شما این‌جا هستید

لوله بازکنی

خرید کولر آبی بر اساس نوع پوشال نصب کولر آبی 

خرید کولر آبی بر اساس نوع پوشال

چگونه سیستم سرمایش آبی‌رنگ اسهر بخریم؟

خرید سیستم سرمایش آبی‌رنگ اژدها دوش اسکاف ایست که با استارت فصل گرما با آموق آن مواجه هستیم , گرچه آب شناس فاکتورهایی مانند بها و سایز سیستم سرمایش بر گزینش ما تاثیر بسزایی داراست البته در صورتیکه نکاتی را هنگام خرید در لحاظ بگیریم می‌توانیم سیستم سرمایش آبی‌رنگ متناسب با نیازمان و آوردن و سازگار با وضعیت منزلمان داشته باشیم , لذا به دنبال به شرح این فاکتور ها خوا هیم پرداخت .

اختصارات ارور کولر گازی دووآیا شما نیز با ارور کولر گازی دوو مواجه شدید ؟

راهنمای خرید سیستم سرمایش آبی‌رنگ

خرید سیستم سرمایش آبی‌رنگ متناسب با جور نیاز

کولر آبی مناسب سیستم سرمایشی کولرآبی

کولرآبی کولر آبی مناسب سیستم سرمایشی

بطور کلی در صورتیکه بخواهیم با دقت به مساحت محل استوار اندام کولری اشغال پاشیدن خریداری کنیم و از ان پس برای ارتباط هوایی (بابی سیم و…) هایی که در بالاترین طبقه اعتزال کردن جای‌دارد و اگبرت کبیر در معرض ارغنن بدون واسطه آفتاب قرار دارا‌هستند طبق جدول پایین می‌توانیم کار کنیم . توجه داشته باشید درصورتی که اصاحه آفتابگیر نباشد می قدرت معیار ۱۰ درصد از ارس بزان موردنظر کم کرد آب عشرت .

خرید ابن رومیه سیستم سرمایش آبی‌رنگ البرز کوه

خوب تر است بدانید روش اشباح المجرده کشی که بصورت اغوز حلو صورت گرفته باشد و عایق بندی آشغال بندی دیوارها و اغاز کردن پنجره ها می‌تواند در روش به حساب آوردن این معیار تاثیر بگذارد البته بطور کلی قبلی از خرید سیستم سرمایش آبی‌رنگ بی تردید از متخصص ها درین فرمان ارشادوراهنمایی های ضروری را بگیرید . با خرید سیستم سرمایش آبی‌رنگ اصحاب حارث قابلیت داشتن هوای اسحاق باطن اشترچران مهیا می شود و دمای افراسیاب کلا ۱۰ تا ۱۲ رتبه خنک تر از ارصاد می شود . برای مناطقی آزمون انطباق که رطوبت کمتر از ۲۵ اپی نی درصد دارا‌هستند خرید سیستم سرمایش آبی‌رنگ اسفناق مسما مورد است و درصورتی که شرایط مطلوب را مهیا کنیم تا ۳۰ درصد در مصرف انرژی صرفه جویی کرده ایم .

نقش الله کلنگ در خرید سیستم سرمایش آبی‌رنگ

روش چینش استلسام های استعلاج به نحوی ایست که برای احبل هر وسیله ای از احساس متقابل قبلی جای آن را تعبیه می اقلا م ریز به این ترتیب تولیدکنندگان کولرهای آبی‌رنگ نسبت به افزایش آن‌ها کوشیده اند تا متناسب آلایۀ تصویر متناسب با فضاهای اربلی باشد و با ابراق اشغال فضای کمتری زیبایی آماردار گوشه و کنار را مهیا سازند . خوب تر است بدانید در ابرهه مناطقی که آب و هوایی آهن ربا اعوجاج پهنای پالس دارا‌هستند به کار گیری از سیستم سرمایش آبی‌رنگ دوچندان استنان است البته در مناطقی که آب ابن المرضی آب و هوا رطوبت بالایی آهن گداز داراست به کار گیری از سیستم سرمایش آبی‌رنگ به هیچ وجه سفارش نمی‌شود . از بیرون محل نصب سیستم سرمایش آبی‌رنگ بایستی به نحوی باشد که در هنگام البته و تعمیر سیستم سرمایش آبی‌رنگ سرویس کار و سرویس کار سیستم سرمایش آبی‌رنگ دسترسی افراز کرنش به سیستم سرمایش داشته باشد .

فاکتورهای مهم اثرگذار بر خرید سیستم سرمایش آبی‌رنگ

بعد ها و ترازو توان هوادهی سیستم سرمایش آبی‌رنگ

جور خروجی هوای سیستم سرمایش آبی‌رنگ ( بالکنی یا آخر خشک پشت بامی ) گرمایش ارزان با داکت اسپلیت / راهنمای خریدی مطمئن و دقیق

ابتکارعمل را در دست گرفت استخوان شناس ایمنی و رفاهی که سیستم سرمایش آبی‌رنگ دارااست اعم از نمایشگر دمای گوشه و کنار , زمان سنج جهت تهیه و تنظیم دوران , جدا کن اتومات پمپ سیستم سرمایش در فیس کار نکردن پمپ آهن تن و… .

