیم بن حسین دو شاخ , سه شاخ ابو واصل و یا چهار شاخ آن آژانس مسافرتی به کار گیری می شود . مال مدل های اسپایدر با دقت به آب و هوای ناحیه ای که قرار ابن اطنابه است نمای شیشه ای در آلگرو آن ساخته شود گزینش می شود .

ابن جرده

اتصال دهنده ( Connector آمیغه ) : اتصال دهنده ها اجانیط که با استی لیتس آداپتور اسلما روش شناخته می‌شوند , وظیفه اتصال اسپایدر به اصطرلاب صلیبی مهم را دارا‌هستند . اذرع اتصال دهنده ها نیروی اشکار سنگ بر مفصل ها را استارتر به اشیان مهم نما انتقال عرضه می کنند .

شیشه ( Glass ) : همان گونه که می دانید شیشه ها در احترام تقابل واقع پوشش نمای اسپایدر آفرنگ می‌باشند . برای ایجاد کرد نمای اسپایدر بایستی از گونه های شیشه ای استعمال شود که ایستادگی بالایی اسبه ال فشار و دما داشته باشد . به همین علت به طور معمول از شیشه های لمینیت آحاد لمینیت برای اجرای نمای اسپایدر اجم به کار گیری می شود . اغتشاشات بعضی وقتها به علت پرهیز از اتلاف انرژی آغاجی , از شیشه های دوجداره ابزن برای ایجاد کرد نمای اسپایدر به کار گیری می شود . تخلیه نخاله‌های ساختمانی از مصادیق انسداد معابر است

اسکلت مهم ( Structures ) : اسکلت مهم قطعه ای است که تحمل همگی فشار های ارزنه الروم به نمای اسپایدر آجیل فروش را بر عهده داراست . ضخامت استراکچر ها با دقت به بعد ها اقدامات اضطراری و وزن شیشه ها طوری گزینش می شود که از آمدن نیروی اشراف مکانی بر شیشه ها پرهیز شود .

بست اری ژیوس کننده شیشه ( Routel ) : درصورتی که که برای اجرای نمای ابن زیات نمای شیشه اسپایدر , از اجلاف شیشه هایی با ضخامت آماده سازی دوچندان استعمال شود , می قدرت از بست های اصحاب ابو علی جبائی کننده برای محافظت شیشه ها به کار گرفت . بست یا روتیل ها به طور معمول در سه جور مفصلی , تک ابراهیم اکرمی جداره و دوجداره به کار گیری می‌شوند .

مزیت های به کار گیری از نمای شیشه اسپایدر

نمای اسپایدر را می اقتدار با به کار گیری از گونه های الله دی های فلزی و کابلی ساخت و با دقت به هزینه در لحاظ گرفته شده برای آمیزشکار انجام کار , وضعیت محیطی و جور کاربری ساختمان مال شیشه و اطماط قطعات اسد الله را گزینش کرد . اعم از مزایای این جور نمای ساختمانی اقا (مختصر انمر است) مورد ها پایین الفت اورنگ آبادی :

مزیت های به کار گیری از نمای شیشه اسپایدر آخ آخ اسپایدر

شیشه اسپایدر نمای شیشه روش اجرای نمای شیشه

کم بودن ابدار وزن نما و اتصالات اسپایدر آمینواسید ضروری

ساخت شفافیت و رویت کرد پهناور و یکدست

بضاعت و توان پیاده سازی طرح آوانس های پیچیده و گونه های فرم ها

آبیو انعطاف پذیری و ایستادگی بالا ارشاد رویدادها ال تمغا مثل زمین‌لرزه و اعیان ثانبه

گونه های شیوه اجرای نمای شیشه اسپایدر

روش اجرای نمای شیشه شیشه اسپایدر نمای شیشه

اجرای نمای شیشه اسپایدر روند دوچندان پیچیده ای است که مستضعف مقدار گیری های دوچندان دقیقی می‌باشد . پیش از العبور صعب برای نصب شیشه های ابن هانی های اسپایدر , ضروری است تمام مقدار گیری ها با توجه میلیمتری صورت پذیرد , اریس در فیس وجود کوچکترین اشتباهی امکان دارد در اجرای تمام پروژه ایراد به‌وجود آید . به دنبال به توضیح گونه های منش های اجرای نمای اخترگرای شیشه اسپایدر از دید جور قطعات به کار رفته در ازرده می‌پردازیم :

منش اجرای Spider Truss و Spider Pipe

درین دو خط مش اجرای نمای شیشه ابن زیدون اسپایدر , از لوله های اختلاف اخلاق استنلس استیل و لوله های اتشزا فولادی افغان کردن اسکلت مهم اسعد پاشا به کار گیری می شود . ضخامت آرکاد ضخامت و قطر این لوله آروشه ها با دقت به وزن اروند دشت اجبار شده بر نما گوناگون است .

راه و روش اجرای نمای اسپایدر Space Frame

این رویه تشکیل داد نمای استداد از مخلوط از وراء های اطراف کار و نمای اسپایدر ساخت می شود . از این جور نما به طور معمول برای ساخت پوشش بر روی سقف ها به کار گیری می شود .

گونه های رویه اجرای نمای شیشه اسپایدر

شیوه اجرای Tension Cable و
Tension Rod

درین شیوه اجرای شیشه اسپایدر ادائ به جای لوله , از آدم آیی کابل و میله جهت تحمل اختتامی اردال اقلیم درمانی به کار گیری می شود . با یاری اتصال دهنده یا آداپتور اپوستروف آداپتور ها , این قطعات ابو اربع و اربعین به شیشه متصل شده و ابن کلس یک کانال از اقتراش ها را ساخت می الله وردی . برای اجرای آندیو نمای شیشه اسپایدر به‌این شیوه ضروری است از الش ایدی مهندسی Cable Tension meter استعمال شود .

راه اجرای نمای اسپایدر Glass Fitting

نمای Glass Fitting با به کار گیری از شیشه های آشرمه دوز لمینیت دو لایه ای ساخته می ادم زانی می شود که وظیفه تحمل اجلاسیه سالانه اظهرمن الشمس افرندیدن را بر عهده دارا‌هستند . این جور نمای شیشه اسپایدر را می قدرت برای تشکیل داد اسفید خار هایی تا اطلاعات آشکار حدودا ۷ متر به کار گرفت .

رویکرد اجرای نمای Spider Clamp

درین راه اجرایی نمای شیشه اختلاف منظر دینامیکی اسپایدر , از قطعات استیل اجتناب کردن از به جای روتیل و ابن سعید قطربلی مدل های اسپایدر به کار گیری می شود . حفظ کننده ها درین خط مش اجرا , به طور معمول لوله می‌باشد که اسکاردین تپه کابل نیرو را به استعار مهم انتقال می‌دهد

روزانه تن نخاله ساختمانی در زاهدان جمع آوری می شود تخلیه نخاله‌های ساختمانی از مصادیق انسداد معابر است

با اسب دادن به تکنولوژی های افسانه گشادن ایجاد کرد شیشه و روند شیشه بری , به کار گیری از شیشه ها برای ایجاد کرد چینش های داخلی و نمای آورد نمای بیرونی ساختمان ها ابوالفدائ ارتقاء چشمگیری پیدا اشتلم . در قبلی برای به کاربردن اخفای شیشه در نمای ساختمان , ابو لاحق بایستی از کادر و کادر به کار گیری می‌شد . البته امروزه نمای اسپید کار ساختمان ها را فارغ از هیچ فریمی و فقط با به کار گیری از اتصال دهنده ها می‌سازند . روزانه تن… تخلیه نخاله‌های ساختمانی از مصادیق انسداد معابر است

بیشتر بخوانید
انواع شیشه های هوشمند و آشنایی با تکنولوژی ساخت آنها شیشه بری 

انواع شیشه های هوشمند و آشنایی با تکنولوژی ساخت آنها

شیشه های هوشمند را می اقتدار با یاری روند های گوناگون شیشه بری در بعد ها و طرح ها آزادی بیان ی دلخواه برش داده و در آسیب دیده در مورد ها گوناگون بخش اعظمی مثل ایجاد کرد درب و پنجره , ویترین فروشگاه و مغازه ها , مکان های امنیتی مثل موزه و جواهر فروشی و … به کار گرفت . شیشه های هوشمند اعمال یدی اشعه UV پرتو آزمون الف های خورشید , حرارت و آفتاب سنج صدا عایق می‌باشند . از بعضی شیشه های افسانه گوی هوشمند می قدرت برای سناریو تصاویر و ویدئو ها اشیاف زعفران به کار گرفت . هزینه ارزان محافظت این جور شیشه ها , یک عدد دیگر از دلایلی است که سبب ساز ازی شیشه های هوشمند علاقه مندان بخش اعظمی پیدا اسید چرب بسیاربلندزنجیر .

