شما این‌جا هستید

لوله بازکنی

یادآوری ده نکته اساسی و مهم و قابل توجه در چاه های آب در بهره برداری بهینه از تاسیسات موجود تخلیه چاه تخلیه و لایروبی و حفر چاه حفر چاه لوله بازکنی 

یادآوری ده نکته اساسی و مهم و قابل توجه در چاه های آب در بهره برداری بهینه از تاسیسات موجود

بهره برداری بهینه از تاسیسات موجود و بکارگیری از روشهای موثر در کاهش هزینه ها در شرایط اقتصادی فعلی کشور بسیار مهم و با اهمیت می‌باشد . بسا که به طرح و یاانتخاب روش ساده می تواند درحجم زیادی ازهدر رفت سرمایه جلو گیری بعمل آورد .

انتخاب مطالعه محل حفر چاه , طراحی ساختمان چاه , روش حفاری , طراحی اتاقک چاه , استفاده از درایوهای کاهنده دور موتور , نگهداری و تعمیرات بموقع , استفاده از لوله های مناسب برای چاه و برنامه بهسازی و اتخاب روش مناسب برای بازیابی و امکان بهره‌برداری بیشتر از چاه تاثیر زیادی در صرفه جوئی داراست .

بکارگیری از روشهای موثر در کاهش هزینه ها در شرایط اقتصادی فعلی کشور

برای این منظور سعی شده با استفاده از تجربیات سایر کشور ها و داخل کشور همراه با تصاویر از فعالیت های انجام شده در داخل کشور و چاهها روشهای مناسب اتخاذ نموده وبه اجرا در آید , باشد که با بکارگیری از آن قدمی هر چند کوچک در رشد و پیشرفت مهین عزیز مان برداشته باشیم

او‌لین نکته درطراحی ساختمان چاه:

انجام مطالعات ژئوفیزیک و بررسی های زمین شناسی بسیار ضروری است .

طراحی ساختمان چاه بر اساس مطالعات ژئوفیزیک و زمین شناسی منطقه تعین میگردداین مطالعات عبارتند از :

· مطالعات نقشه جامعی از ناحیه از دیدگاه زمین شناسی وبا تکیه بر مشخصات هیدروژئولوژی لایه های زمین

· نقشه کامل هیدرولوژی

· نقشه های کیفی آب زیرزمینی

· انجام مطالعات ژئوقیزیک ( ژئوالکتریک )

· بررسی میزان ذخیره و امکان انتقال اب در سفره با حفر چاههای آزمایشی

· نقشه مرحله مرحله آب زیرزمینی

حفاری چاه٬

براساس این مطالعات و نتایج حاصله آن برای طراحی ساختمان چاه و کاهش هزینه ها کمک می نماید که بعضی از موارد مهم آن عبارتند از :

۱ ) عمق چاه

عمق چاه بر اساس ضخامت و عمق سفره لایه آبدار تعین شده که آن نیز بر اساس نتایج مطالعات منطقه از طریق ژئو فیزیک و بررسی های زمین شناسی حاصل خواهد شد . لازم به ذکر است استفاده از تجربیات کارشناسان صدور مجوزحفاری هرچند موثر است ولیکن می بایست بدین نکته اعتنا داشت که به ازای هر متر حفاری مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال و عدم دسترسی به آب برای یک چاه تا عمق ۱۰۰ متر با احتساب خرید زمین برای حفر آن پولی حدود ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال هزینه دربر خواهد داشت که ضرر آن در قبال پرداخت ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال برای هزینه مطالعات ژئو فیزیک فراوان سنگین وزن خواهد بود

۲ ) نحوه حفاری

نحوه حفاری بصورت ضربه ای یا این که دورانی با توجه به کیفیت و اندازه رسوبات تشکیل دهنده سفره تعین کننده خواهد بود

با آشنایی رسوبا ت تشکیل دهنده سفره می‌تواند با تعین نوع حفاری در کاهش هزینه های حفر چاه کمک شایان کند

دراین ارتباط انتخاب حفاری بروش های ضربه ای و دورانی در کاهش هزینه ها بسیار مهم است

درچاههای که بروش ضربه ای حفر میگردند می بایست رسوبات سفره آن دانه درشت از نوع شن و سنگ باشد حداکثر عمق حفاری تا ۷۰ مترباشد

درزمینهای دانه ریز این روش با عمق حداکثر ۷۰ متر بایستی در دو مرحله لوله گذاری برای تزریق گراول پک صورت گیرد در غیر اینصورت ماسه دهی شدید چاهها امکان بهره برداری مناسب را نمی دهد

حفاری بروش ضربه ای هزینه های آن بسیار پائین ( حدود ۴۰ % هزینه های حفاری بروش دورانی میباشد ) و ساختمان چاه بسیار مناسب و با مدت عمر بسیار بالا خواهد داشت و اصولا پیشنهاد می شود در کلیه چاههابا عمق کم حفاری بدین روش صورت گیرد درحفاری بروش دورانی برای چاههای با عمق بالا درزمینهای مختلف پیشنهاد می‌شود

۳ ) عملیات الکترولاگینگ

پس از حفر گمانه انجام عملیات الکترولاگینگ چاه برای تعین کیفیت , محل سفره با بافت دانه درشت و عمق چاه و تعین محل اسکرین ها حتمی است

۴ ) لوله های اسکرین

استفاده از لوله های اسکرین کارخانه ای ( جانسون ) بجای استفاده از لوله های مشبک که بطور معمولا توسط گاز و هوا برش داده می گردند با نصب لوله جدار و انتخاب اسکرین آن ازنوع مناسب کارخانه ای مانند جانسون توانمندی و کارائی و راندمان چاه را افزایش خوهید داد

حفاری چاه٬

۵ ) سیستم تزریق یکطرفه

برای امکان کف شکنی یا این که هرگونه تغییرات آتی در چاه کف آن بروش پایین توسط چوب با سیستم تزریق یکطرفه بشکل ذیل نصب خواهد شد

این روش برای همگی چاهها با روشهای مختلف حفاری ( روتاری , ضربه ای و غیرو . . ) جهت ادامه حفاری آینده و شستشوی چاه بعد از پایان حفاری اهمیت دارااست

۶ ) افزایش میزان اسکرین های در لوله جدار

در تعین محل استقرار اسکرین خصوصا در چاههای روتاری محدودیتی در محل نصب آن قائل نشده ( به استثناء محل لایههای رسی و خیلی دانه ریز ) باشد قابل ذکر است ماسه دهی یا این که گل دهی چاهها ناشی از برداشت بیشتراز توان آبدهی سفره میباشد که با افزایش سرعت آب به داخل چاه ماسه یا این که گل را بهمراه خواهد آورد

۷ ) لوله جدار

دقت در نصب وایجاد طراز در لوله جدار در زمان حفاری جهت جلوگیری از انحراف طولی چاه که‌این موضوع بانصب پمپ و ایجاد ارتعاش آن در برخورد با دیواره لوله جدار در ایجاد جریان الکتریکی موثر بوده وسبب تسریع درخوردگی چاه می‌گردد .