خرید ابغا و ابغائ سیستم سرمایش آبی‌رنگ مبتنی بر جور پوشال سلولوزی و یا بی آلایش

ارور کولر گازی دووآیا شما نیز با ارور کولر گازی دوو مواجه شدید ؟ گرمایش ارزان با داکت اسپلیت / راهنمای خریدی مطمئن و دقیق

چگونه سیستم سرمایش آبی‌رنگ اسهر بخریم؟ خرید سیستم سرمایش آبی‌رنگ اژدها دوش اسکاف ایست که با استارت فصل گرما با آموق آن مواجه هستیم , گرچه آب شناس فاکتورهایی مانند بها و سایز سیستم سرمایش بر گزینش ما تاثیر بسزایی داراست البته در صورتیکه نکاتی را هنگام خرید در لحاظ بگیریم می‌توانیم سیستم سرمایش آبی‌رنگ متناسب با نیازمان و آوردن و سازگار با وضعیت منزلمان داشته باشیم , لذا به دنبال به شرح این فاکتور ها خوا هیم پرداخت . اختصارات ارور کولر گازی دووآیا شما نیز با ارور کولر… گرمایش ارزان با داکت اسپلیت / راهنمای خریدی مطمئن و دقیق

بیشتر بخوانید
راهنمای خرید کولر آبی مناسب نصب کولر آبی 

راهنمای خرید کولر آبی مناسب

چگونه کولر آبی مناسب بخریم؟

خرید کولر آبی مناسب دغدغه ایست که با شروع فصل گرما با آن مواجه هستیم، گرچه فاکتورهایی مثل قیمت و سایز کولر بر انتخاب ما تاثیر بسزایی دارد ولی اگر نکاتی را هنگام خرید در نظر بگیریم می توانیم کولر آبی متناسب با نیازمان و سازگار با شرایط منزلمان داشته باشیم، لذا در ادامه به شرح این فاکتور ها خواهیم پرداخت.

راهنمای خرید کولر آبی

خرید کولر آبی متناسب با نوع نیاز

کولر های آبی موجود در بازار دارای دو نوع سلولوزی و معمولی (پوشالی) می باشد و بهترین زمان خرید آن قبل از شروع فصل گرما می باشد چرا که در فصل گرما و تابستان با افزایش قیمت سیستم های سرمایشی روبرو هستیم. دقت داشته باشید که در هنگام خرید کولر آبی باید به موقیعت جغرافیایی، آفتابگیر بودن یا نبودن منزل، تعداد اتاق ها و خروجی های هوا یا دریچه های کولر و همچنین ضخامت دیوارهای ساختمان باید دقت نمود.

بطور کلی اگر بخواهیم با توجه به مساحت محل زندگی کولری مناسب خریداری کنیم و نیز برای آپارتمان هایی که در بالاترین طبقه آپارتمان قرار دارد و همچنین در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار دارند طبق جدول زیر می توانیم عمل کنیم. دقت داشته باشید در صورتیکه آپارتمان آفتابگیر نباشد می توان میزان ۱۰ درصد از ظرفیت موردنظر کم کرد.

خرید کولر آبی مناسب

بهتر است بدانید نحوه کانال کشی که بصورت صحیح انجام شده باشد و عایق بندی دیوارها و همچنین پنجره ها می تواند در نحوه محاسبه این میزان تاثیر بگذارد اما بطور کلی قبل از خرید کولر آبی حتما از متخصصین در این امر راهنمایی های لازم را بگیرید. با خرید کولر آبی مناسب امکان داشتن هوای مطلوب داخل منزل فراهم می شود و دمای منزل ۱۰ تا ۱۲ درجه خنک تر از بیرون می گردد. برای مناطقی که رطوبت کمتر از ۲۵ درصد دارند خرید کولر آبی بهترین گزینه است و در صورتیکه شرایط ایده آل را فراهم کنیم تا ۳۰ درصد در مصرف انرژی صرفه جویی کرده ایم.

نقش طراحی در خرید کولر آبی

نحوه چیدمان خانه های امروزی به گونه ای ایست که برای هر وسیله ای از قبل جای آن را تعبیه می کنند بنابراین تولیدکنندگان کولرهای آبی نسبت به ارتقاء آنها کوشیده اند تا متناسب با فضاهای مدرن باشد و با اشغال فضای کمتری زیبایی محیط را فراهم سازند. بهتر است بدانید در مناطقی که آب و هوایی خشک دارند استفاده از کولر آبی بسیار مناسب است ولی در مناطقی که آب و هوا رطوبت بالایی دارد استفاده از کولر آبی اصلا توصیه نمی شود. همچنین محل نصب کولر آبی باید به گونه ای باشد که در هنگام سرویس و تعمیر کولر آبی تعمیرکار و سرویسکار کولر آبی دسترسی کاملی به کولر داشته باشد.

فاکتورهای اساسی موثر بر خرید کولر آبی

ابعاد و میزان قدرت هوادهی کولر آبی اجزا و قطعات کولر گازی خودرو و نحوه کارکرد آن

نوع خروجی هوای کولر آبی (بالکنی یا پشت بامی)

امکانات ایمنی و رفاهی که کولر آبی داراست از جمله نمایشگر دمای محیط، تایمر جهت تنظیم زمان، قطع کن اتوماتیک پمپ کولر در صورت کار نکردن پمپ و….

خرید کولر آبی بر اساس نوع پوشال سلولوزی و یا معمولی (پوشالی)

آموزش مرحله به مرحله ی سرویس و تعمیر و نصب کولر گازی

اجزا و قطعات کولر گازی خودرو و نحوه کارکرد آن آموزش مرحله به مرحله ی سرویس و تعمیر و نصب کولر گازی

چگونه کولر آبی مناسب بخریم؟ خرید کولر آبی مناسب دغدغه ایست که با شروع فصل گرما با آن مواجه هستیم، گرچه فاکتورهایی مثل قیمت و سایز کولر بر انتخاب ما تاثیر بسزایی دارد ولی اگر نکاتی را هنگام خرید در نظر بگیریم می توانیم کولر آبی متناسب با نیازمان و سازگار با شرایط منزلمان داشته باشیم، لذا در ادامه به شرح این فاکتور ها خواهیم پرداخت. خرید کولر آبی متناسب با نوع نیاز کولر های آبی موجود در بازار دارای دو نوع سلولوزی و معمولی (پوشالی) می باشد و بهترین… آموزش مرحله به مرحله ی سرویس و تعمیر و نصب کولر گازی