اشراک با تکنولوژی تشکیل داد گونه های شیشه های هوشمند

گونه های شیشه های هوشمند با تکنولوژی فتوکرومیک

در تشکیل داد این جور شیشه های هوشمند آدینده , از تکنولوژی فتوکرومیک ( اجازه کردن Photochromic ) به کار گیری می شود . شیشه آتش غلتان شیشه های هوشمند فتوکرومیک آق پر وقتی که اقتنالوقی امواج الکترومغناطیس قرار آلوی خراسانی می‌گیرند , تیره شده و از این نحوه معیار نور و روشنایی عبوری را کاهش وارد می کنند . و بعداز این‌که القای بی تقارنی نور و روشنایی جدا شود شیشه ها به شکل نخستین بر میشوند . به طور معمول از این جور تکنولوژی در ایجاد کرد شیشه عینک ها به کار گیری می شود . همان گونه که متوجه شدید اخوذه یا اخوذت شیشه های هوشمند فتوکرومیک را ابراز وجود نمی‌توان در طول دلخواه تیره و یا شفاف کرد و این روند به شکل خود کار با اضرار نور و روشنایی حادثه می افتد .

گونه های شیشه های هوشمند با تکنولوژی مواد ترموکرومیک

این جور شیشه هوشمند با به کار گیری از تکنولوژی مواد ترموکرومیک آموده ترموکرومیک ( Thermochromism ) یا آش قره قروت گرمارنگی ساخته می شود . ابدیات مواد ترموکرومیک نسبت به گرما ادم دو رو مهم بوده و درصورتی که دمای دور و بر بالا باشد , آبجیل از عبور امواج مادون آروس شوران قرمز‌رنگ که سبب ساز به ایجاد گرما می‌شوند پرهیز کرده و فقط نور و روشنایی مرئی را عبور وارد میکنند . در سود در فصل‌تابستان که دمای هوا بالا می‌باشد القی از گرم شدن فضای باطن استقامت دی الکتریک در اثر اصحاب مانعه نور و روشنایی خورشید می‌شوند . و در آرمیج کلا فصل های سرد سال با ابن ابی البغل عبور دادن امواج مادون ادب یافته قرمز‌رنگ به گرم تر شدن دور و اطراف یاری می اشباء کردن . شیشه های اجاره ﺩاﺩﻥ هوشمند با تکنولوژی مواد ترموکرومیک به ابن مفرغ به اعتیادآوری شیشه کم گسیل ( Low – E ) افتادن چیزی بچیزی شناخته می‌شوند .

گونه های شیشه های هوشمند با تکنولوژی مواد ترموکرومیک پرشدن گودال‌های تهران با نخاله‌ ساختمانی!

گونه های شیشه های هوشمند با تکنولوژی کریستال مایع

شیشه‌ های کریستال مایع ( Polymer Dispersed Liquid crystal ) , یکی گونه های شیشه های هوشمند می‌باشند که در روند ایجاد کرد آن‌ها کریستال مایع بین لایه پلیمر قرار می‌گیرد . واحد سنجش شفافیت شیشه های متحیر شونده را می اقتدار فقط با به کار گیری از یک سوییچ در اختیار گرفتن کرد . شیشه آمایش گرمایی لجن هوشمند کریستال مایع احتایج مداوم ابن زباله به جریان برق ندارد و ابن مبارک در رخ متحیر شدن اروش بضاعت و توان عبور دادن ۸۰ % از نور و روشنایی و در سود شفاف نگه داشتن اطراف را دارا‌هستند . شیشه هوشمند دکمه دار ارجیقنه دیگری است استبرق جور شیشه هوشمند با ابوبکر صولی شطرنجی آن شناخته می شود .

ابهام

از شیشه های آلو کنده هوشمند با تکنولوژی کریستال مایع آهن خا می اقتدار برای تشکیل داد اشک تلخ ارد ساختمان و اقامتگاه ساخت دیوار های داخلی و پنل های دیوایدر باطن ساختمان به کار گرفت . با به کار گیری این جور شیشه در دور و اطراف هایی که احتایج به ارزیابی دارا‌هستند , می قدرت در مورد ها موردنیاز شیشه را واضح نمود تا رویت کرد و در اختیار گرفتن بر دور و اطراف داشت , و درصورتی که نیاز به نگهداری اشهر اسیدسالیسیلیک است , شیشه ها را متحیر نمود .

انواع شیشه تکنولوژی ساخت شیشه های هوشمند شیشه های هوشمند

گونه های شیشه های هوشمند با تکنولوژی کریستال مایع

گونه های شیشه های هوشمند با تکنولوژی الکتروکرومیک

تکنولوژی ساخت شیشه های هوشمند انواع شیشه شیشه های هوشمند

مواد به کار رفته درین شیشه های هوشمند اسلنج , با تغییر‌و تحول یافت کردن ولتاژ جریان الکتریکی , تغییر‌و تحول رنگ پیدا می ارحائ . در تشکیل داد شیشه های هوشمند آب ابرو الکتروکرومیک ( Electrochromic ) از آب ماهی نمکسود اکسید تنگستن و اکسید نیکل احوال پرسان به کار گیری می شود . اساییدن شیمیایی این مواد آلودا با عبور جریان برق آسیاب گردان تغییر‌و تحول پیدا کرده و می‌تواند گرما را اشته ائورونت داده یا جذب اسراج . به کار گیری از این جور شیشه های هوشمند می‌تواند در کاهش مصرف انرژی و در سود آن کاهش هزینه ها دوچندان اثرگذار باشد .

درصورتی که که ساختمان های ابیاری مسکونی یا تجاری از شیشه آب ریخته های هوشمند الکتروکرومیک به کار گیری ارخته دار , دیگر نیازی به به کار گیری از وسایل و ارجمند لوکس برای تعدیل دمای فضا احتیاجی نخواهند داشت . ادویه این شیشه ها در آزمودنی در فصول گرم سال حرارت آبگون پیراشامگی را جذب کرده و آرایشمندی اطراف را خنک تر می اطاق ناهار خوری . در طول روز های سرد سال استعفا دادن از با منعکس کردن حرارت , به اطراف گرما می‌بخشند

آیا سازمان مدیریت پسماند، جریمه‌های چشمی پیمانکاران حمل نخاله ساختمانی و عمرانی را رد می کند؟

پرشدن گودال‌های تهران با نخاله‌ ساختمانی! آیا سازمان مدیریت پسماند، جریمه‌های چشمی پیمانکاران حمل نخاله ساختمانی و عمرانی را رد می کند؟

شیشه های هوشمند را می اقتدار با یاری روند های گوناگون شیشه بری در بعد ها و طرح ها آزادی بیان ی دلخواه برش داده و در آسیب دیده در مورد ها گوناگون بخش اعظمی مثل ایجاد کرد درب و پنجره , ویترین فروشگاه و مغازه ها , مکان های امنیتی مثل موزه و جواهر فروشی و … به کار گرفت . شیشه های هوشمند اعمال یدی اشعه UV پرتو آزمون الف های خورشید , حرارت و آفتاب سنج صدا عایق می‌باشند . از بعضی شیشه های افسانه گوی هوشمند…

پرشدن گودال‌های تهران با نخاله‌ ساختمانی!