۸ ) توسعه چاه

توسعه چاه از طریق پمپاژ با نیروی محرکه دیزل و شروع آن با دور آرام و افزایش تدریجی آن بعد از صاف شدن آب درطی قطع و وصل آن و آزمایش آب از طریق رفت پله ای ( حداقل چهار پله ) در تعین کیفیت و کمیت آب برای انتخاب پمپ صورت گیرد

دو مین نکته در طراحی ساختمان چاه:

اتاقک چاهها از روی سطح به زیر مرحله زمین طراحی و ساخته گردد ساخت اتاقک چاهها برای حفظ و استقرار تابلوهای برق از ابتدای بکارگیری از چاههای عمیق مرسوم بوده و همواره هزینه های متعددی برای ساخت و محافظت آن صرف میشد . از عوامل دارای اهمیت در ساخت آن احتمالا حفاظت از الکترو موتورهای عمودی نصب شده برروی آن بوده است ولیکن با پیشرفت تکنولوژی و بکار گیری از الکترو پمپ های شناور همچنان ساخت اتاقک بدون تغییر و حتی هزینه های بیشتر در نمای داخلی آن ادامه یافت . امروزه ساخت اتاقک های چاهها بطور متوسط ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال هزینه در برداشته که هزینه نگهداری سالیانه درصورتیکه تخریبی در زمان نصب و یا بازیابی آن برای استقرار دستگاهها صورت نگیرد حدود ۲۵ %

بهره برداری بهینه از تاسیسات موجود و بکارگیری از روشهای موثر در کاهش هزینه ها در شرایط اقتصادی فعلی کشور بسیار مهم و با اهمیت می‌باشد . بسا که به طرح و یاانتخاب روش ساده می تواند درحجم زیادی ازهدر رفت سرمایه جلو گیری بعمل آورد . انتخاب مطالعه محل حفر چاه , طراحی ساختمان چاه , روش حفاری , طراحی اتاقک چاه , استفاده از درایوهای کاهنده دور موتور , نگهداری و تعمیرات بموقع , استفاده از لوله های مناسب برای چاه و برنامه بهسازی و اتخاب روش مناسب…

بیشتر بخوانید
سه روش برای از بین بردن بوی بد فاضلاب و به وجود آمدن مشکلات بعد از آن رفع بوی بد فاضلاب لوله بازکنی 

سه روش برای از بین بردن بوی بد فاضلاب و به وجود آمدن مشکلات بعد از آن

بوی بد فاضلاب مشکلی است که ممکن از برای هر کسی اتفاق بی افتد و به‌دنبال راهی برای از بین بردن بوی بد فاضلاب باشد . برای از بین بردن بوی بد فاضلاب منتشر شده در فضای خانه که ناشی از نشت گاز فاضلاب به داخل خانه است روش‌هایی وجود دارد که در ادامه به آن ها خوا هیم پرداخت . به کمک این روش‌ها میتوانید خودتان به راحتی بوی بد فاضلاب در ساختمان را از بین ببرید و دیگر نگران بوی بد فاضلاب نباشید . با این روش‌ها از شر بوی بد فاضلاب خلاص میشوید .

علت بوی بد فاضلاب در ساختمان چیست؟

بوی بد فاضلاب نشان دهنده وجود گاز سمی سولفید هیدروژن یا این که گاز فاضلاب به داخل ساختمان است . گاز مذکور درون محل‌های تجمع فاضلاب مانند تصفیه خانه فاضلاب , لوله فاضلاب و چاه فاضلاب تولید شده و یافت میگردد . این گاز بوی بسیار بدی دارااست و علت بوی بد فاضلاب در ساختمان وجود همین گاز میباشد . چاه فاضلاب یا این که لوله فاضلاب انباشه از این گاز است و این امر باعث می‌شود این گاز از روش لوله فاضلاب به باطن ساختمان نفوذ پیدا کند و سبب اذیت و آزار ساکنین را به همراه داشته باشد . وجود این گاز در داخل ساختمان باعث ایجاد بوی بد می شود . درین بو می تواند همیشگی باشد و یا این که تنها در زمانهای خاصی به مشام برسد . این گاز می تواند زیاد غلیظ باشد و یا این که بوی رقیقی داشته باشد .

همانطور که شما هم متوجه شده اید این بو میتواند شبیه بوی ماهی , لاشه گندیده و یا این که تخم مرغ گندیده داشته باشد . همینطور این بو می تواند در آشپزخانه , توالت , حمام و یا این که هرجای دیگر از ساختمان به مشام برسد . درهرحال این بو بسیار بسیار بد بو است و باعث بد بو شدن فضای ساختمان میشود . مشکل اصلی نیز همین بوی بد فضلاب در ساختمان است . البته چگونه این بوی بد فاضلاب را از بین ببریم . آیا روشی برای از بین بردن بوی بد فاضلاب در ساختمان وجود دارد؟

بوی بد فاضلاب

چه طور بوی بد فاضلاب در ساختمان را از بین ببریم؟

برای از بین بردن بوی بد فاضلاب در ساختمان سه روش ساده وجود دارد که با استفاده از مواد موجود در خانه می‌توان آنها را انجام داد . این روش‌ها برای از بین بردن بوی بد فاضلاب بسیار موثر است .

روش اول

مقدار یک چهارم تا یک دوم پیمانه پودر جوش شیرین را در لوله فاضلاب بریزید . یک دوم پیمانه سرکه سفید نیز به آن بیفزایید . آن را در لوله فاضلاب بریزید و در لوله فاضلاب را بپوشانید .

روش دوم

مقدار یک کیلوگرم آهک را با ۱۰ لیتر آب مخلوط کرده و بعداز چند ساعت آن را تکان دهید . آن‌گاه آن را از صافی بگذرانید و صاف کرده آن را برای مدتی دراز در دستشویی تخلیه نمایید .

روش سوم

ادغام جوش شیرین و نمک , محلول زیاد قوی و از بین‌برنده بوی بد فاضلاب است . یک لیوان جوش‌شیرین و یک لیوان نمک را به همراه یک کتری آب‌جوش به داخل چاه فاضلاب بریزید تا از بیرون زدن بوی نامطلوب آن جلوگیری کنید .
با این سه راه حل از شر بوی بد فاضلاب آشپزخانه خلاص شوید!

خانه داری : حتما این جریان برای شما نیز بارها اتفاق افتاده که کل آشپزخانه ی خویش را تمیز کرده اید و آلودگی ها را از هر گوشه و کنار آن زدوده اید , اما باز هم وقتی از کنار سینک رد می شوید , بوی ناخوشایندی به مشام تان می‌رسد . این بو احتمالا از بقایای مواد غذایی ناشی می شود که در سیستم لوله و فاضلاب سینک تان گیر کرده و فاسد شده‌است . درین مطلب چیدانه می خواهد با سه چاره ساده و کارساز شما‌را از شر این بو های نامطبوع و لجوج خلاص نماید . ما پیش از این ۳ رایحه مطبوع برای از بین بردن بوی نامطبوع فرش را به شما پیشنهاد داده ایم . در‌این مطلب نیز با ما همراه باشید . . .

فرقی نمیکند چقدر آشپزخانه تان تمیز باشد , قطعات فاسد شده ی باقی مانده از غذا می توانند در سیستم دفع فاضلاب شما گیر کنند و بوی زننده ای تولید کنند . به شما هشدار می‌دهیم که هرگز خودتان برای خارج آوردن این آشغال ها دست در زه کش نکنید .

بوی بد فاضلاب

یکی از راه حل های آسان و غیر سمی برای رفع بو

استفاده از این دو عنصری است که مطمئنم در اطراف تان زیاد است . این عناصر علاوه بر رفع بوی بد , عطر و بوی مرکبات را به آشپزخانه ی شما می آورند . بر اساس نوشته های گذشته ما در چیدانه فکر می کنم تا حدودی حدس زده باشید منظورم کدام عناصر است ; آری درست حدس زدید , آبلیمو و جوش شیرین .

دستورالعمل استفاده۱):

۴/۱ پیمانه آبلیمو
۴/۱ پیمانه جوش شیرین

آبلیمو و جوش شیرین را با نیز مخلوط نمائید تا یک مایع خمیری به دست آید .
مایع گازدار را درون سیستم فاضلاب بریزید و اجازه دهید چند دقیقه بماند .
یک دقیقه آب سرد را بر روی آن گشوده بگذارید .
​مطلب پیشنهادی : ۷ روش آسان و ارزان برای تمیز کردن هر چیزی در خانه

​از به کار بردن مواد شیمیایی قوی ( لوله باز کن های شیمیایی ) به این منظور اجتناب نمائید و در عوض از مواد طبیعی و در دسترس تان استفاده کنید . چیدانه قبلا هم به شما پیشنهاد داده است که تمیزی از جنس طبیعت را به منزل خود هدیه نمائید . مواد شیمیایی قوی به لوله ها آسیب می زنند و محیط را آلوده می کنند . یک کدام از راه‌حل های طبیعی دیگر استفاده از سرکه و جوش شیرین است .

دستورالعمل استفاده ۲):

۲/۱ پیمانه جوش شیرین
۲/۱ پیمانه سرکه

جوش شیرین را درون سیستم زه کش بپاشید .
سرکه را روی آن بریزید ( با این کار واکنش بین تراز و اسید شروع می شود ) .
فرصت دهید تا این مخلوط حدود ۵ دقیقه واکنش دهند و سپس آب گرم را ۳۰ ثانیه باز بگذارید .
اگر همچنان بوی بد به مشام می رسد , این کار را تکرار کنید .