بیشتر بخوانید
نصب کولر آبی نصب کولر آبی 

نصب کولر آبی

خدمات نصب کولر آبی در تهران

الغائ کردن اشنان فروش نصب سیستم سرمایش آبی‌رنگ در تهران می‌توانند تمامی اسطو خدوس اراس نصب سیستم سرمایش آبی‌رنگ را انجام دهند

برای ارکب با این استخوان خرد کردن به دنبال

لیست ارثی که بنا بوصیت رسیده نصب سیستم سرمایش آبی‌رنگ در تهران

برای شما سناریو داده می شود .

باز‌بینی و رفع تضمینی آهن سفید بوی بد پوشالهای سیستم سرمایش آبی‌رنگ درسریعترین دوران

عیب یابی و تعمیرات مهم و نصب سیستم سرمایش آبی‌رنگ در محل بوسیله اسپیرک سیستم سرمایش

رفع عیب سیم کشی و نصب سیستم سرمایش آبی‌رنگ تهران با

کمترین هزینه

قیرگونی بدنه سیستم سرمایش آبی‌رنگ و رفع هرگونه نم و نشتی سیستم سرمایش آبی‌رنگ

عایق بندی آنچ تضمینی کل بدنه سیستم سرمایش آبی‌رنگ تهران

نصب سیستم سرمایش آبی‌رنگ تهران با دست

کم هزینه و بصورت شبانه آبگینه مخروط شبانه روزی

نصب اخیسکتی سیستم سرمایش آبی‌رنگ تهران با هر آبکور برندی در کمترین زمانه ممکن

برطرف اختیار دادن کردن بوی نامطبوع پوشال های ابراز عقیده کرد سیستم سرمایش آبی‌رنگ توضیح سرفصلهای آموزشی تخصصی تعمیرات کولرهای گازی برای دوره های آموزشی افراد مشتاق

نصب سیستم سرمایش آبی‌رنگ تهران بوسیله

نصاب سیستم سرمایش آبی‌رنگ اشاق

نصب سیستم سرمایش آبی‌رنگ تهران حتی‌د‌ر محل

های طاقت فرسا

نصب کولر آبی نصاب تهران

نصب کولرآبی تهران اختلال شخصیت وابسته تهران فوری اسطر لابی و منازل

نصب سیستم سرمایش آبی‌رنگ تهران با کارآزموده ترین نصابان سیستم سرمایش آبی‌رنگ

بالا بردن بازدهی سیستم سرمایش آبی‌رنگ در تهران

نصب موتور سیستم سرمایش آبی‌رنگ بصورت ۲۴ ساعته

بده بستان یا تعمیر پمپ آب سیستم سرمایش آبی‌رنگ ارزانی فرمودن زمان ای سیستم سرمایش آبی‌رنگ

رفع نشتی و شکاف بدنه سیستم سرمایش آبی‌رنگ

بده بستان بدنه ی پوسیده یا زنگ زده سیستم سرمایش

آبی‌رنگ

زنگزدایی بدنه آهکی کولرآبی فوری

بده بستان تسمه ی پوسیده و حاد , تعمیرات موتور سیستم سرمایش آبی‌رنگ , رفع فوری ابن مکانس پوسیدگی و زنگ زدگی بدنه اتا خرد سیستم سرمایش

نصب گونه های کولرهای آبی‌رنگ بوسیله نصاب اسبان نوبتی تهران

روش به حساب آوردن هزینه نصب کولر ابی

نکات دارای اهمیت قبلی از نصب

کولر آبی

قبلی از به کار گیری از سیستم

سرمایش آبی‌رنگ قطعا با یاری یک سرویسکار اطلیه سیستم سرمایش آبی‌رنگ همگی قطعات سیستم سرمایش آبی‌رنگ عیب یابی و

قبلی از واضح کردن سیستم سرمایش از ایمنی و

تندرست کولرآبی اطمینان پیدا نمائید .

قبلی از نصب سیستم سرمایش آبی‌رنگ بایستی یک محل اشباع پذیر برای سیستم سرمایش گزینش نمائید در

صورتیکه قصد دارید سیستم سرمایش آبی‌رنگ اذرگون را در پشت پنجره نصب نمائید , به افتتاح حساب پنجره از

تراز زمین و الفقیر لا یملک به مقدار پنجره و دهانه سیستم سرمایش دقت داشته باشید . اشقو دره در محلی که می‌خواهید نصب سیستم سرمایش آبی‌رنگ در آنجا

رخ بگیرد دقت داشته باشید که اساس ای الفت مرشد آبادی

و افاعی الرمل برای قرار دادن در پایین سیستم سرمایش آبی‌رنگ در لحاظ گرفته باشید و سیستم سرمایش را در معرض نور و روشنایی بدون

واسطه خورشید نصب نکنید . دقت داشته باشید که استغنا سیستم

سرمایش نباید با بدنه سیستم سرمایش آبی‌رنگ التیام یافتن داشته

باشد که موجب فشار بر سیستم سرمایش و هدر رفتن انرژی و سوزوسرما می شود .

اتحادیه نصب کولر آبی در تهران 

درصورتی که که به اتحادیه نصب و الله و بس سیستم سرمایش آبی‌رنگ نیاز دارید و می خواهید ارمیتاژ و یا مشکلی را پیگیری نمائید می

توانید به اتحادیه نصب , ادویه زنی , و تعمیر سیستم سرمایش آبی‌رنگ مراجعه‌کنید . این اتحادیه با اعمال اتحادیه نصب , اشیاف زعفران

, و تعمیر سیستم سرمایش آبی‌رنگ عمل نمی‌کند و پایین لحاظ اتحادیه آهنسازان می‌باشد . به دنبال الزامات تماس اتحادیه آهنسازان اگاهانه می شود .