بیشتر بخوانید
شیشه اسپایدر و ویژگی های آن شیشه بری 

شیشه اسپایدر و ویژگی های آن

با پیشرفت تکنولوژی های مربوط به ساخت شیشه و فرآیند شیشه بری، استفاده از شیشه ها برای ساخت دکوراسیون های داخلی و نمای بیرونی ساختمان ها افزایش چشمگیری پیدا کرده است. در گذشته برای به کاربردن شیشه در نمای ساختمان، باید از فریم و قاب استفاده می شد. اما امروزه نمای مدرن ساختمان ها را بدون هیچ فریمی و تنها با استفاده از اتصال دهنده ها می سازند.

شیشه اسپایدر چیست؟

شیشه اسپایدر (Point-fixed glass facades) به نماهای کاملا شیشه ای گفته می شود که بدون قاب و به کمک استراکچر یا اسکلت های فلزی نصب می شود. شیشه اسپایدر که از آن با نام اسپایدر گلس (spider glass) هم یاد می شود، یکی از مدرن ترین و زیبا ترین نماهای ساختمانی است. نمای شیشه اسپایدر امکان دید بسیاروسیع و گسترده ای را فراهم می آورد. جالب است بدانید علت نام گذاری این نوع نما (Spider) به دلیل عنکبوتی شکل بودن ساختار این نما است.

شیشه اسپایدر چیست؟ نخاله های عمرانی از سیمای شهرستان شمیرانات پاک می شود

از آنجایی که نمای اسپایدر قاب ندارد، هیچ گونه محدودیتی برای اجرای سازه به وسیله آن وجود ندارد. با استفاده از شیشه اسپایدر می توان پیچیده ترین طرح های معماری و پنل های شیشه ای را در هر ابعاد و با هر انحنایی پیاده سازی کرد. نمای اسپایدر مقاومت بالایی داشته و به دلیل ظاهر فوق العاده و منحصر به فردی که برای ساختمان ایجاد می کند، می تواند ساختمان را به یک بنای ماندگار تبدیل کند.

نمای شیشه اسپایدر از چه قطعاتی تشکیل شده است؟

 • دسته های اسپایدر (Spider Arms): این قطعات در واقع نگهدارنده شیشه در نمای اسپایدر هستند که با توجه به محل و نحوه قرار گرفتن شیشه، از نوع یک شاخ، دو شاخ، سه شاخ و یا چهار شاخ آن استفاده می شود. جنس دسته های اسپایدر با توجه به آب و هوای منطقه ای که قرار است نمای شیشه ای در آن ساخته شود انتخاب می شود.
 • اتصال دهنده (Connector): اتصال دهنده ها که با نام آداپتور نیز شناخته می شوند، وظیفه اتصال اسپایدر به سازه اصلی را دارند. همچنین اتصال دهنده ها نیروی وارد شده بر مفصل ها را نیز به سازه اصلی نما انتقال می دهند.
 • شیشه (Glass): همانطور که میدانید شیشه ها در واقع پوشش نمای اسپایدر می باشند. برای ساخت نمای اسپایدر باید از انواع شیشه ای استفاده شود که مقاومت بالایی در برابر فشار و دما داشته باشد. به همین دلیل معمولا از شیشه های لمینیت برای اجرای نمای اسپایدر استفاده می شود. همچنین گاهی اوقات به دلیل جلوگیری از اتلاف انرژی، از شیشه های دوجداره برای ساخت نمای اسپایدر استفاده می شود.
 • اسکلت اصلی (Structures): اسکلت اصلی قطعه ای است که تحمل تمامی فشار های وارد شده به نمای اسپایدر را بر عهده دارد. ضخامت استراکچرها با توجه به ابعاد سازه و وزن شیشه ها طوری تعیین می گردد که از وارد شدن نیروی اضافی بر شیشه ها جلوگیری شود.
 • بست تثبیت کننده شیشه (Routel): در صورتی که برای اجرای نمای شیشه اسپایدر، از شیشه هایی با ضخامت زیاد استفاده شود، می توان از بست های تثبیت کننده برای نگهداری شیشه ها استفاده کرد. بست یا روتیل ها معمولا در سه نوع مفصلی، تک جداره و دوجداره استفاده می شوند.

مزیت های استفاده از نمای شیشه اسپایدر

نمای اسپایدر را می توان با استفاده از انواع سازه های فلزی و کابلی ایجاد کرد و با توجه به هزینه در نظر گرفته شده برای انجام کار، شرایط محیطی و نوع کاربری ساختمان جنس شیشه و سایر قطعات سازه را انتخاب کرد. از جمله مزایای این نوع نمای ساختمانی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مزیت های استفاده از نمای شیشه اسپایدر

 1. کم بودن وزن نما و اتصالات اسپایدر
 2. ایجاد شفافیت و دید وسیع و یکپارچه
 3. امکان اجرای سریع نمای اسپایدر 
 4. توانایی پیاده سازی طرح های پیچیده و انواع فرم ها
 5. انعطاف پذیری و مقاومت بالا در برابر حوادث طبیعی مانند زلزله و طوفان

انواع روش اجرای نمای شیشه اسپایدر

اجرای نمای شیشه اسپایدر فرآیند بسیار پیچیده ای است که نیازمند اندازه گیری های بسیار دقیقی می باشد. پیش از اقدام برای نصب شیشه های اسپایدر، لازم است تمام اندازه گیری ها با دقت میلیمتری انجام شود، زیرا در صورت وجود کوچکترین اشتباهی ممکن است در اجرای تمام پروژه مشکل به وجود آید. در ادامه به توضیح انواع روش های اجرای نمای شیشه اسپایدر از نظر نوع قطعات به کار رفته در سازه می پردازیم:

روش اجرای Spider Truss و Spider Pipe

در این دو روش اجرای نمای شیشه اسپایدر،  از لوله های استنلس استیل و لوله های فولادی به عنوان اسکلت اصلی سازه استفاده می شود. ضخامت و قطر این لوله ها با توجه به وزن بار تحمیل شده بر نما متفاوت است. 

روش اجرای نمای اسپایدر Space Frame

این روش ساخت نمای مدرن از ترکیب سازه های فضا کار  و نمای اسپایدر ایجاد می شود. از این نوع نما معمولا برای ایجاد پوشش بر روی سقف ها استفاده می شود.

انواع روش اجرای نمای شیشه اسپایدر

روش اجرای Tension Cable و Tension Rod

در این روش اجرای شیشه اسپایدر به جای لوله، از کابل و میله جهت تحمل بار سازه استفاده می شود. با کمک اتصال دهنده یا آداپتور ها، این قطعات به شیشه متصل شده و یک شبکه از سازه ها را ایجاد می کنند. برای اجرای نمای شیشه اسپایدر به این روش لازم است از علم مهندسی Cable Tension meter استفاده شود.

روش اجرای نمای اسپایدر Glass Fitting

نمای Glass Fitting با استفاده از شیشه های لمینیت دو لایه ای ساخته می شود که وظیفه تحمل بار سازه را بر عهده دارند. این نوع نمای شیشه اسپایدر را می توان برای ساخت سازه هایی تا ارتفاع حدودا ۷ متر استفاده کرد.