بوی بد فاضلاب مشکلی است که ممکن از برای هر کسی اتفاق بی افتد و به‌دنبال راهی برای از بین بردن بوی بد فاضلاب باشد . برای از بین بردن بوی بد فاضلاب منتشر شده در فضای خانه که ناشی از نشت گاز فاضلاب به داخل خانه است روش‌هایی وجود دارد که در ادامه به آن ها خوا هیم پرداخت . به کمک این روش‌ها میتوانید خودتان به راحتی بوی بد فاضلاب در ساختمان را از بین ببرید و دیگر نگران بوی بد فاضلاب نباشید . با این روش‌ها از…

بیشتر بخوانید
گرفتگی لوله در آپارتمان‌ها چقدر آب می‌خورد؟ مقایسه قیمت های لوله بازکنی در شرکت های مختلف لوله بازکن لوله بازکنی لوله بازکنی توالت فرنگی 

گرفتگی لوله در آپارتمان‌ها چقدر آب می‌خورد؟ مقایسه قیمت های لوله بازکنی در شرکت های مختلف

برای گرفتگی لوله از طریق های متفاوت برای باز کردن لوله استفاده می شود که‌این بستگی به گونه گرفتگی داراست . اسم دیگر لوله بازکنی , چاه بازکن است که بعد از گرفتگی لوله های فاضلاب توسط ی رسوبات یا این که چربی و یا این که اجسام مشقت بار و…شما به آن نیاز پیدا می‌کنید .

روش های مختلف لوله بازکنی :

۱ . فنر لوله بازکنی

فنر لوله بازکنی گونه های مختلفی دارااست . برای بررسی انواع روش های فنر لوله بازکنی روی فنر لوله بازکنی کلیک فرمائید .

قیمت گرفتگی لوله

۲ . لوله بازکنی با استفاده از دستگاه تراکم هوا

از لوله بازکنی تراکم هوا هنگامی استفاده می شود که لوله فاضلاب به جهت انباشته شدن خاک گرفته باشد . از این دستگاه با تلمبه زدن استفاده می شود , بدین صورت که هوا داخل دستگاه فشرده می شود و اندازه فشار دستگاه توسط ی عقربه نمایش داده می شود .

دهانه ی دستگاه را بر روی دهانه ی لوله قرار داده و با کشیدن اهرم دستگاه لوله بازکنی , هوای فشرده داخل دستگاه وارد لوله می شود و باعث حرکت گرفتگی های داخل لوله می شود .

۳ . لوله بازکنی با استفاده از مواد شیمیایی

با ریختن محلول لوله بازکن در چاهک گرفتگی لوله سبب ساز گشوده شدن گرفتگی لوله می شود .

نکته : سرعت لوله بازکنی شیمیایی نماید است .

دستگاه لوله بازکنی :

دستگاه لوله بازکنی ابزار قابل قبولی برای گرفتگی های شدید لوله فاضلاب است که از موتور و فنر ساخته شده شده‌است . علت استفاده از فنر در‌این دستگاه انعطاف پذیر بودن آن است .

دستگاه لوله بازکنی

فواید دستگاه لوله بازکنی :

۱ . دارنده سر فنر های متفاوت

. کوچک و قابل حمل بودن

۳ . دارنده فنر بلند برای لوله های طولانی

۴ . سرعت بالا بودن در باز کردن گرفتگی لوله

۵ . مطلوب برای کمپانی خدماتی

۶ . باز کننده گرفتگی های شدید و طاقت فرسا

شیوه استعمال از دستگاه لوله بازکنی :

ابتدا بایستی دستگاه را به برق وصل کرد آنگاه سر فنر را به رمز فنر دستگاه لوله بازکنی وصل میکنیم و بعد فنر دستگاه را آهسته از محیط فنر که روی دستگاه لوله بازکنی قرار گرفته بیرون میکنیم و وارد لوله فاضلابی که گرفته است میکنیم . فنر دستگاه لوله بازکنی را به قدری وارد لوله فاضلاب میکنیم که رمز فنر دستگاه لوله بازکنی به محل گرفتگی رسد . بعد روی کلید روشن در دستگاه لوله بازکنی فشار میدهیم تا موتور دستگاه آغاز به تکان نماید .

برای آنکه فنر بیشتر وارد لوله فاضلاب شود و تمام گرفتگی ها را از میان غالب شود کافیست با اعتنا و به آرامی فنر دستگاه را به داخل لوله فاضلاب فشار دهید . برای تاثیر بیشتر دستگاه لوله بازکنی می‌توانید از کلید چپ گرد و راست گرد به کار گیری نمائید . بعد از این که گرفتگی لوله فاضلاب بوسیله دستگاه بر طرف شد فنر دستگاه را از داخل لوله بیرون میکنیم . بعد از بیرون شدن فنر می بایست کمی آب باطن لوله ریخته شود تا تمام مواد زائد به درون چاه برود .

اعم از سرویس ها کمپانی خدماتی دربرگیرنده :

رفع گرفتگی لوله اعم از رفع گرفتگی توالت فرنگی
تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه نشت یاب
حفر چاه با مجهزترین دستگاه ها
تخلیه چاه به وسیله سرویسکاران چابکدست
لوله بازکنی در شایسته ترین شیوه
لوله بازکنی شبانه روزی
رفع گرفتگی لوله با فنر لوله بازکنی

گرفتگی لوله در آپارتمان‌ها چقدر آب می‌خورد؟

یک کدام از شغل ها خدماتی که قریب به واقعه خانوارها در بخشها شهری با آن درارتباط می‌باشند , تخلیه چاه و لوله بازکنی است ; مشکلی که به دلایل متعدد برای همگی منزل ها اتفاق افتاده است .

به نقل از اقتصاد آنلاین به گزارش خبرآنلاین , معاش سوئیت مدام مشکلات مختص خویش را دارااست ; مخصوصا که سوئیت ها ساکنان ثابتی نیز نداشته باشند . صاحب باشند یا این که مستاجر , گهگاه قدمت یکجا نشینی در یک ساختمان کمتر از یک ده سال می شود . این تغییرات پیاپی ساختمان ها را فرسوده کرده و نیاز به سرویس ها در آنان را بالا میبرد .

یک کدام از مشکلات همیشگی سوئیت ها , گرفتگی لوله و چاه دستشویی یا این که توالت است که اتفاقا جز شغل ها با درآمد به حساب میآید . حتما روی در و دیوار شهر اطلاع رسانی های یک کادری تخلیه چاه و لوله بازکنی را چشم اید . جذاب است بدانید , در‌این شغل خدماتی اگر چه رقابت سرسختی در جریان است , ولی گهگاه بررسی بر ارزش ها نیز فراموش می شود .

مثلا , ارزش سرویس ها لوله بازکنی و تخلیه چاه در هر مکان از تهران گوناگون است . اگرساکن شمال شهر تهران باشید , نرخی که برای بازکردن لوله یا این که تخلیه چاه ارایه می شود , با جنوب تهران زمین تا افق تفاوت دارااست .

اگر چه در سال های قبل , اجرای طرح فاضلاب شهری باعث شده تا تخلیه چاه از رونق بیفتد , البته هنوز فنر زدن برای بازکردن گرفتگی لوله ها بازاری پر رونق داراست .

آنطور که نرخ های اتحادیه اعلام شده , قیمت لوله بازکنی معمولی , ۷۰ هزار تومان است , این در حالی است که‌این نرخ در بخشها یک , دو و سه شهرداری تهران بیشتراز ۱۰۰ هزار تومان است . به همین ترتیب قیمت لوله بازکنی با دستگاه تراکم هوا و فشار باد ۱۲۰ هزار تومان اعلام شده که اما در بیشتر نقاط تهران این سرویس ها دست کم با ۱۵۰ هزار تومان ارایه می شود .

نرخ های اتحادیه تاکید می نماید که قیمت گرفتگی لوله توالت ایرانی با دستگاه G750 فشار فراوان , ۹۵ هزار تومان و قیمت گرفتگی توالت فرنگی با دستگا تراکم هوا ۱۵۰ هزار تومان است که به صورت میانگین این نرخ ها ۲۰ الی ۴۰ درصد بیشتر در نقاط گوناگون تهران از مشتری گرفته می شود .