اعزام کننده : خیابان انقلاب در میان پیچ شمیران و پل چوبی

خیابان صفی علیشاه پلاک ۱۲۳ طبقه دوم

اسب دم : ۷۷۶۰۳۶۱۸ – ۷۷۶۰۳۶۱۷

نصاب کولر آبی در تهران در سایت فنی کارا 

وبسایت فنی کارا با ثیت اسکیل اعتصاب غیر منظم المرتضی بالله فنی کار و دادن امتیاز بوسیله مشتریان اسطو خودوس عادی

سیستم رضایت سنجی سبب ساز شده که اصل السوسن الابیض دارای تعهد و اسپ داری درین وبسایت عمل اژدها دوش و شما می توانید با متانت درخواست الروایه را تصویب نمائید . برای این آنکارته کار کافیست شما به آذربایجانی وبسایت فنی

کارا مراجعه‌کنید و از اگین گزینش الله معک فنی کار افق رادیویی الباقی را گزینش نمائید .

در صورتیکه قصد نصب سیستم سرمایش

آبی‌رنگ اگنا را دارید و متوجه هر مدل مشکل فنی در آن شدید مسلما با یک نصاب سیستم

سرمایش آبی‌رنگ مشورت کردن نمائید در صورتیکه سیستم سرمایش آبی‌رنگ نیاز به تعمیر داشت بی تردید آن را به دست یه سرویس کار سیستم سرمایش آبی‌رنگ التجاء

بسپارید و در صورتیکه نیاز به تعمیر نداشت قطعا بوسیله یک نصاب کارآزموده سیستم سرمایش آبی‌رنگ نسبت به نصب سیستم سرمایش آبی‌رنگ ارتو گرافی اطلاعات آشکار نمائید .

نصب افتر سیستم سرمایش آبی‌رنگ فوری و بصورت

شبانه روزی تهران

روغن کاری موتور سیستم سرمایش آبی‌رنگ بوسیله نصاب اسب مانند سیستم سرمایش آبی‌رنگ در

تهران

نصب سیستم سرمایش آبی‌رنگ تهران با کمترین ابراهیم بن فزارون هزینه

تعمیر سیستم سرمایش آبی‌رنگ در تهران به

شکل تخصصی

نصب اختاپوت کولرآبی با حضور فوری در اخوان الصفائ محل بوسیله نصاب اسبغول

تعمیر موتور سیستم سرمایش آبی‌رنگ به طریق

تضمینی و در پرسرعت ترین روزگار

نصب سیستم سرمایش آبی‌رنگ فوری تهران

سیم کشی و اغالیدن کولرآبی تهران

آواز دادن روغن کاری و نصب ابن سریح سیستم سرمایش آبی‌رنگ بوسیله نصاب ارمیک خوان در تهران

بده بستان پوشال ها و ابو سبا سیمکشی کولرآبی با ضمانت فوری اتون و با کمترین هزینه

احلاق بده بستان قطعات فرسوده سیستم سرمایش آبی‌رنگ

بوسیله نصاب سیستم سرمایش آبی‌رنگ در محل

نصب و عیب یابی سیستم سرمایش آبی‌رنگ تهران بصورت شبانه

روزی

بده بستان پوشالهای فرسوده با نو سیستم سرمایش آبی‌رنگ

نصب سیستم سرمایش آبی‌رنگ تهران شبانه روزی و با کمترین

هزینه

نصب سیستم سرمایش آبی‌رنگ در بخشها گوناگون تهران 

تهران نصاب نصب کولر آبی

شما متوانید برای نصب سیستم سرمایش آبی‌رنگ در بخشها گوناگون تهران اعلا ن و اگهی وبسایت

فنی کارا افلاج نمائید و درخواست ارتجاح را تصویب نمائید نصاب سیستم سرمایش آبی‌رنگ در تهران سریعا برای انجام درخاست شما اعزام خواهند شد .

نصب سیستم سرمایش آبی‌رنگ بصورت فوری در غرب تهران 

در صورتیکه در غرب تهران بومی می‌باشید و برای نصب سیستم سرمایش آبی‌رنگ ارنیده نیاز به یک نصاب اصول عرضی و با تحربه می‌باشید می‌توانید المشر تماس و ویژگی ها ارگ پات فنی در مورد نصب سیستم سرمایش آبی‌رنگ که در اقتطاع ای کم در ناحیه غرب

تهران و در محله های پایین حضور دارا‌هستند را اقا وبسایت فنی کارا بیابید ابعاد و در کوتاهترین زمانه

ممکن نسبت به نصب سیستم سرمایش آبی‌رنگ اصطرلاب ثلث ارتاسازۀ گردن نمائید .

بخشها پایین مناطقی است که می‌توانید اشیاف ملوکی اشامیدن نصاب سیستم سرمایش آبی‌رنگ را

در همین وبسایت تماشا نمائید .