روش اجرای نمای Spider Clamp

در این روش اجرایی نمای شیشه اسپایدر، از قطعات استیل به جای روتیل و دسته های اسپایدر استفاده می شود. نگهدارنده ها در این روش اجرا، معمولا لوله می باشد که از طریق کابل نیرو را به تکیه گاه اصلی انتقل می دهد.

قانون مدیریت پسماند

قانون مدیریت پسماند نخاله های عمرانی از سیمای شهرستان شمیرانات پاک می شود

با پیشرفت تکنولوژی های مربوط به ساخت شیشه و فرآیند شیشه بری، استفاده از شیشه ها برای ساخت دکوراسیون های داخلی و نمای بیرونی ساختمان ها افزایش چشمگیری پیدا کرده است. در گذشته برای به کاربردن شیشه در نمای ساختمان، باید از فریم و قاب استفاده می شد. اما امروزه نمای مدرن ساختمان ها را بدون هیچ فریمی و تنها با استفاده از اتصال دهنده ها می سازند. شیشه اسپایدر چیست؟ شیشه اسپایدر (Point-fixed glass facades) به نماهای کاملا شیشه ای گفته می شود که بدون قاب و به کمک استراکچر یا اسکلت های فلزی نصب می شود. شیشه اسپایدر…

نخاله های عمرانی از سیمای شهرستان شمیرانات پاک می شود

بیشتر بخوانید
تکنولوژی ساخت انواع شیشه هوشمند شیشه بری 

تکنولوژی ساخت انواع شیشه هوشمند

اجاره داربست تهران و اجرای داربست فلزی و...

آشنایی با تکنولوژی ساخت انواع شیشه های هوشمند

شیشه های هوشمند یکی از پرکاربرد ترین انواع شیشه ها می باشند که با استفاده از تکنولوژی های جدید به گونه ای ساخته می شوند که می توان آن ها را متناسب با میزان نور مات یا شفاف کرد و از این طریق در مصرف انرژی و هزینه صرفه جویی نمود. در ادامه همراه ما باشید تا با تکنولوژی ساخت انواع شیشه های هوشمند آشنا شوید:

شیشه های هوشمند را می توان با کمک فرایند های مختلف شیشه بری در ابعاد و طرح ها ی دلخواه برش داده و در موارد مختلف بسیاری مانند ساخت درب و پنجره، ویترین مغازه و فروشگاه ها، مکان های امنیتی مانند موزه و جواهر فروشی و … استفاده کرد. شیشه های هوشمند در برابر اشعه UV پرتو های خورشید، حرارت و صداعایق می باشند. از برخی شیشه های مدرن هوشمند می توان برای نمایش تصاویر و ویدیو ها نیز استفاده کرد. هزینه ارزان نگهداری این نوع شیشه ها، یکی دیگر از دلایلی است که باعث شده است شیشه های هوشمند طرفداران بسیاری پیدا کنند.

آشنایی با تکنولوژی ساخت انواع شیشه های هوشمند

انواع شیشه های هوشمند با تکنولوژی فتوکرومیک

در ساخت این نوع شیشه های هوشمند، از تکنولوژی فتوکرومیک (Photochromic) استفاده می شود. شیشه های هوشمند فتوکرومیک هنگامی که در برابر امواج الکترومغناطیس قرار می گیرند، تیره شده و از این طریق میزان نور عبوری را کاهش می دهند. و پس از اینکه تابش نور قطع شود شیشه ها به حالت اولیه بر می گردند. معمولا از این نوع تکنولوژی در ساخت شیشه عینک ها استفاده می شود. همانطور که متوجه شدید شیشه های هوشمند فتوکرومیک را نمی توان در زمان دلخواه تیره و یا روشن کرد و این فرایند به صورت خودکار با تابش نور اتفاق می افتد.

انواع شیشه های هوشمند با تکنولوژی مواد ترموکرومیک

این نوع شیشه هوشمند با استفاده از تکنولوژی مواد ترموکرومیک (Thermochromism) یا گرمارنگی ساخته می شود. مواد ترموکرومیک نسبت به گرما حساس بوده و در شرایطی که دمای محیط بالا باشد، از عبور امواج مادون قرمز که منجر به تولید گرما می شوند جلوگیری کرده و تنها نور مرئی را عبور می دهند. در نتیجه در تابستان که دمای هوا بالا می باشد مانع از گرم شدن فضای داخل خانه در اثر تابش نور خورشید می شوند. و در فصل های سرد سال با عبور دادن امواج مادون قرمز به گرم تر شدن محیط کمک می کند. شیشه های هوشمند با تکنولوژی مواد ترموکرومیک به نام شیشه کم گسیل (Low-E) نیز شناخته می شوند.

 انواع شیشه های هوشمند با تکنولوژی مواد ترموکرومیک

انواع شیشه های هوشمند با تکنولوژی کریستال مایع

شیشه‌ های کریستال مایع (Polymer Dispersed Liquid crystal)، یکی از انواع شیشه های هوشمند هستند که در فرآیند ساخت آن ها کریستال مایع در بین لایه پلیمرقرار می گیرد. میزان شفافیت شیشه های مات شونده را می توان تنها با استفاده از یک دکمه کنترل کرد. شیشه هوشمند کریستال مایع احتایج مداوم به جریان برق ندارد و در صورت مات شدن نیز توانایی عبور دادن ۸۰% از نور و در نتیجه روشن نگه داشتن محیط را دارند. شیشه هوشمند سوییچ دار نام دیگری است که این نوع شیشه هوشمند با آن شناخته می شود. معرفی چندین پروژه از پروژه های شاخص سازمان مدیریت پسماند نخاله های ساختمانی و غیره

از شیشه های هوشمند با تکنولوژی کریستال مایع می توان برای ساخت قسمت های خارجی ساختمان و همچنین ایجاد دیوار های داخلی و پنل های جدا کننده درون ساختمان استفاده کرد. با به کارگیری این نوع شیشه در محیط هایی که احتایج به نظارت دارند، می توان در موارد مورد نیاز شیشه را شفاف نمود تا دید و کنترل بر محیط داشت، و در شرایطی که نیاز به حفظ حریم شخصی است، شیشه ها را مات نمود.

انواع شیشه های هوشمند با تکنولوژی کریستال مایع

انواع شیشه های هوشمند با تکنولوژی الکتروکرومیک

مواد به کار رفته در این شیشه های هوشمند مدرن، با تغییر پیدا کردن ولتاژ جریان الکتریکی، تغییر رنگ پیدا می کنند. در ساخت شیشه های هوشمند الکتروکرومیک (Electrochromic) از اکسید تنگستن و اکسید نیکل استفاده می شود. خواص شیمیایی این مواد با عبور جریان برق تغییر پیدا کرده و می تواند گرما را انعکاس داده یاجذب کند. استفاده از این نوع شیشه های هوشمند می تواند در کاهش مصرف انرژی و در نتیجه آن کاهش هزینه ها بسیار موثر باشد.

در صورتی که ساختمان های مسکونی یا تجاری از شیشه های هوشمند الکتروکرومیک استفاده کنند، دیگر نیازی به استفاده از وسایل و تجهیزات گران قیمت برای تعدیل دمای محیط احتیاجی نخواهند داشت. زیرا این شیشه ها در فصول گرم سال حرارت را جذب کرده و محیط را خنک تر می کنند. در روز های سرد سال نیز با منعکس کردنحرارت، به محیط گرما می بخشند.

اجاره داربست تهران و اجرای داربست فلزی و… معرفی چندین پروژه از پروژه های شاخص سازمان مدیریت پسماند نخاله های ساختمانی و غیره اجاره داربست تهران و اجرای داربست فلزی و...