قیمت گرفتگی لوله

دیگر نرخ های مصوب که شرکت های لوله بازکنی ملزم به رعایت آن ها می‌باشند به شرح زیر است :

بها نصب و فعال‌ساز‌ی دوباره سرویس بهداشتی خارجی : ۸۰ هزار تومان

ارزش گرفتگی لوله کف شور گرمابه : ۶۰ هزار تومان

ارزش گرفتگی لوله کف شور پارکینگ : ۱۰۰ هزار تومان

قیمت گرفتگی لوله کف شور آشپزخانه : ۱۲۰ هزار تومان

ارزش گرفتگی لوله کف شور پشت بام : ۲۰۰ هزار تومان

قیمت گرفتگی لوله کف شور بالکن ساختمان : ۸۵ هزار تومان

بها گرفتگی لوله سینک ظرفشویی آشپزخانه : ۱۴۰ هزار تومان

بها لوله بازکنی با دستگاه REMS آلمان : ۲۳۰ هزار تومان

بها گرفتگی لوله فاضلاب

برای گرفتگی لوله از طریق های متفاوت برای باز کردن لوله استفاده می شود که‌این بستگی به گونه گرفتگی داراست . اسم دیگر لوله بازکنی , چاه بازکن است که بعد از گرفتگی لوله های فاضلاب توسط ی رسوبات یا این که چربی و یا این که اجسام مشقت بار و…شما به آن نیاز پیدا می‌کنید . روش های مختلف لوله بازکنی : ۱ . فنر لوله بازکنی فنر لوله بازکنی گونه های مختلفی دارااست . برای بررسی انواع روش های فنر لوله بازکنی روی فنر لوله بازکنی کلیک فرمائید…

بیشتر بخوانید
آموزش های بسیار کاربردی روشهایی جهت رفع گرفتگی توالت فرنگی خدمات توالت فرنگی لوله بازکنی لوله بازکنی توالت فرنگی 

آموزش های بسیار کاربردی روشهایی جهت رفع گرفتگی توالت فرنگی

شاید برای شما نیز اتفاق افتاده باشد که توالت فرنگی شما در گیر گرفتگی شده باشد و میخواهید آن را رفع گرفگی فرمائید . همانگونه که میدانید برای تغییر و تحول مسیر لوله کشی فاضلاب اکثر اوقات از گونه های متفاوت زانویی‌ها استفاده می گردد که غالبا به طور ۹۰ مرتبه و ۴۵ رتبه است . همینطور برای خودداری از نفوذ گاز فاضلاب و گاز چاه و حشره‌ها موزی از سیفون استفاده می شود . بدین ترتیب روشن است که گرفتگی توالت فرنگی , گرفتگی توالت اهل ایران , گرفتگی چاه سرویس بهداشتی و گرفتگی لوله فاضلاب اکثر وقت ها در همین زانویی و سیفون حادثه می‌ افتد .

اکنون سوال اینجاست که هنگام پیدایش گرفتگی دستشویی خارجی , گرفتگی سرویس بهداشتی ایرانی و گرفتگی لوله فاضلاب یا این که چاه فاضلاب می بایست چکار کنیم؟ جور گرفتگی دستشویی خارجی و دستشویی ایرانی را گشوده کنیم؟ وش مفتوح کردن گرفتگی لوله فاضلاب یا چاه سرویس بهداشتی خارجی و اهل ایران چه‌طور است؟ ابدا برای رفع گرفتگی دستشویی خارجی و دستشویی ایرانی و کلا رفع گرفتگی لوله فاضلاب بایستی چکار کرد؟ برای اخذ جواب این سوال ها با ما همراه باشید .

رفع گرفتگی توالت فرنگی

برای باز کردن گرفتگی دستشویی خارجی و رفع گرفتگی توالت فرنگی می‌توان از یک‌سری روش به کارگیری کرد . هرمورد از این روشها جهت رفع گرفتگی توالت فرنگی موءثر است . شما برای رفع گرفتگی توالت فرنگی میتوانید از هرمورد از این روشها استفاده نمائید .

رفع گرفتگی توالت فرنگی

الف ) رفع گرفتگی توالت فرنگی به وسیله پمپ

در‌این روش بعد از ریختن آب داخل چاه آغاز به پمپ زدن می کنیم . فشار آب وارده بر سیفون سبب ساز گشوده شدن آن می‌گردد . اکثر اوقات این فشار باغث میگردد که مواد فاضلاب جانور در لوله دستشویی خارجی و یا این که چاه توالت فرنگی به جلو رانده شوند . پس می بایست پمپ زدن را تا حصول فیض بی نقص و رفع گرفتگی دستشویی خارجی ادامه بخشید .

ب ) به کار گیری از دستگاه تراکم هوا جهت رفع گرفتگی توالت فرنگی

برای باز کردن گرفتگی‌های شدید لوله فاضلاب و رفع گرفتگی توالت فرنگی که با پمپ زدن معمولی گشوده نمیشود می‌توان از دستگاه تراکم هوا به کارگیری کرد . فشار این دستگاه قابل تهیه است و می‌توان فشار آن را تا تعدادی برابر ارتقا اعطا کرد . این دستگاه در فشارهای بالا , صدای شدیدی تولید مینماید . دستگاه تراکم هوا , هوا را در مخزن خویش با فشار عده کرده و بعد از کشیدن اهرم هوا را با شدت متعددی به باطن چاه توالت فرنگی و لوله فاضلاب تخلیه می نماید که منجر باز شدن گرفتگی چاه توالت فرنگی , رفع گرفتگی توالت فرنگی یا این که لوله فاضلاب می‌گردد .

استفاده از این دستگاه هنگام بازو دریافت کردن چاه توالت خارجی نیازمند تجربه و مهارت است . این دستگاه وسیله‌ای مطلوب جهت رفع گرفتگی دستشویی فرنگی می باشد . از این دستگاه می توانید به نیکی جهت رفع گرفتگی دستشویی خارجی استعمال فرمائید .

ج ) استفاده از فنر لوله بازکنی جهت رفع گرفتگی دستشویی فرنگی

برای رفع گرفتگی دستشویی خارجی استفاده از فنر لوله بازکنی بیشتر همگانی است . عامل آن فاصله و پیروزی دستگاه و همینطور توان آن در مفتوح کردن گرفتگی لوله سرویس بهداشتی خارجی و رفع گرفتگی توالت فرنگی در مسیرهای در حدود چاه فاضلاب و همینطور اقتدار لایروبی و جرم زدایی آن است . از فنر لوله بازکنی برای حل دادن اشیا جامد به باطن چاه سرویس بهداشتی هم استفاده می گردد .

برای باز کردن گرفتگی لوله فاضلاب و چاه دستشویی فرنگی و توالت اهل ایران , به کار گیری از فنر دارنده تضمین بیشتری است اما خوبتر است در هنگام به دست آوردن سرویس بهداشتی خارجی و جهت رفع گرفتگی سرویس بهداشتی خارجی از دستگاه تراکم هوا مصرف شود چون فنر لوله بازکنی دارنده نوک زیاد تیز و مارپیچی است که احتمالا به سرویس بهداشتی فرنگی جراحت بزند . لوله بازکنی با فنر چاه بازکن سبب ساز می‌گردد تا گونه های لایه‌های چربی و گیسو و مواد زائد هم از دیواره‌های لوله فاضلاب و لوله دستشویی خارجی جدا شوند .

در هر حال در اکثر اوقات مورد ها نیازی به تعمیرات لوله کشی فاضلاب برای باز کردن گرفتگی لوله نیست و با استعمال از یکی روشهای فوق مشکل گرفتگی حل خواهد شد .

موردها فوق برای رفع گرفتگی سرویس بهداشتی فرنگی دوچندان موثر است . در صورتی‌که قابلیت و امکان انجام روشهای فوق را دارید می توانید با به کارگیری از ابزارهای ذی‌ربط مبادرت به رفع گرفتگی دستشویی خارجی کنید . البته در صورتی‌که قابلیت و امکان رفع گرفتگی توالت خارجی برای شما نیست و نمی‌توانید این کار را انجام دهید می توانید با یکی موسسات لوله بازکنی تماس گرفته و از آن‌ها جهت رفع گرفتگی دستشویی فرنگی امداد بگیرید .