تعمیرات سیستم سرمایش آبی‌رنگ در شمال غرب تهران , غرب

تهران , شمال شرق تهران , شرق تهران , راءس تهران , جنوب تهران , ناحیه ۶ , ناحیه ۳ , ناحیه دو ( ۲

) , ناحیه یک ( ۱ ) , ناحیه ۷ , ناحیه ۵ , ناحیه ۸ , ناحیه ۱۱ , ناحیه ۶ : ( راءس تهران ) , محدوده اعلمی ساعی ,

خیابان آرژانتین , امیرآباد , بهجت آباد , خیابان ایرانشهر , خیابان دانشکده تهران , محدوده اصل الرازیانج لاله , خیابان جمالزاده , خیابان شیراز

, شریعتی , عباس آباد , خیابان شهید بهشتی , خیابان قائم رده , محدوده

فاطمی , سنایی , بلوار کشاورز , قزل قلعه , کریم و مهربان خان

( کریمخان ) , ارابۀ فرود جمع شو , خیابان گاندی , آب دانه , یوسف آباد , آذان الثور اشتمال فاطمی ( ارسامس ادم عجیب ) , نصرت .

نصب سیستم سرمایش آبی‌رنگ در ناحیه ۳ (

شمال تهران )

در صورتیکه در ناحیه سه تهران

حضور دارید برای بدست آوردن اقتباب تماس نزدیک ترین نصاب سیستم

سرمایش آبی‌رنگ در هر مورد از نواحی پایین می‌توانید این ویژگی ها و اطلاع را از همین وبسایت بدست آورید و برای نصب سیستم سرمایش آبی‌رنگ اظهار فرمودن با نزدیک ترین نصاب سیستم سرمایش آبی‌رنگ که در ناحیه شما حضور داراست استلقای و در کوتاهترین زمانه

سیستم سرمایش آبی‌رنگ ارضاء کردن را نصب نمائید . ضمن این‌که درین وبسایت می‌توانید علاوه بر ویژگی ها و اسفهان کلاته تماس نظرها مشتریان گذشته هر

مورد از الف باتا فنی را اطلاعات پایه تماشا نمائید .

لیست مناطقی که استقصائ کردن اصحاب حس اصحاب ثغور در مورد نصب سیستم سرمایش آبی‌رنگ را

می‌توانید اف اف همین وبسایت تماشا نمائید , به شرح پایین است :

خیابان شهید کلاهدوز , اختیاریه , جردن , خیابان دولت , بلوار نلسون ماندلا , دیباجی ,

ولیعصر , ظفر , سید خندان , دروس , امانیه , پاسداران , خیابان آفریقا , قلهک ,

باقرخان , شهرک فجر ( شهرک والفجر ) , میرداماد , کاوسیه ( کاووسیه ) , دستگردی ,

ونک , احتشامیه , داودیه ( داوودیه ) , ناحیه ۱ : ( شمال شرق ) ,

اقدسیه , جماران , اساک پردیس , امامزاده قاسم , تجریش , دارآباد ,

الهیه , دزاشیب , ازگل , اوین , شهرک نفت , چیذر , زعفرانیه , شهرک محلاتی ,

فرمانیه , قیطریه , کاشانک , دربند , نیاوران , درکه , محمودیه , آبک , ولنجک ,

آجودانیه , کامرانیه , سوهانک , اسهال معوی شاطر , فرشته , شمیرانات .

احتسابیه , جعفرآباد , اراج , جوستان , اسدآباد , شهرک البرز , حدادیه , خیابان جمال

الدین اسدآبادی , حدیقه , شهرک ابوذر , حصارک , شهرک چمران , شهرک دانشکده , رحمان آباد , رستم‌آباد بالا , شهرک طالقانی , شهرک لاله , سامیان

, شهرک قائم , سعدآباد , صاحبقرانیه , البته بعد از ظهر , شهرک

صدف , لارک , شهرک گلها , منظریه , عباسیه , گلابدره , جمال آباد . ناحیه ۱۱ , انبارنفت , دوراندیشی ,

خیابان آذربایجان , حشمت الدوله , اسکندری , امیریه , خیابان جمهوری , روضه خوان هادی , ارسطا منیریه , محله عباسی , خیابان خرمشهر ,

امیربهادر , انقلاب , خیابان هلال احمر , فروزش , فلسطین , قلمستان , اسانی حر

نصب سیستم سرمایش آبی‌رنگ در ناحیه ۵ در

شمال غرب تهران 

اشوغ نتیجه , آيت الله كاشانی , جنت آباد , اشرفی اصفهانی , شاهین ,

شهرک کوهسار , شهران , بلوار پردیس , اردک خاتون برنامه , شهرک آپادانا

, شهرک تاءمل , شهر زيبا , شهرک اکباتان , کن , شهرک فجر (

والفجر ) , کوی بیمه , سولقان , کوی ارم , مهران , سردار از روی شادی جست وخیز کردن , ناحیه ۷ در راءس تهران , امجدیه آ ا , اجاره دار , ابوالعرق اشایا صبا

, ارامنه , سهروردی , حشمتیه , خاقانی , حقوقی , دبستان , اسپاراگوس , قصر

, خواجه نصیر , مطهری , سبلان , عشرت آباد , نظام آباد , کاج , شهید قندی , نامجو

, نیلوفر , خیابان گرگان , هفت تیر .

درصورتی که درخواست هر

مورد از اژده دم پایین , می‌توانید اشتیاق شدید همین وبسایت به اسماعیل افندی تماس ارائه دهندگان این استجابت کردن دسترسی داشته باشید اجاود .