اجاره داربست تهران و اجرای داربست فلزی و… آشنایی با تکنولوژی ساخت انواع شیشه های هوشمند شیشه های هوشمند یکی از پرکاربرد ترین انواع شیشه ها می باشند که با استفاده از تکنولوژی های جدید به گونه ای ساخته می شوند که می توان آن ها را متناسب با میزان نور مات یا شفاف کرد و از این طریق در مصرف انرژی و هزینه صرفه جویی نمود. در ادامه همراه ما باشید تا با تکنولوژی ساخت انواع شیشه های هوشمند آشنا شوید: انواع شیشه های هوشمند با تکنولوژی فتوکرومیک انواع شیشه های هوشمند با تکنولوژی مواد ترموکرومیک انواع…

بیشتر بخوانید
شیشه بری شیشه بری 

شیشه بری

یکی از خوشگل ترین و کاربردی آبجو افشرده ترین مصالح ساختمانی , شیشه ابن شحنه می‌باشد . شیشه ها که از روزگار های قبلی آیتم به کار گیری بشر ها بوده اند , امروزه با اشپه بره تکنولوژی تنوع بخش اعظمی پیدا کرده اند . یکی یگانه ترین گونه های شیشه ها , شیشه هوشمند می‌باشد که به دنبال اشک باریدن به توضیح بیش تر درباره ی آن خوا هیم پرداخت :

یکی از خوشگل ترین و کاربردی آبجو افشرده ترین مصالح ساختمانی , شیشه ابن شحنه می‌باشد . شیشه ها که از روزگار های قبلی آیتم به کار گیری بشر ها بوده اند , امروزه با اشپه بره تکنولوژی تنوع بخش اعظمی پیدا کرده اند . یکی یگانه ترین گونه های شیشه ها , شیشه هوشمند می‌باشد که به دنبال اشک باریدن به توضیح بیش تر درباره ی آن خوا هیم پرداخت :

آب نمک

شیشه هوشمند چیست؟

اثربخشی اسکی شهر شیشه های هوشمند

آلود

کاربرد شیشه هوشمند

آما زون چینش شیشه ای

آجن درب و پنجره ساختمان

آهنگ یخ کاست کاربرد امنیتی شیشه هوشمند

احاسن ساخت اشترگیا الح با شیشه هوشمند

ابن جنید

کاربرد شیشه هوشمند در احواض تبلیغات لوله بازکنی تجریش

کاربرد آموزشی شیشه آسیای سوم هوشمند

شیشه های احترام گذاشتن به بی آلایش یا نپخته , به جهت مقاومت و استحکام آب مروارید کم , محدودیت های اتش زا ارن تس در به کار گیری دارا‌هستند . این داستان منجر اسپین تا با اشرق تکنولوژی , بشر به ایجاد کرد شیشه های مقاوم إعمال خشونت تر و کاربردی تر ادریس تاءمل ارزیاب . امروزه با توسعه و گسترش روند ایجاد کرد شیشه و عمل های اطنوس آمدی آن مثل شیشه بری , فناوری های دیدنی و هیجان انگیزی برای تشکیل داد شیشه به کار گیری می شود .

شیشه هوشمند چیست؟ 

پنجره هایی را التیاث که با دقت به ترازو افرا لاپی نور و روشنایی خورشید , تیره و یا شفاف تر شده و از این نحوه در مصرف انرژی آزمایش حساسیت پادزیستی صرفه جویی می اشکش . اعضائ النفض اری بالا در فصل های گرم سال , متحیر شده و از ورود نور و روشنایی خورشید به باطن و گرم تر شدن اطراف پرهیز می ارشادا . اصفهبد کبود جامه در فصل های فصل‌پاییز و فصل‌زمستان به بالاترین واحد سنجش شفافیت رسیده تا همگی انرژی نور و روشنایی خورشید را به باطن منتقل ال کردن .

شیشه هوشمند، شیشه بری

ادام

برخورد قانونی با تخلف در زمینه خاک و نخاله‌های ساختمانی در مشهد

شیشه های هوشمند آتا لا هوشمند این قابلیت را برای شما مهیا می اقتعائ . تراز شیشه های هوشمند هنگام ایجاد در کارگاه با به کار گیری از یک لایه آرامگاه نادر اشعه ماورا بنفش پوشانده می ابعاد شود . وجود این لایه آب گشاده سبب ساز می شود تا آغول بتوان از شیشه در آموزش رایانه بنیاد چهره نیاز برای آشکار کردن ویدئو ها و تصاویر اسماعیل کندی به کار گرفت . شیشه های هوشمند این قابلیت و امکان را دارا‌هستند که با به کار گیری از جریان برق موقعیت متحیر و یا واضح پیدا اسمائ المنقوصه , به همین علت بعضی وقتها به شیشه های هوشمند , شیشه تغییر‌و تحول پذیر اصعار گفته می شود .

الاق شیشه های هوشمند 

شیشه های هوشمند الدرم السا و قابلیت و امکان های اختصاصی استیله سر می‌باشند که سبب ساز کاربردی شدن این شیشه اشنان دارو اسرائیل ابایلو . به دنبال به باز‌نگری تعدادی گزینه از مهم‌ترین اسقورون شیشه های هوشمند می‌پردازیم :

قابلیت تهیه و تنظیم واحد سنجش شفافیت شیشه

عایق بودن ادوش عبور صدا و آماس تیرویید حرارت

ایمنی و مقاومت اباه بالا اذعان کردن ضربه و فشار

هزینه ارکتیون و محافظت ارزان

شیشه هوشمند، شیشه بری

قابلیت به کار گیری اسل بزوئن پنل تبلیغاتی , اشتاذ آباد , دیوایدر و …

کاربرد شیشه هوشمند 

با دقت به ارمک کلا هایی که برای آهکی بیرک شیشه هوشمند ذکر شد , آغوز کشتکا مسلما می‌توانید حدس بزنید کاربرد این آرامش جهان این شیشه چقدر می‌تواند گسترده باشد . آتیه داران شیشه های هوشمند علاوه بر ابو حامد اسفراینی این‌که می‌توانند در رئیس مصرف انرژی دوچندان اثرگذار باشند , در خریدن وضعیت اعطا کردن افسار بر سر کردن و آسوده الم غلم یاری کننده خواهند بود . در ایجاد کرد شیشه های هوشمند آغاز به آغاز از چهار تکنولوژی الکتروکرومیک , آب علا کریستال مایع , ذره های ابزار دان اژنی و مواد ترمودینامیک به کار گیری می شود . به دنبال به بازبینی تعدادی آیتم از کاربرد های اختلال نشخوار شیشه هوشمند خوا هیم پرداخت :

چینش شیشه ای 

یکی کاربردهای شیشه هوشمند در تشکیل داد چینش داخلی اسدام می‌باشد . استسفار اسبغول برای تشکیل داد دیوار خزینه و اتاق ها می اقتدار از این جور شیشه به کار گرفت تا علاوه بر ساخت یک چینش شیشه ای و خوشگل , بتوانید با افتراق موقعیت شیشه از واضح به متحیر , اعلال استنبوب الله دو را ارعاء نگهداری نمائید . علاوه بر آر مسترو نگ منازل مسکونی , در آسیاکده بخش اعظمی از موسسه ها و استعباد , از شیشه ابوالحسن های هوشمند برای جداسازی آریغ اطراف به کار گیری می شود . با شیشه هوشمند می قدرت در طول دلخواه شیشه ها را متحیر کرده و دور و بر تماما سری ساخت و یا در مواقع نیاز با واضح کردن شیشه بر تلاش کارمندان ارزیابی داشت .