رفع گرفتگی توالت فرنگی

محلول لوله بازکن قوی

سیستم لوله کشی فاضلاب از بخش های مختلفی تشکیل‌شده شده‌است که تمامی آنان به چاه فاضلاب ختم می‌شوند . گرفتگی لوله ی فاضلاب به وسیله محلول های لوله بازکنی براحتی گشوده می گردند . البته قبل از هر چیز بایستی علت گرفتگی لوله مشخص و معلوم شود . گرفتگی لوله های فاضلاب در بخش های گوناگون سیستم لوله کشی فیس می‌دهد . قسمت هایی از سیستم مانند لوله های آشپزخانه , لوله های خزینه , دستشویی , ناودانی ممکن است مبتلا گرفتگی شود . پیشین از آنکه از محلول لوله بازکن قوی برای رفع گرفتگی لوله به کارگیری فرمائید خوب تر است از جنس لوله آگاه گردید . لوله بازکنی تهران , کمپانی لوله بازکنی

اگر قدمت متعددی از ساختمان شما می گذرد و سیستم لوله کشی آن را تعویض نکرده اید به احتمال زیادلوله های ساختمان از جنس چدن هستند .

به کارگیری از محلول های اسیدی کار کشته زخم متعددی به لوله های فاضلاب می‌رساند و موجب پوسیدگی لوله و ترکیدگی و تولید نشتی خواهد شد . خوب تر است برای رفع گرفتگی لوله های چدنی از اسید های رقیق مو جود در بازار برای این دستور استفاده فرمائید .

شاید برای شما نیز اتفاق افتاده باشد که توالت فرنگی شما در گیر گرفتگی شده باشد و میخواهید آن را رفع گرفگی فرمائید . همانگونه که میدانید برای تغییر و تحول مسیر لوله کشی فاضلاب اکثر اوقات از گونه های متفاوت زانویی‌ها استفاده می گردد که غالبا به طور ۹۰ مرتبه و ۴۵ رتبه است . همینطور برای خودداری از نفوذ گاز فاضلاب و گاز چاه و حشره‌ها موزی از سیفون استفاده می شود . بدین ترتیب روشن است که گرفتگی توالت فرنگی , گرفتگی توالت اهل ایران , گرفتگی…

بیشتر بخوانید
راهنمای کامل تصویری نصب شیرالات بهداشتی و لوله کشی ساختمان خدمات توالت فرنگی لوله بازکنی لوله بازکنی توالت فرنگی لوله کشی 

راهنمای کامل تصویری نصب شیرالات بهداشتی و لوله کشی ساختمان

نصب شیرالات بهداشتی ساختمان بعداز انجام لوله کشی ساختمان صورت می‌گیرد .

بدین ترتیب در هنگام لوله کشی و بعداز آن در هنگام عملیات ساختمانی بایستی مراقب بود به لوله کشی و فواصل در لحاظ گرفته شده برای شیرالات جراحت نرسد .

فاصله مابین لوله های آب سردوگرم و همینطور شیر لوله شوفاژ رفت و بازگشت بسیار کلیدی است و در حالتی که بعد از کاشیکاری این فواصل کم و دوچندان شده باشد برای نصب شیرالات با نقص‌ مواجه خوا هیم شد , و شیرالات و همینطور رادیاتور ها احتمال دارد از وضعیت مرحله بیرون شوند کهاین مسائل نیز از نگاه زیبایی و نیز از حیث استحکام یک امتیاز منفی به حساب می آید .

آکس و استانداردهای نصب :

نصب شیرالات و مقدار ها : مسافت آکس تو آکس در میان آب سردوگرم دیواری ۱۵۳ میلی متر ,

فاصله استاندارد در میان دو شیر پبیسوال سردوگرم تحت سینک ظرفشویی و روشویی ۲۸۰ میلی متر و مسافت در میان شیر رفت و رجوع و برگشت رادیاتور ۵۰۰ میلیمتر است .

ولی استانداردهای و فواصل دیگری برای شیررفت و رجوع و برگشت رادیاتور هم تعریف شده‌است ولی آن چیزی که در کشور ایران و تهران همگانی است این مسافت است .

نصب شیرالات بهداشتی و لوله کشی

فاصله توالت فرنگی از دیوار :

مسافت تمام شده توالت فرنگی از دیوار طرفین و پشت هم حداقل۲۵ تا ۴۵ سانتیمتر است .

این مسافت با اعتنا به سایز توالت فرنگی و ایرانی و بعد ها سرویس بهداشتی و سلیقه اعمال میشود .

برای هریک از امکانات توالت هم یک طول استاندارد تعریف شده‌است .

ارتفاع نصب روشویی :

ارتفاع تمام شده نصب شیرالات روشویی و سینک ظرفشویی میان ۸۰ تا ۸۵ سانتیمتر می باشد .

ارتفاع نصب شیرالات دوش حدود ۹۰ سانتیمتر است و سردوشی بایستی در طول ۲ متری قرار بگیرد .

طول نصب شیرتوالت یا این که شیر آفتابه ای هم بایست در میان ۴۵ تا ۵۵ سانتیمتر باشد .

طول نصب فلاش تانک بایستی حدود ۱۸۰ سانتیمتر باشد و سیفون فشاری یا این که فلاش والو نیز بایستی در طول ۱ متری نصب شود .

شیرالات پیسوال پایین روشویی و پایین سینک هم می بایست در طول ۵۰ سانتیمتری نصب شود .

نصب شیرالات اهرمی سینک و روشویی هم بایستی پاره ای مایل باشد . تا استفاده از آن راحت خیس باشد .

نصب شیر خودرو لباسشویی گیسو اتومبیل ظرفشویی هم در طول ۳۰ تا ۴۰ سانتیمتری درست می باشد .

برای نصب اکسسوری و اثاثیه سرویس بهداشتی هم می بایست طول و تقارن مراقبت شود تا زیباتر به لحاظ رسد .

تعویض شیر ترکیب نیز با وجود داشتن لنگی آسان تر است و فواصل غیر استاندارد را همپوشانی می نماید .

یک نصاب شیرالات در هنگام نصب شیرالات می بایست علاوه بر پی بردن استاندارهای میزان و

طول نصب شیرالات به راهنمای نصب شیرالات دقت نماید تا طریقه و طریق درست منحصر شیرهای گوناگون را اعمال نماید .

نصب شیرآلات اهرمی , نصب شیرآلات توکار

نصب – شیرآلات – اهرمی , – نصب – شیرآلات – توکار
نصب و تعمیر تمامی شیرآلات

۱ ) نصب و تعمیر شیرآلات به طور استاندارد

نکاتی در این خصوص وجود دارد که در ادامه ارائه می‌شود :

به صورت معمول آب گرم در سمت چپ و آب سرد در سمت راست قرار می‌گیرد .

همواره بایستی به قطر لوله آب سرد و گرم نسبت به شیر دقت شود .

لوله ای که به طور عمودی در دوش قرار میگیرد می بایست سفت به دیوار بست شود .

معمولا طول شیر تا کف حمام می بایست ۹۰ تا ۱۰۰ سانتی متر باشد .

آب بندی کردن تمام اتصالات هنگام نصب دوش و شیرآلات واجب است .

حتما می بایست از اتصالات استاندارد استفاده گردد .

نصب شیرالات بهداشتی و لوله کشی

۲ ) تعمیرات و نصب شیر آلات و دوش

هنگام تعمیرات شیر آلات و یا این که رفع نشتی و چکه کردن لوله ها , احتمال تعویض بخش یا این که قسمت های متفاوتی موجود است که با اعتنا به نقص‌ تولید شده از سوی شخص کارشناس تشخیص داده خواهد شد . تعویض قطعات میتواند دربرگیرنده موردها پایین باشد :

تعویض مغزی شیر , واشر , سردوش یا این که دانش دوش , شلنگ آبرسان , شلنگ دوش یا شلنگ شیر آفتابه ای و غیره .