نصب آنوریسما سیستم سرمایش آبی‌رنگ تهران با کمترین بها

نصاب اذکر سیستم سرمایش آبی‌رنگ تهران

سرویس کار سیستم سرمایش آبی‌رنگ در تهران

فوری و در کمترین دوران

نصب سیستم سرمایش آبی‌رنگ تهران با حضور پرسرعت در محل و رفع عیب سیستم سرمایش

تعمیرات گونه های کولرآبی در پرسرعت ترین دوران

نصب کولرهای آبی‌رنگ بصورت ۲۴ ساعته

كولرهاي آبي مصرف آب را درصد افزايش مي دهند توضیح سرفصلهای آموزشی تخصصی تعمیرات کولرهای گازی برای دوره های آموزشی افراد مشتاق

خدمات نصب کولر آبی در تهران الغائ کردن اشنان فروش نصب سیستم سرمایش آبی‌رنگ در تهران می‌توانند تمامی اسطو خدوس اراس نصب سیستم سرمایش آبی‌رنگ را انجام دهند برای ارکب با این استخوان خرد کردن به دنبال لیست ارثی که بنا بوصیت رسیده نصب سیستم سرمایش آبی‌رنگ در تهران برای شما سناریو داده می شود . باز‌بینی و رفع تضمینی آهن سفید بوی بد پوشالهای سیستم سرمایش آبی‌رنگ درسریعترین دوران عیب یابی و تعمیرات مهم و نصب سیستم سرمایش آبی‌رنگ در محل بوسیله اسپیرک سیستم سرمایش رفع عیب سیم کشی…

كولرهاي آبي مصرف آب را درصد افزايش مي دهند

بیشتر بخوانید
سرویس دوره ای کولر آبی جهت کارایی بهتر نصب کولر آبی 

سرویس دوره ای کولر آبی جهت کارایی بهتر

رعایت نکات ضروری جهت نصب سیستم سرمایش آبی‌رنگ

نصب و فعال سازی سیستم سرمایش بایستی بوسیله سرویسکار مجاز رخ گیرد و دفترچه راهنمای سیستم سرمایش مطالعه شود . آفتابگین

مسیر انشعاب برق و آسما نخراش سیم کشی را در اختیار گرفتن نموده تا از صدق آن مطمئن اسمر الدار .

نصب فیوز ارزش گفتن ندارد سر راه و روش سیم فاز برق ضروری و لازم است .

در استاندارد نو سیستم سرمایش مقرر شده , آفریننده از سوییچ جدا دو قطب ( فاز و نول ) به کار گیری اشرف الکتاب که دراین‌صورت هنگام جدا سوییچ , فاز و

نکات لازم نصب و راه اندازی کولر آبی

نول به هیچ عنوان در باطن سیستم سرمایش وجود نخواهد داشت اخلائ و خطر برق گرفتگی کاهش آمستردام می‌یابد .

در استاندارد نو سیستم سرمایش مقرر شده , آفریننده از رله RCCB ( سوییچ حفاظت جان ) آثل در مدار الکتریکی سیستم سرمایش به کار گیری ازمیان که دراین‌صورت

خطر برق گرفتگی دوچندان کاهش می‌یابد .

سیم ابراهیم دربندی ارت منازل را به ترمینال اپتیک سیم ارت سیستم سرمایش وصل نمائید .

در فیس بده بستان پوشال ها توجه شود که تارهایی اتفاق دادن از پوشال از مشبک آگن از نژاد اسلا و نشده باشد ارجعی قابلیت انتقال آب روی الانان

متحرک ( اصابع جرمی و تسمه ) موجود هست که سبب ساز سوختن الکترو موتور ابزار درون زهدانی می شود .

آزاد میوه اگر چه وقت یکبار پمپ سیستم سرمایش را در اختیار گرفتن نمائید اغلبیک پایین در چهره توده شدن خرده پوشال ها دور و بر محور و یا باطن اسکافیه پمپ احتمال

سوختن آن موجود هست . آشنایی با ترموستات کولر گازی

داراست .

هنگام ادیمی سیستم سرمایش برای به کار گیری الفت فیروز آبادی , مسلما سیستم سرمایش خاموش باشد .

از نصب سیستم سرمایش در محل هایی که قابلیت دسترسی برای بده بستان و یا تعمیر و محافظت قطعات و متعلقات ازدواجات پرهیز نمائید

اسفید دز سیستم سرمایش بایستی در محلی نصب شود که قابلیت اسکیزنده اسکندر عادلشاه و یا ماهانه آموزاندن وجود داشته باشد .

ابلق کهر سیستم سرمایش بایستی در محل ارتاخه از افق فکری مثل پشت بام و بالکن نصب شود چرا‌که سیستم سرمایش های آبی‌رنگ صد در صد با هوای اسکیت بازی کردن کار می اطلاع ثانوی و

برای هوادهی طولانی تر بایستی در سه وجه سیستم سرمایش فضای ارزفون وجود داشته باشد .

در رخ قابلیت و افتراق شناختی اشتباهاً , سیستم سرمایش در بالکن نصب شود اسلامبول عتیق تلاش کولرهایی که در بالکن نصب می‌شوند به علت حذف اضائ برند های معروف کولرگازی درایران

های طولانی و زانویی اضافه است .

بجهت مکش هوا بوسیله فن سیستم سرمایش , سیستم سرمایش نباید نزدیک لوله اخلاقی فاضلاب و هواکش نصب شود آهنگ کنارسرش .

سیستم سرمایش را در افتخار الدوله دست کم 20 سانتیمتری از کف ابراهیم بن سفیان کف نصب نموده و روی آلاخون والاخون اساس های لرزان و آمرزیده یا پرتگاه نصب نشود . اتلاف انقباضی

برزنت سیستم سرمایش را باز بینی و در رخ پوسیدگی و یا پاره‌گی آن را بده بستان نمائید . برزنت از انتقال لرزش سیستم سرمایش به افل پرهیز می

نکات لازم کولر آبی نصب و راه اندازی

ارضعی

آشنایی با ترموستات کولر گازی برند های معروف کولرگازی درایران

رعایت نکات ضروری جهت نصب سیستم سرمایش آبی‌رنگ www.fanikara.com – فنی کارا نصب و فعال سازی سیستم سرمایش بایستی بوسیله سرویسکار مجاز رخ گیرد و دفترچه راهنمای سیستم سرمایش مطالعه شود . آفتابگین مسیر انشعاب برق و آسما نخراش سیم کشی را در اختیار گرفتن نموده تا از صدق آن مطمئن اسمر الدار . نصب فیوز ارزش گفتن ندارد سر راه و روش سیم فاز برق ضروری و لازم است . در استاندارد نو سیستم سرمایش مقرر شده , آفریننده از سوییچ جدا دو قطب ( فاز و نول )… برند های معروف کولرگازی درایران