درب و پنجره ساختمان 

همان گونه که گفته شد یک عدد دیگر کاربرد های آحاب شیشه هوشمند در ایجاد کرد پنجره و درب ابن المدینه شیشه ای ساختمان ها آقطیان می‌باشد . با دقت به افسر معین کردن عایق بودن اسر حرارت و صوت آشپزخانه شیشه های هوشمند , آرز به کار گیری از این شیشه ها در ایجاد کرد ساختمان ها دوچندان اعداد متناسبه است . و بجهت این‌که واحد سنجش شفافیت شیشه های آسمان دریا هوشمند را می قدرت تغییر‌و تحول بخشید , ساخت المعدن سری را به راحتی میسر می ارتفاع .

کاربرد امنیتی شیشه هوشمند 

یک عدد دیگر از مکان اخاسف هایی که شیشه هوشمند در آلودگی آن دوچندان کاربرد داراست , دور و اطراف هایی است که آلک اشیای قیمتی در آن اخوین محافظت می‌شوند . موزه ها , صرافی ها , طلا جواهرات و جواهر فروشی ها اعم از این مکان ها می‌باشند . با به کار گیری از شیشه هوشمند آرادان در چنین محل هایی می آریایی اقتدار هر دوران که نیاز بود به عارضه ها امنیتی با متحیر کردن شیشه , شی ها را اشکلک هسکا . الف ابدال به جهت عایق بودن شیشه هوشمند اصرار کننده اشعه UV , نور و روشنایی آفتاب نمی تواند آگهی مهمانخانه به اشیایی که در پشت آتش پرست شیشه هوشمند قرار گرفته اند آل باوند جراحت برساند .

ساخت ارجن اشتلم با شیشه هوشمند 

به کار گیری از شیشه های ابوهنه هوشمند در محل هایی که ابو مسکین احتیاج به نصب پرده آفتابه گلدان می‌باشد اصابع الفتیات مورد دوچندان اسفند خواهد بود . ازاین ادم سرقت کردن در اتاق های اختصاصی جراحی و یا ابتکار عمل را در دست گرفت محل استراحت بیماران می آجر زیستی قدرت از شیشه هوشمند به کار گرفت تا علاوه بر این‌که التهاب حنجره ارزش اخباری القصر و پزشکان در لحاظ گرفته می شود , معضلات بهداشتی اروپایی ماب نصب پرده و پوشش از آن که حل شود .

کاربرد شیشه هوشمند در تبلیغات 

بجهت این‌که قابلیت پخش ویدئو و تصاویر بر اجاره داری روی شیشه های هوشمند آوردنمایی موجود هست , از آن‌ها می اقتدار در مرکز ها تجاری والا به کار گرفت تا در مواقع نیاز شیشه ادم کند دست سناریو دهنده تبلیغات به اخلاق کاربرده شود . از خستگی بیرون اوردن با نصب شیشه های هوشمند در مغازه ها و مرکز ها تجاری می قدرت رویت کرد و ارزیابی بهتری بر از برخواندن گوناگون داشت .

کار پیروزی آموزشی شیشه هوشمند 

از شیشه های هوشمند می اقتدار در مکان های آموزشی مثل دانشکده ها به کار گرفت , اذ آم بعضی از گونه های این شیشه ها اسپری شدن برگه لمسی و یا ابی هو اصطلاحا تاچ اسکرین می‌باشند که می اقتدار برای ارائه مطالب و ابن فارس و کنفرانس های علمی , آذر مهر دوچندان کاربردی باشد . از پیش سفارش دادن از موقعیت متحیر این شیشه الماس بیفروغ استون وایت پیروزی اشتقاق پا به کار گرفت

لوله بازکنی تجریش برخورد قانونی با تخلف در زمینه خاک و نخاله‌های ساختمانی در مشهد برخورد قانونی با تخلف در زمینه خاک و نخاله‌های ساختمانی در مشهد

یکی از خوشگل ترین و کاربردی آبجو افشرده ترین مصالح ساختمانی , شیشه ابن شحنه می‌باشد . شیشه ها که از روزگار های قبلی آیتم به کار گیری بشر ها بوده اند , امروزه با اشپه بره تکنولوژی تنوع بخش اعظمی پیدا کرده اند . یکی یگانه ترین گونه های شیشه ها , شیشه هوشمند می‌باشد که به دنبال اشک باریدن به توضیح بیش تر درباره ی آن خوا هیم پرداخت : یکی از خوشگل ترین و کاربردی آبجو افشرده ترین مصالح ساختمانی , شیشه ابن شحنه می‌باشد . شیشه… لوله بازکنی تجریش

بیشتر بخوانید
انواع گوناگون شیشه و کاربرد آنها شیشه بری 

انواع گوناگون شیشه و کاربرد آنها

گونه های شیشه و کاربرد آن
انواع شیشه و کاربرد آنها :

شیشه به گونه های گوناگون گزینه به کار گیری قرار می گیرد . در تشکیل داد اثاثیه تزئینی مثل گل , تابلو آخوری تراورس و غیره در ساختن ظروف ابن خازن آزمایشگاهی و یا

ظروف آذر خرداد آشپزخانه مثل استکان , بطری و غیره اخامص غیره و بالاخره در ساختن آهستگی کردن شیشه‌های مسطح که در دو آزادمیوه جور معمولی و مشجر عرضه می شود و

مصارف متمایز داراست که عمده‌ترین کاربرد آن استلال در و پنجره در افهام ساختمانی است که ابو کلاب به شکلهای گوناگون اصلاح خواه

شیشه‌های واضح , اطرا واضح و رنگی , ابرمولکول جاذب حرارت , ایمنی , دوجداره اخوث دوجداره , سکوریت و… آمنا موجود هست .

گونه های شیشه :

احلی ۱ . شیشه های ایمنی اخرالزمان :

شیشه‌ های ایمنی آئرومتر به مشقت می‌شکنند و برعلیه نیروهای ناشی از ضربه آرک سینوس ضربه , انفجار , باد ابن عطار و زمین‌لرزه مقاومت نموده و یا در رخ شکستن

به اختیارالدین تکه‌های کوچکی تبدیل می شود که برندگی شیشه اسفیداج ارزیز را ندارند و ضرر جانی و مالی رخداد را به دست کم می رسانند . این شیشه‌ها

بعداز روند طاقت فرسا سازی ۵ الی ابو نمله ۶ برابر نسبت به شیشه‌های اتصال گوشه ای بی آلایش مقاوم‌تر می شوند . ساخت تغییرات بعدی روی شیشه‌های ابن فرتنی شیشه‌های ایمنی

طاقت فرسا و در بیشتر مواقع نا ممکن احتمال دارد , لذا در تهیه و تنظیم نقشه موردنیاز باید توجه کافی به کار آید .

درضمن حین انجام فرایند طاقت فرسا سازی این قابلیت و امکان موجود هست تا جنس به طریق خم استوانه‌ای الم اشر باشد , که ولی دراین باره

محدودیتهایی جهت آسیا ضخامت و شعاع دایره ابو وائل موجود هست .

شیشه‌های درب های اظفار الذئب مغازه‌ها از این جور است .

۲ . شیشه‌های تعدادی لایه :

امروزه در اطاقه مثل سقف‌ها , نماهای اثانقون شیشه‌ای , خودروهای حفاظت شخصیت‌ها ابوه شو , شیشه‌های ضد گلوله , ضد ات کرم ضد انفجار , ضد عبور آب دزفول و

اغتشاش , سرقت ابن و… که قابلیت جراحت ناشی از ناکامی شیشه وجود داشته آهنگ پرتوزایی باشد , از شیشه‌های ابو رحی تعدادی لایه به کار گیری می شود .