در هنگام نصب و تعمیر شیرآلات در حالتی که زمان گشوده و بسته کردن شیرها از جانت تعمیرکار توجه و نازکی اضطراری رعایت نشود , ممکن است محکم کردن بیشتر از حد شیرآلات سبب شکسته شدن اتصالات شود . نیز چنین در بعضی مواقع هم در حالتی‌که شخص مزبور هنگام استفاده از آچار و دیگر امکانات اعتنا نداشته باشد , احتمال دارد سبب ساز خوردگی و خطوطی بر روی شیرآلات شود که از زیبایی آنان می کاهد . به این ترتیب سفارش می شود که از تعمیرکاران و اشخاص کارشناس نوین منزل برای انجام همه کارها مرتبط با نصب و تعمیر شیرآلات فایده ببرید

نصب شیرالات بهداشتی ساختمان بعداز انجام لوله کشی ساختمان صورت می‌گیرد . بدین ترتیب در هنگام لوله کشی و بعداز آن در هنگام عملیات ساختمانی بایستی مراقب بود به لوله کشی و فواصل در لحاظ گرفته شده برای شیرالات جراحت نرسد . فاصله مابین لوله های آب سردوگرم و همینطور شیر لوله شوفاژ رفت و بازگشت بسیار کلیدی است و در حالتی که بعد از کاشیکاری این فواصل کم و دوچندان شده باشد برای نصب شیرالات با نقص‌ مواجه خوا هیم شد , و شیرالات و همینطور رادیاتور ها احتمال…

بیشتر بخوانید
آموزش روش ساخت لوله بازکن غیر شیمیایی لوله بازکن غیر شیمیایی لوله بازکنی 

آموزش روش ساخت لوله بازکن غیر شیمیایی لوله بازکن غیر شیمیایی

در این مطلب قصد داریم به آموزش روش ساخت لوله بازکن غیر شیمیایی لوله بازکن غیر شیمیایی بپردازیم. در حالی که امروزه تعداد زیادی محلول شیمیایی برای عملیات لوله بازکنی در بازار وجود دارد، شاید برای شما جالب باشد بدانید که می توان به صورت غیر شیمیایی نیز محلول لوله بازکنی تولید کرد.

آموزش ساخت لوله بازکن خانگی

بی تردید برای شما نیز اتفاق افتاده است که لولههای منزل ی شما مبتلا گرفتگی شود و نیاز به مفتوح کردن و لوله بازکنی داشته باشد . برای گشودن گرفتگی لوله از روشهای مختلفی استعمال می کنید البته فیض ای نمیگیرید . شما نیز دنبال روشی مطلوب برای بازکردن گرفتگی لوله و لوله بازکنی فوری می باشید تا لولههای خویش را فارغ از هزینه بسیار و پرسرعت و سهل و آسان در خانه به وسیله خودتان گشوده فرمائید . در‌این مقاله شمارا موعظه می‌کنیم که چه‌طور فارغ از به کارگیری از مواد شیمیایی لوله بازکنی و ابزار لوله بازکنی , گرفتگی لولههای خویش را گشوده نمایید.

ساخت محلول لوله بازکنی غیر شیمیایی

آیا شما نیز پیرو راهی برای اجتناب از استعمال از مواد شیمیایی لوله بازکن ( لوله بازکن شیمیایی ) جهت مفتوح کردن لوله‌ها میباشید . زیاد عالی , دیگر می توانید کاوش در ذیل سینک و همینطور نصیب مواد شیمیایی و محلولهای لوله بازکنی در فروشگاه‌ها را متوقف نمائید . صرفا کافی است که برای یافت کردن مواد موردنیاز جهت گشودن لولهها فارغ از وارد کردن جراحت به محیط ‌زیست , فقط به کمددیواری آشپزخانه خویش رجوع‌نمایید و خودتان لوله بازکن فوری در خانه صحیح فرمائید .

در این مطلب قصد داریم به آموزش روش ساخت لوله بازکن غیر شیمیایی لوله بازکن غیر شیمیایی بپردازیم. در حالی که امروزه تعداد زیادی محلول شیمیایی برای عملیات لوله بازکنی در بازار وجود دارد، شاید برای شما جالب باشد بدانید که می توان به صورت غیر شیمیایی نیز محلول لوله بازکنی تولید کرد. آموزش ساخت لوله بازکن خانگی بی تردید برای شما نیز اتفاق افتاده است که لولههای منزل ی شما مبتلا گرفتگی شود و نیاز به مفتوح کردن و لوله بازکنی داشته باشد . برای گشودن گرفتگی لوله از…

بیشتر بخوانید
دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله آب و فاضلاب به چه شکل کار می‌کند؟ تشخیص ترکیدگی لوله لوله بازکنی 

دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله آب و فاضلاب به چه شکل کار می‌کند؟

در این مطلب به توضیح روش کار دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله های آب و فاضلاب می پردازیم. امروزه بر خلاف گذشته که به صورت تجربی و بر اساس مشاهدات با چشم، ترکیدگی لوله ها تشخیص داده میشد، اما امروزه با دستگاه های مدرن و دیجیتال، امکان تشخیص دقیق محل ترکیدگی لوله ها براحتی وجود دارد.

با وجود این همگی تبلیغ دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله این سوال به‌وجود میاید که‌این دستگاه به چه شکل کار می‌نماید . دستگاه تشخیص پارگی لوله دارنده یک گیرنده و فرستنده امواج است . این گیرنده و فرستنده که باطن یک محفظه‌ای به صورت کپسول جای دارد . این کپسول را می بایست بر روی لوله‌ها , دیوارها یا این که مکان متبوع تکان دهید تا فرسنده امواج خویش را طرف انگیزه متبوع بفرستد و آنگاه امواج بازکشتی را اخذ نماید . در‌این عملیات با روشهای یگانه کامپیوتری به وسیله دستگاه نشت یاب , وجود ترک و نشتی داخل لوله‌ها واضح می شود . درواقع روش کار کلی دستگاه نشت یاب یا این که دستگاه تشخیص پارگی لوله بر مبنای امواج است.

ترکیدگی لوله آب

لزوم استفاده از دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله

امروزه با ترقی تکنوروژی و وجود ابزارهای مطلوب نظیر این دستگاه به راحتی می‌توان وجود نشت یا این که پارگی و چه بسا ترک خوردگی باطن لوله‌ها را تشخیص داراست . با استفاده از این دستگاه‌ها می‌توان فارغ از ساخت فساد و تخریب ساختمان محل ظریف نشتی را پیدا کرد و مبادرت به تعمیر آن کرد . در شرایطی که دستگاه تشخیص پارگی لوله وجود نداشته باشد بالاجبار می بایست مبادرت به تخریب ساختمان کرد تا محل پارگی لوله و نشت آب را پیدا کرد البته با استفاده از این دستگاه دیگر نیازی به فساد نیست . با استفاده از این دستگاه به راحتی می‌توان از نم و رطوبت ساختمان دوری کرد.

روش کار دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله آب

کاربردهای حرفه ای دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله

موسسات لوله بازکنی و تخلیه چاه از این دستگاه جهت کشف کردن محل نشب آب استفاده می نمایند . در واقع شرکت ها لوله بازکنی و تخلیه چاه هم از ترقی تکنولوژی عقب نمانده‌اند و از دستگاه‌های تازه استفاده میکنند . وجود دستگاه تشخیص پارگی لوله تاثیر متعددی در فن لوله بازکنی داشته است . با وجود این دستگاه کار اکثری از لوله بازکنها راحت شده و به راحتی

در این مطلب به توضیح روش کار دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله های آب و فاضلاب می پردازیم. امروزه بر خلاف گذشته که به صورت تجربی و بر اساس مشاهدات با چشم، ترکیدگی لوله ها تشخیص داده میشد، اما امروزه با دستگاه های مدرن و دیجیتال، امکان تشخیص دقیق محل ترکیدگی لوله ها براحتی وجود دارد. با وجود این همگی تبلیغ دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله این سوال به‌وجود میاید که‌این دستگاه به چه شکل کار می‌نماید . دستگاه تشخیص پارگی لوله دارنده یک گیرنده و فرستنده امواج است . این گیرنده…

بیشتر بخوانید
روش های کلاهبرداری و مشکلات مردم با خدمات لوله بازکنی در مشهد لوله بازکنی 

روش های کلاهبرداری و مشکلات مردم با خدمات لوله بازکنی در مشهد

بر اساس پیگیری های مختلف از اتحادیه لوله بازکنی و بررسی ها و تحقیقات میدانی، در این مطلب قصد داریم تا شما را با یکی از مشکلات رایج در دریافت خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه در شهر مشهد آشنا کنیم. متاسفانه در حال حاضر به دلیل فقدان نظارت و کنترل کافی در روش های تبلیغات برای خدمات لوله بازکنی تشخیص ترکیدگی لوله تخلیه چاه و موارد مشابه بسیاری از روش های تبلیغاتی وجود دارند که متاسفانه باعث معرفی افراد غیرمجاز و بعضاً بزهکار به مردم می شود.