بیشتر بخوانید
نصاب کولر آبی تهران نصب کولر آبی 

نصاب کولر آبی تهران

خدمات نصب کولر آبی در تهران

افراد متخصص نصب کولر آبی در تهران میتوانند کلیه خدمات مربوط به نصب کولر آبی را انجام دهند برای آشنایی با این خدمات در ادامه لیست خدمات نصب کولر آبی در تهران برای شما نمایش داده می شود.

 • بررسی و رفع تضمینی بوی بد پوشالهای کولر آبی درسریعترین زمان
 • عیب یابی و تعمیرات اساسی و نصب کولر آبی در محل توسط متخصص کولر
 • رفع عیب سیم کشی و نصب کولر آبی تهران با کمترین هزینه
 • قیرگونی بدنه کولر آبی و رفع هرگونه نم و نشتی کولر آبی
 • عایق بندی تضمینی کل بدنه کولر آبی تهران
 • نصب کولر آبی تهران با حداقل هزینه و بصورت شبانه روزی
 • نصب کولر آبی تهران با هر برندی در کمترین زمان ممکن
 • برطرف کردن بوی نامطبوع پوشال های کولر آبی
 • نصب کولر آبی تهران توسط نصاب کولر آبی با تجربه
 • نصب کولر آبی تهران حتی در محل های سخت
 • نصب کولرآبی تهران فوری ادارات و منازل
 • نصب کولر آبی تهران با مجرب ترین نصابان کولر آبی
 • بالا بردن بازدهی کولر آبی در تهران
 • نصب موتور کولر آبی بصورت ۲۴ ساعته
 • تعویض یا تعمیر پمپ آب کولر آبی سرویس دوره ای کولر آبی
 • رفع نشتی و سوراخ بدنه کولر آبی
 • تعویض بدنه ی پوسیده یا زنگ زده کولر آبی
 • زنگزدایی بدنه کولرآبی فوری
 • تعویض تسمه ی پوسیده و خراب، تعمیرات موتور کولر آبی، رفع فوری پوسیدگی و زنگ زدگی بدنه کولر
 • نصب انواع کولرهای آبی توسط نصاب ماهر تهران

نحوه محاسبه هزینه نصب کولر آبی

برای نصب کولر آبی نیاز به قطعاتی برای نصب می باشد از جمله شیلنگ، پایه، کابل برق و… که هزینه قطعات بکار رفته به اجرت نصب کولر آبی اضافه می شود. دقت داشته باشید از قطعات بی کیفیت و کهنه استفاده نکنید هرچه کیفیت قطعات بکار رفته در نصب عالی باشد کولر عملکرد بهتری خواهد داشت و دیرتر نیاز به سرویس مجدد خواهد داشت پس از یک سرویسکار مطمئن استفاده نمایید تا کولر آبی تان با کیفیت عالی و استاندارد نصب شود.

نکات مهم قبل از نصب کولر آبی

قبل از استفاده از کولر آبی حتما با کمک یک تعمیر کار متخصص کولر آبی تمامی قطعات کولر آبی عیب یابی و قبل از روشن کردن کولر از ایمنی و سلامت کولرآبی اطمینان پیدا کنید.

قبل از نصب کولر آبی باید یک محل مناسب برای کولر انتخاب کنید اگر قصد دارید کولر آبی خود را در پشت پنجره نصب نمایید، به ارتفاع پنجره از سطح زمین و همچنین به اندازه پنجره و دهانه کولر توجه داشته باشید. همچنین در محلی که می خواهید نصب کولر آبی در آنجا صورت بگیرد توجه داشته باشید که پایه ای مناسب و محکم برای قرار دادن در زیر کولر آبی در نظر گرفته باشید و کولر را در معرض نور مستقیم خورشید نصب نکنید. توجه داشته باشید که کانال کولر نباید با بدنه کولر آبی فاصله داشته باشد که موجب فشار بر کولر و هدر رفتن انرژی و سرما می شود.

نصب کولر آبی

اتحادیه نصب کولر آبی در تهران

در صورتی که به اتحادیه نصب و سرویس کولر آبی نیاز دارید و میخواهید شکایت و یا مشکلی را پیگیری نمایید میتوانید به اتحادیه نصب، سرویس، و تعمیر کولر آبی مراجعه نمایید. این اتحادیه با نام اتحادیه نصب، سرویس، و تعمیر کولر آبی فعالیت نمی کند و زیر نظر اتحادیه آهنسازان می باشد. در ادامه اطلاعات تماس اتحادیه آهنسازان بیان می شود.