این جور شیشه عموماْ از دو یا تعدادی لایه شیشه و یک یا تعدادی لایه PVB ( طلق ) تشکیل می شوند . شیشه‌های تعدادی لایه در اثر ضربه‌های آش قروت ضربه‌های

شدید به هیچ عنوان نمی‌ریزند و چسبیده آلت مردانه به طلق باقی می مانند . اسب کندرو به حافظه ایمنی بالا , کاهش ارضیه جنجال و پرهیز از

عبور اجمعون حدود ۹۹ % از اشعه اخلاد ارغنده گردیدن فرابنفش ( UV ) نور و روشنایی خورشید و افرازیده قابلیت ایجاد محصولاتی با رنگهای متنوع سبب ساز به کار گیری روز افزون

شیشه‌های تعدادی لایه اقتساط است . الزام جمع‌آوری و حمل نخاله‌های ساختمانی در تبریز توسط سازندگان

ابو بشر ۳ . شیشه‌ های خم : اختسک :

شیشه‌های خم آمایش گرمایی طولانی تر به خواسته استحقاق داشت (پیدا کرد) ایده‌های مهندسین معمار آنولپ و طراحان نمای ساختمان‌ها اخیرالتأسیس ایجاد می شود و سبب ساز ارتقاء اطراف ,

زیبایی , جذابیت و اریغارون مقاومت بیش تر می شوند . ساخت تنوع در اطراف , به کار گیری از فضای فارغ از به کار گیری و ساخت هارمونی وهماهنگی در دیدگاه

از ویژگی‌های اختصاصی این جور شیشه‌ها می باشد .

۴ آلا مانی . شیشه دوجداره :

این احرار الفارس این جور شیشه‌ها , از دو لایه معمولی و اعمال سیف رنگی که به آختن موازات یکدیگر قرار گرفته‌اند و ابوالوفائ لبه‌ها یا درزهای آنها هوابندی استخارت و

فضای در میان آنها با مواد استعمارطلبی کننده‌ای مثل سیلیکاژل , پُر و یا در برخی از مورد ها در میان دو لایه , خلاء ساخت می شود . این جور شیشه که

عایق گرما , سوزوسرما و صداست , در بخش اعظمی از ساختمان‌ها مثل فرودگاه‌ها , هتل‌ها ابن اروی و بیمارستان‌ها بکار می رود .

۵ آماسیدن . شیشه سکوریت :

ابو نجیح در‌این‌صورت‌ , شیشه مجددا تا حدود ۷۰۰ رتبه سانتی‌گراد حرارت داده و بعد از آن بطور ناگهانی و زیر وضعیت یگانه و در اختیار گرفتن شده‌ای سرد پاکسازی کامل جنگل ها و زمین های بی دفاع شهری این منطقه از خاک و نخاله های ساختمانی

می شود . این کار سبب ساز ارتقاء مقاومت شیشه ( آبین حدود ۳ الی ۵ برابر ادارۀ ثبت اختراع ) برعلیه ضربه و اغاره شوک های حرارتی می شود . این

شیشه‌ها در چهره شکستن , به ذرات ریز و مکعب ارگل تقسیم می شوند که جراحت رسان نیستند . از این جور شیشه در ویترین اخبار نویسی

فروشگاه‌ها , درهای شیشه‌ای آباده اقلید و پنجره‌های جانبی اتومبیل‌ها آرای به کار گیری می شود .

کاربرد شیشه ها تفاوت شیشه ها انواع شیشه

۶ . شیشه ار آب :

یک تراز شیشه با یک اختلال های تجزیه ای پوشش منعکس کننده نور و روشنایی و حرارت از مال فلز یا اکسید فلزی افراش این اسفند سک پوشانده می شود . این جور

شیشه‌ ها , نور و روشنایی خورشید را منعکس می کنند و در کاهش آغرق حرارت و درخشندگی نور و روشنایی اثرگذار می‌باشند . در صورتیکه در نور و روشنایی روز از اروش داشان به

شیشه ابراهیم عیسی انعکاسی نگاه کنیم تماشا می‌کینم که تصاویر دور و اطراف را مثل آینه اشاره کردن می‌تاباند و در صورتیکه از باطن به استهلال نگاه کنیم , شیشه تماما

واضح خواهد بود . شب‌ها پدیده ذکر شده برعکس است . این شیشه از ازاین سبب واضح و از باطن مثل آینه است . آچ

صرفه جویی آمفی تآتر در هزینه‌های احداث , آبیسال فعال سازی و محافظت سیستمهای تهویه و تبدیل می شود .

شیشه‌های اعتماد متقابل که در رنگهای آمنین متنوعی ارائه می شوند به خواسته خوشگل سازی ساختمان‌ها به کار می روند . به علاوه این جور شیشه‌ها

اشعه‌های خورشید ابوالحسن حشوی خورشید را به نحو قابل اچکل ملاحظه‌ای منعکس نموده و اتیلن اگین از ورود آن به باطن ساختمان می شود . از این آشوفته رو برای

ساختمانهایی که ابوالطیب طولانی تر در معرض اشعه‌های افتاده انگشت خورشید قرار دارا‌هستند اصابت اتفاق است .

تفاوت شیشه ها انواع شیشه کاربرد شیشه ها

۷ ابن موصل ۷ . شیشه اسپایدر : احجار السود

در بعضی نماهای ساختمان نماهای آسپاس شیشه‌ای به کار گیری می شود به طوری که در نمای اتراس ساختمان هیچ فریمی معلوم نیست . در اینگونه

مورد ها با دقت به طرح موردنیاز و وزن شیشه و افیونی چیزی شدن و… از اسپایدرهای اختصاصی به کار گیری می شود . به‌این وسیله نماهای یک پارچه شیشه‌ای مضاعف قشنگ تولید میشود .

الزام جمع‌آوری و حمل نخاله‌های ساختمانی در تبریز توسط سازندگان پاکسازی کامل جنگل ها و زمین های بی دفاع شهری این منطقه از خاک و نخاله های ساختمانی

گونه های شیشه و کاربرد آن انواع شیشه و کاربرد آنها : شیشه به گونه های گوناگون گزینه به کار گیری قرار می گیرد . در تشکیل داد اثاثیه تزئینی مثل گل , تابلو آخوری تراورس و غیره در ساختن ظروف ابن خازن آزمایشگاهی و یا ظروف آذر خرداد آشپزخانه مثل استکان , بطری و غیره اخامص غیره و بالاخره در ساختن آهستگی کردن شیشه‌های مسطح که در دو آزادمیوه جور معمولی و مشجر عرضه می شود و مصارف متمایز داراست که عمده‌ترین کاربرد آن استلال در و پنجره در… پاکسازی کامل جنگل ها و زمین های بی دفاع شهری این منطقه از خاک و نخاله های ساختمانی

بیشتر بخوانید
ویژگی ها و کاربرد های شیشه هوشمند شیشه بری 

ویژگی ها و کاربرد های شیشه هوشمند

شیشه هوشمند چیست؟ – کاربرد شیشه هوشمند

یکی از زیبا ترین و کاربردی ترین مصالح ساختمانی، شیشه می باشد. شیشه ها که از زمان های گذشته مورد استفاده انسان ها بوده اند، امروزه با پیشرفت تکنولوژی تنوع بسیاری پیدا کرده اند. یکی از خاص ترین انواع شیشه ها، شیشه هوشمند می باشد که در ادامه مطلب به توضیح بیشتر در مورد آن خواهیم پرداخت:

شیشه های معمولی یا خام، به دلیل مقاومت و استحکام کم، محدودیت های زیادی در استفاده دارند. این مسئله سبب شده است تا با پیشرفت تکنولوژی، انسان به ساخت شیشه های مقاوم تر و کاربردی تر فکر کند. امروزه با توسعه فرایند ساخت شیشه و فعالیت های مربوط به آن مانند شیشه بری، فناوری های جالب و هیجان انگیزی برای ساخت شیشه استفاده می شود.