عدم وجود لیست معتبر قیمت لوله بازکنی در مشهد

همچنین وجود حالات بسیار مختلف در خدمات فنی و جزئیات مختلف مانع از این می شود که افراد بتوانند از اتحادیه‌های خدمات مرتبط قیمت واحد و یکسان دریافت کنند حتی ما نیز در تماسی که با اتحادیه لوله بازکنی مشهد داشتیم موفق نشدیم که یک لیست قیمت واحد و مشخص از این اتحادیه دریافت کنیم و در نهایت با پیگیری های فراوانی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که اجرت خدمات لوله بازکنی به صورت توافقی میان لوله بازکن و کارفرما تعیین می شود.

بهترین نکات برای انتخاب لوله بازکنی مناسب در مشهد

جهت انتخاب صحیح، یکسری نکات و ترفندها و ملاحظات ایمنی و قانونی وجود دارند که در ادامه به آن ها می پردازیم تا بتوانید به کمک آن ها، بهترین اقدامات را داشته باشید و تا حد امکان به مشکلی بر نخورید.

اطمینان از انتخاب لوله بازکنی مجاز

افراد سودجو نیز وجود دارند که خودشان را به عنوان لوله بازکنی های ارزان قیمت را می زنند اما متاسفانه همین افراد با یکسری روش های جایگزین مبادرت به سودجویی و دریافت مبالغ کلان می کنند. بنابر این لازمست محکم کاری‌های لازم را انجام بدهید و به درست ترین شکل ممکن خدمات لوله بازکنی در یافت کنید بهتر است تا پیش از تماس با شماره تلفن هایی که از تبلیغات مختلف از جمله برچسب های درب منازل و یا آگهی های اینترنتی و کارت های ویزیت و یا تراکت های تبلیغاتی برمیدارید. حتما از لوله بازکن مربوطه بپرسید که آیا عضو اتحادیه صنف لوله بازکنی می باشد یا خیر و همچنین حتماً در هنگام ورود فرد به محل دریافت خدمات از جمله منزل شما محل کار شما و یا هر جای دیگر حتما کارت شناسایی لوله بازکن را مشاهده نموده و شماره عضویت آن فرد در اتحادیه لوله بازکنی را بپرسید و به صورت تلفنی از اتحادیه لوله بازکنی استعلام به عمل بیاورید.

اگرچه این کار توسط خیلی از افراد انجام نمی‌شود اما مطمئن ترین راه برای این است که اولین و اصلی ترین گام خودتان را به درستی بر داشته باشید.

فلسفه ی لوله بازکنی ارزان در مشهد ۱۰ هزار تومان! ۷ هزار تومان! و …

نکته دیگری که وجود دارد مربوط به این می‌شود که متاسفانه بسیاری از افراد سودجو که در زمینه لوله بازکنی فعالیت می کنند از نقطه ضعف مشتریان آگاه هستند. هنگام صحبت تلفنی و یا در تبلیغاتی که انجام می‌دهند قیمت‌های بسیار بسیار پایینی را به عنوان قدرتی که بابت خدماتشان دریافت می کنند به مشتریان اعلام کنند. مثلاً می‌شود که اعلام می‌کنند لوله بازکنی با ۱۰ هزار تومان قابل انجام است.

همه ما می دانیم مبلغ ۱۰ هزار تومان کمتر از هزینه ایاب و ذهاب یک فرد فنی به محل ارائه خدمات مربوطه است و هیچ منطقی وجود ندارد که یک شخص برای انجام خدماتی مثل لوله بازکنی که با کثیف کاری های خاصی همراه هست، و باید یکسری وسایل و ابزار کار هم با خودش به همراه داشته باشد و هزینه های رفت و آمد و … نیز خواهد داشت!!! پس مواظب باشید فریب اینگونه افراد را نخورید.

لوله بازکنی ارزان

به صورت منطقی به قضیه نگاه کنید و هرگز گول قیمت هایی که به صورت غیر واقعی بیش از حد ارزان هستند را نخورید چرا که هنگامی که کسی قیمت بیش از حد پایین و غیرمنطقی ارائه می‌کند حتما قصد دارد تا با تحریک دریافت پایین ترین قیمت و پرداخت کمترین مبلغ در مخاطب نقشه دیگری را برای وی تدارک دیده و به روش جایگزین دیگری سود کلان به دست بیاورد.

بعبارت دیگر اگر بخواهیم صادقانه صحبت کنیم اصلی ترین نقشه این گونه افراد لوله باز کن این هست که از حس طمع و حرص در مخاطبان خودشان به بهترین شکل ممکن بهره برداری شخصی کنند. یعنی یکسری افراد قیمت ۱۰ هزار تومان را در صحبت تلفنی اعلام می کنند اما در هنگام مراجعه به محل و پس از اتمام کار، دبه کردن ها و دعوا و مرافعه ها شروع میشود! و به بهانه های مختلف، قیمت هایی بسیار نجومی و بالا به شما اعلام می شود و شما که کاملا سرگردان و حیران مانده اید و از طرفی نمی توانید و یا نمی خواهید در محل کار و یا سکونت تان با فرد خاطی به جر و بحث بپردازید و … گرفتار مشکل می شوید. در حقیقت اینگونه افراد نقشه های مختلفی را برای سرکیسه کردن و کلاهبرداری در نظر می‌گیرند.

و پس از آن هست که شما با خودتان فکر می کنید که مثلا ای کاش همان لوله بازکنی که در صحبت تلفنی قیمت ۱۰۰ هزار تومان را اعلام کرده بود، انتخاب می کردید. همچنین به این نکته توجه داشته باشید که ممکن است این افراد از محل سکونت و یا کسب و کار شما اقدام به سرقت بکنند.

داستان طول و دراز محلول های لوله بازکنی

مشکل دیگری که در بسیاری از این مواقع رخ می‌دهد این است که بعضی از لوله بازکن ها، پس از اندکی نقش بازی کردن در خصوص تلاش برای رفع گرفتگی لوله های فاضلاب شما با استفاده از فنر های لوله بازکنی، به شما اعلام می کنند که لوله های فاضلاب شما به صورت کامل گرفته است و امکان رفع گرفتگی با فنر وجود ندارد و باید حفاری و کنده کاری زیادی انجام بشود و تمام لوله ها تعویض بشوند و در حقیقت این شما هستید که با یک حساب سرانگشتی متوجه میشوید که برای انجام این کار باید چندین میلیون تومان هزینه کنید و دردسرهای زیادی را برای انجام بنایی متحمل به بشوید.

نکته اینجاست که در این شرایط که شما وضعیت روحی بسیار بدی پیدا میکنید و نگران مشکلات و هزینه های پیش روی خودتان می شوید لوله بازکنی مربوطه یک پیشنهاد جایگزین دیگر به شما می دهد که بسیار برای شما وسوسه انگیز خواهد بود.