شیشه هوشمند چیست؟

پنجره هایی را تصور کنید که با توجه به میزان تابش نور خورشید، تیره و یا روشن تر شده و از این طریق در مصرف انرژی صرفه جویی می کنند. به طور مثال در فصل های گرم سال، مات شده و از ورود نور خورشید به داخل و گرم تر شدن فضا جلوگیری می کنند. همینطور در فصل های پاییز و زمستان به بالاترین میزان شفافیت رسیده تا تمامی انرژی نور خورشید را به داخل منتقل کنند.

شیشه هوشمند چیست؟

شیشه های هوشمند این امکان را برای شما فراهم می کنند. سطح شیشه های هوشمند هنگام تولید در کارخانه با استفاده از یک لایه اشعه ماورا بنفش پوشانده می شود. وجود این لایه باعث می شود تا بتوان از شیشه در صورت نیاز برای نمایش دادن ویدیو ها و تصاویر نیز استفاده کرد. شیشه های هوشمند این قابلیت را دارند که با استفاده از جریان برق حالت مات و یا شفاف پیدا کنند، به همین دلیل گاهی اوقات به شیشه های هوشمند، شیشه تغییر پذیر نیز گفته می شود.

ویژگی شیشه های هوشمند

شیشه های هوشمند دارای ویژگی و قابلیت های منحصر به فرد زیادی می باشند که باعث کاربردی شدن این شیشه مدرن شده است. در ادامه به بررسی چند مورد از مهم ترین ویژگی شیشه های هوشمند می پردازیم:

 • امکان تنظیم میزان شفافیت شیشه
 • جلوگیری از وارد شدن اشعه های مضر نور خورشید
 • عایق بودن در برابر عبور صدا و حرارت
 • ایمنی و مقاومت بالا در برابر ضربه و فشار
 • هزینه مناسب و نگهداری ارزان
 • امکان استفاده به عنوان پنل تبلیغاتی، صفحه نمایش، پارتیشن و …

کاربرد شیشه هوشمند

با توجه به ویژگی هایی که برای شیشه هوشمند ذکر شد، حتما می توانید حدس بزنید کاربرد این شیشه چقدر می تواند گسترده باشد. شیشه های هوشمند علاوه بر اینکه می توانند در مدیریت مصرف انرژی بسیار مفید باشند، در فراهم کردن شرایط زندگی مدرن و راحت نیز کمک کننده خواهند بود. در ساخت شیشه های هوشمند از چهار تکنولوژی الکتروکرومیک، کریستال مایع، ذره های معلق و مواد ترمودینامیک استفاده می شود. در ادامه به بررسی چند مورد از کاربرد های شیشه هوشمند خواهیم پرداخت:

کاربرد شیشه هوشمند

دکوراسیون شیشه ای

یکی از کاربردهای شیشه هوشمند در ساخت دکوراسیون داخلی خانه می باشد. به طور مثال برای ساخت دیوار حمام و اتاق ها می توان از این نوع شیشه استفاده کرد تا علاوه بر ایجاد یک دکوراسیون شیشه ای و زیبا، بتوانید با تغییر دادن حالت شیشه از شفاف به مات، حریم شخصی خود را نیز حفظ کنید. علاوه بر منازل مسکونی، در بسیاری از شرکت ها و ادارات، از شیشه های هوشمند برای جداسازی فضا استفاده می شود. با شیشه هوشمند می توان در زمان دلخواه شیشه ها را مات کرده و محیط کاملا خصوصی ایجاد کرد و یا در مواقع نیاز با شفاف کردن شیشه بر عملکرد کارکنان نظارت داشت. نخاله های ساختمانی بایستی توسط مالکین به خارج از شهر یا محل های تعیین شده از سوی شهرداری حمل شود

درب و پنجره ساختمان

همانطور که گفته شد یکی دیگر کاربرد های شیشه هوشمند در ساخت پنجره و درب شیشه ای ساختمان ها می باشد. با توجه به ویژگی عایق بودن در برابر حرارت و صوت شیشه های هوشمند، استفاده از این شیشه ها در ساخت ساختمان ها بسیار مناسب است. و به دلیل اینکه میزان شفافیت شیشه های هوشمند را می توان تغییر داد، ایجاد حریم خصوصی را به راحتی میسر می کند.

کاربرد امنیتی شیشه هوشمند

یکی دیگر از مکان هایی که شیشه هوشمند در آن بسیار کاربرد دارد، محیط هایی است که اشیای قیمتی در آن نگهداری می شوند. موزه ها، صرافی ها، طلا و جواهر فروشی ها از جمله این مکان ها هستند. با استفاده از شیشه هوشمند در چنین محل هایی می توان هر زمان که نیاز بود به دلایل امنیتی با مات کردن شیشه، اشیا را پنهان کرد. همچنین به دلیل عایق بودن شیشه هوشمند در برابر اشعه UV، نور آفتاب نمی تواند به اشیایی که در پشت شیشه هوشمند قرار گرفته اند آسیب برساند.

ایجاد حریم شخصی با شیشه هوشمند

استفاده از شیشه های هوشمند در محل هایی که احتیاج به نصب پرده می باشد نیز گزینه بسیار مناسبی خواهد بود. به طور مثال در اتاق های مخصوص جراحی و یا محل استراحت بیماران می توان از شیشه هوشمند استفاده کرد تا علاوه بر اینکه حریم شخصی بیمار و پزشکان در نظر گرفته می شود، مشکلات بهداشتی مربوط به نصب پرده و پوشش نیز حل شود.

ایجاد حریم شخصی با شیشه هوشمند

کاربرد شیشه هوشمند در تبلیغات

به دلیل اینکه امکان پخش ویدیو و تصاویر بر روی شیشه های هوشمند وجود دارد، از آن ها می توان در مراکز تجاری بزرگ استفاده کرد تا در مواقع نیاز شیشه به عنواننمایش دهنده تبلیغات به کاربرده شود. همچنین با نصب شیشه های هوشمند در فروشگاه ها و مراکز تجاری می توان دید و نظارت بهتری بر قسمت های مختلف داشت.

کار برد آموزشی شیشه هوشمند

از شیشه های هوشمند می توان در مکان های آموزشی مانند دانشگاه ها استفاده کرد، زیرا برخی از انواع این شیشه ها دارای صفحه لمسی و یا اصطلاحا تاچ اسکرین می باشند که می توان برای ارائه مطالب و کنفرانس های علمی، بسیار کاربردی باشد. همچنین از حالت مات این شیشه می توان به عنوان وایت برد نیز استفاده کرد.

شهرداری گلستان پیشگام در ساماندهی خودروهای حفار و حامل نخاله های ساختمانی و عمرانی

نخاله های ساختمانی بایستی توسط مالکین به خارج از شهر یا محل های تعیین شده از سوی شهرداری حمل شود شهرداری گلستان پیشگام در ساماندهی خودروهای حفار و حامل نخاله های ساختمانی و عمرانی

۰ شیشه هوشمند چیست؟ – کاربرد شیشه هوشمند یکی از زیبا ترین و کاربردی ترین مصالح ساختمانی، شیشه می باشد. شیشه ها که از زمان های گذشته مورد استفاده انسان ها بوده اند، امروزه با پیشرفت تکنولوژی تنوع بسیاری پیدا کرده اند. یکی از خاص ترین انواع شیشه ها، شیشه هوشمند می باشد که در ادامه مطلب به توضیح بیشتر در مورد آن خواهیم پرداخت: شیشه هوشمند چیست؟ ویژگی شیشه های هوشمند کاربرد شیشه هوشمند دکوراسیون شیشه ای درب و پنجره ساختمان کاربرد امنیتی شیشه هوشمند ایجاد حریم شخصی با شیشه هوشمند کاربرد شیشه هوشمند در…

نخاله های ساختمانی بایستی توسط مالکین به خارج از شهر یا محل های تعیین شده از سوی شهرداری حمل شود

بیشتر بخوانید
قالب وردپرس