واما در اینجاست که لوله بازکن به شما پیشنهاد می کند که می‌تواند از تعدادی محلول لوله بازکن استفاده کند تا شاید بتوان به وسیله ی آن ها گرفتگی بسیار شدید رخ داده در لوله های فاضلاب را برطرف کرد. در این جا تنها دو راه پیش روی خودتان دارید:

  • یکی انجام بنایی و پرداخت هزینه‌های بسیار زیاد و دردسرهای آن
  • پرداخت هزینه برای استفاده از محلول های لوله بازکن

لوله بازکنی با فنر

نظر اتحادیه لوله بازکنی مشهد در خصوص استفاده از محلول های لوله بازکنی

متاسفانه نکته اصلی کار اینجاست که حتی اگر شما از اتحادیه لوله بازکنی هم سوال بپرسید آنها به شما خواهند گفت که استفاده از محلول های لوله بازکنی توسط افراد لوله بازکن برای رفع گرفتگی لوله های فاضلاب یک کار غیر مجاز محسوب می شود و حتی اگر گرفتگی لوله های شما آنقدر شدید باشد که با استفاده از فنر لوله بازکنی امکان رفع گرفتگی و انجام عملیات لوله بازکنی فراهم نباشد از نظر اتحادیه لوله بازکنی در مشهد استفاده از محلول های لوله بازکن مجاز نبوده و تنها راه پیشنهاد شده از سوی اتحادیه لوله بازکنی دقیقاً همان انجام عملیات بنایی و کنده کاری های فراوان و جایگذاری لوله های فاضلاب جدید به جای لوله های گرفته شده است.

در گام بعدی تنها راه باقی‌مانده امکان تفاهم بین شما و لوله بازکن برای استفاده و یا عدم استفاده از محلول های لوله بازکن است.

چرا از نظر اتحادیه استفاده از محلول های لوله بازکنی مجاز نیست؟

اصلی ترین دلیلی که استفاده از محلول های لوله بازکنی از سوی اتحادیه یک کار غیر مجاز به شمار می رود این است که این گونه محلول ها حاوی مقادیری اسید هستند و در صورتی که لوله ها نازک باشند و یا اتصالات لوله های فاضلاب شما به صورت درست و محکم برقرار نشده باشد و یا از حجم زیادی از محلول های لوله بازکنی استفاده شود این احتمال وجود دارد که لوله ها دچار خوردگی شده و یا چسب به اتصالات لوله های فاضلاب باز شود و به خاطره حالت های مختلفی که چند نمونه از آن ذکر شد لوله ها دچار ترکیدگی و بروز نفت در دیوارها و یا سقف طبقه زیرین شود.

چرا که حتی در مواقعی بیرون زدن اسیدهای لوله بازکنی از لوله ها باعث بروز صدمات مختلف جانی و مالی به سایر همسایه ها شده است. بنابراین بر اساس شرایط موجود همه چیز به توافق میان شما و لوله باز کن بر می گردد که اصولا از این گونه محلول ها استفاده کنید یا خیر.

نکته بعدی این است که افراد سودجو ممکن است به شما دروغ گفته باشند که گرفتگی لوله‌های فاضلاب شما شدید و حاد می باشد و تنها با استفاده از فنر لوله بازکنی امکان انجام عملیات لوله بازکنی فراهم نیست. که خود شما در محل حضور پیدا کنید و با ریختن مقداری آب ببینید که آیا واقعاً با استفاده از فنر لوله بازکن گرفتگی حل شده است یا خیر. در گام بعدی نیز به ازای استفاده از هر کدام از گالن های محلول های لوله بازکن حتما خودتان چک کنید که آیا گرفتگی لوله حل شده است یا خیر؟

همچنین با تماشای مراحل نحوه ریختن محلول های لوله بازکنی در چاه می توانید به این مسئله پی ببرید که آیا گرفتگی لوله حل شده است و یا فرد مربوطه قصد استفاده از محلول ها را به صورت بیش از حد دارد. و در پایان حتما برای اطمینان از اینکه قیمت دریافتی از شما به صورت مناسب و منصفانه بوده است یا خیر از لوله بازکن مربوطه فاکتور به همراه مهر و امضاء دریافت کنید.

دریافت فاکتور ارائه خدمات

دریافت فاکتور معتبر همیشه به شما کمک می کند تا بتوانید در صورتی که در حق شما اجحاف شده باشد از طریق مراجع قانونی ذیصلاح اقدام کنید. در مورد فاکتور نیز همانطور که از ابتدا در مورد سوال پیرامون مجاز بودن لوله بازکن مربوطه مطرح شد حتما از لوله بازکن بخواهید تا تنها با در دست داشتن فاکتور معتبر به محل ارائه خدمات فنی مورد نظر شما مراجعه کند.

انجام این هماهنگی‌ها در تماس تلفنی اولیه و پیش از مراجعه حضوری لوله بازکن به محل مورد نظر شما احتمال بروز بسیاری از مشکلات را به شدت کاهش می دهد. حتی شما این امکان را دارید که تا پیش از دریافت فاکتور معتبر از لوله بازکن هزینه ای را به وی پرداخت نکنید چراکه از نظر قانونی تمامی افراد موظف به این هستند تا برای دریافت اجرت خدمات فنی خودشان به کارفرما فاکتور معتبر ارائه کنند تا از نظر قانونی امکان هرگونه بررسی و پیگیری برای وی وجود داشته باشد.

چگونه لوله بازکنی خوب پیدا کنیم؟

وب سایت فنی کارا، این امکان را به شما می دهد تا افراد فنی ارائه دهنده ی خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه و حفر چاه و لایروبی چاه و نشت یاب و رفع نم و سایر خدمات فنی و تاسیساتی و … را بیابید. این وب سایت از مشتریان افراد فنی ای که در سایت فنی کارا آگهی درج می کنند، رضایت سنجی به عمل می آورد و در صورتی که افرادی نمرات رضایت سنجی مناسب نداشته باشند، از سایت حذف می شوند. شهروندان محترم در تهران، کرج، مشهد، اصفهان و ….. می توانند از خدمات سایت فنی کارا استفاده کنند. صفحات مستقیم: لوله بازکنی کرج برای شهروندان ساکن در کرج و لوله بازکنی اصفهان برای عزیزان اصفهانی به صورت جداگانه اطلاعات مورد نیاز را تامین می کند.

همچنین طبق گزارشات و بررسی های انجام شده، در بسیاری از اوقات، افراد فنی کار که در سایت فنی کارا آگهی شان درج شده است، پس از انجام خدمات لوله بازکنی برای مشتریان، اگر بعد از مدتی مجدد مشتری به مشکل گرفتگی لوله ها بر بخورد، افراد فنی کار مربوطه، با مراجعه مجدد به محل مشتری، نسبت به ارائه ی خدمات معتبر و با گارانتی واقعی و همچنین جلب رضایت مشتری، اقدام می کنند. چرا که برای تمامی افراد فنی کار، حفظ رتبه و جایگاه شان در سایت فنی کارا، از اهمیت بالایی برخوردار است.

بر اساس پیگیری های مختلف از اتحادیه لوله بازکنی و بررسی ها و تحقیقات میدانی، در این مطلب قصد داریم تا شما را با یکی از مشکلات رایج در دریافت خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه در شهر مشهد آشنا کنیم. متاسفانه در حال حاضر به دلیل فقدان نظارت و کنترل کافی در روش های تبلیغات برای خدمات لوله بازکنی تشخیص ترکیدگی لوله تخلیه چاه و موارد مشابه بسیاری از روش های تبلیغاتی وجود دارند که متاسفانه باعث معرفی افراد غیرمجاز و بعضاً بزهکار به مردم می شود. عدم وجود…

بیشتر بخوانید
تخلیه چاه و لوله بازکنی در دورشهر قم قم لوله بازکنی 

تخلیه چاه و لوله بازکنی در دورشهر قم

جستجوی تخلیه چاه لوله بازکنی دورشهر قم دورشهر,لوله بازکنی در قم,اگو,لوله بازکنی شبانه روزی,تخلیه چاه,فاضلاب,لوله بازکنی شبانه روزی قم

بیشتر بخوانید
لوله بازکنی و تخلیه چاه در منیریه جنوب تهران  ۰۹۱۹۸۷۷۵۲۶۰ جنوب تهران لوله بازکنی 

لوله بازکنی و تخلیه چاه در منیریه جنوب تهران ۰۹۱۹۸۷۷۵۲۶۰

تلفن شبانه روزی 09198775260 جستجوی لوله بازکن تخلیه چاه لوله بازکنی منیریه جنوب تهران توالت فرنگی,تخلیه چاه,لوله بازکنی شبانه روزی,منیریه,لوله بازکنی شبانه روزی جنوب تهران,چاه فاضلاب,لوله بازکنی در جنوب تهران

بیشتر بخوانید
قالب وردپرس