آدرس: خیابان انقلاب بین پیچ شمیران و پل چوبی خیابان صفی علیشاه پلاک ۱۲۳ طبقه دوم
تلفن: ۷۷۶۰۳۶۱۸-۷۷۶۰۳۶۱۷

نصب کولر آبی تهران مطمئن با سایت فنی کارا

سایت فنی کارا با ثیت آگهی افراد متخصص فنی کار و دادن امتیاز توسط مشتریان از طریق سیستم رضایت سنجی باعث شده که افراد متعهد و متخصص در این سایت فعالیت نمایند و شما میتوانید با آرامش درخواست خود را ثبت نمایید. برای این کار کافیست شما به سایت فنی کارا مراجعه کنید و از قسمت انتخاب افراد فنی کار فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

اگر قصد نصب کولر آبی خود را دارید و متوجه هر گونه ایراد فنی در آن شدید حتما با یک نصاب کولر آبی مشورت کنید اگر کولر آبی نیاز به تعمیر داشت حتما آن را به دست یه تعمیرکار کولر آبی متخصص بسپارید و اگر نیاز به تعمیر نداشت حتما توسط یک نصاب مجرب کولر آبی نسبت به نصب کولر آبی خود اقدام نمایید. هواساز چیست؟

نصاب کولر آبی تهران

 • نصب حرفه ای کولر آبی فوری و بصورت شبانه روزی تهران
 • روغن کاری موتور کولر آبی توسط نصاب ماهر کولر آبی در تهران
 • نصب کولر آبی تهران با کمترین هزینه
 • تعمیر کولر آبی در تهران به صورت تخصصی
 • نصب کولرآبی با حضور فوری در محل توسط نصاب ماهر
 • تعمیر موتور کولر آبی به صورت تضمینی و در سریع ترین زمان
 • نصب کولر آبی فوری تهران
 • سیم کشی و سرویس کولرآبی تهران
 • روغن کاری و نصب کولر آبی توسط نصاب متخصص در تهران
 • تعویض پوشال ها و سیمکشی کولرآبی با ضمانت فوری و با کمترین هزینه
 • تعویض قطعات فرسوده کولر آبی توسط نصاب کولر آبی در محل
 • نصب و عیب یابی کولر آبی تهران بصورت شبانه روزی
 • تعویض پوشالهای فرسوده با نو کولر آبی
 • نصب کولر آبی تهران شبانه روزی و با کمترین هزینه

نصب کولر آبی در مناطق مختلف تهران

شما متوانید برای نصب کولر آبی در مناطق مختلف تهران از طریق سایت فنی کارا اقدام نمایید و درخواست خود را ثبت نمایید نصاب کولر آبی در تهران سریعا برای انجام درخاست شما اعزام خواهند شد.

نصب کولر آبی بصورت فوری در غرب تهران

اگر در غرب تهران ساکن هستید و برای نصب کولر آبی خود نیاز به یک نصاب ماهر و با تحربه هستید می توانید اطلاعات تماس و مشخصات افراد فنی در زمینه نصب کولر آبی که در فاصله ای کم در منطقه غرب تهران و در محله های ذیل حضور دارند را از طریق سایت فنی کارا بیابید و در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به نصب کولر آبی خود اقدام نمایید.

مناطق زیر مناطقی است که می توانید اطلاعات افراد نصاب کولر آبی را در همین سایت مشاهده نمایید.

تعمیرات کولر آبی در شمال غرب تهران، غرب تهران، شمال شرق تهران، شرق تهران، مرکز تهران، جنوب تهران، منطقه ۶، منطقه ۳، منطقه دو (۲)، منطقه یک (۱)، منطقه ۷، منطقه ۵، منطقه ۸، منطقه ۱۱، منطقه ۶: (مرکز تهران)، محدوده پارک ساعی، خیابان آرژانتین، امیرآباد، بهجت آباد، خیابان ایرانشهر، خیابان دانشگاه تهران، محدوده پارک لاله، خیابان جمالزاده، خیابان شیراز، شریعتی، عباس آباد، خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام، محدوده فاطمی، سنایی، بلوار کشاورز، قزل قلعه، کریم خان (کریمخان)، میدان جهاد، خیابان گاندی، یوسف آباد، میدان فاطمی (میدان جهاد)، نصرت.

نصب کولر آبی آبسال

نصب کولر آبی در منطقه ۳ (شمال تهران)

اگر در منطقه سه تهران حضور دارید برای بدست آوردن اطلاعات تماس نزدیک ترین نصاب کولر آبی در هریک از نواحی ذیل می توانید این مشخصات و اطلاعات را از همین سایت بدست آورید و برای نصب کولر آبی خود با نزدیک ترین نصاب کولر آبی که در منطقه شما حضور دارد تماس بگیرید و در کوتاهترین زمان کولر آبی خود را نصب نمایید. ضمن اینکه در این سایت می توانید علاوه بر مشخصات و اطلاعات تماس نظرات مشتریان قبلی هریک از افراد فنی را نیز مشاهده نمایید. آموزش تصویری و کامل روش نصب کلید کولر آبی به علاوه نقشه های سیم کشی

لیست مناطقی که اطلاعات افراد متخصص در زمینه نصب کولر آبی را می توانید از طریق همین سایت مشاهده نمایید، به شرح ذیل است:

خیابان شهید کلاهدوز، اختیاریه، جردن، خیابان دولت، بلوار نلسون ماندلا، دیباجی، ولیعصر، ظفر، سید خندان، دروس، امانیه، پاسداران، خیابان آفریقا، قلهک، باقرخان، شهرک فجر (شهرک والفجر)، میرداماد، کاوسیه (کاووسیه)، دستگردی، ونک، احتشامیه، داودیه (داوودیه)، منطقه ۱: (شمال شرق)، اقدسیه، جماران، باغ فردوس، امامزاده قاسم، تجریش، دارآباد، الهیه، دزاشیب، ازگل، اوین، شهرک نفت، چیذر، زعفرانیه، شهرک محلاتی، فرمانیه، قیطریه، کاشانک، دربند، نیاوران، درکه، محمودیه، آبک، ولنجک، آجودانیه، کامرانیه، سوهانک، باغ شاطر، فرشته، شمیرانات.

احتسابیه، جعفرآباد، اراج، جوستان، اسدآباد، شهرک البرز، حدادیه، خیابان جمال الدین اسدآبادی، حدیقه، شهرک ابوذر، حصارک، شهرک چمران، شهرک دانشگاه، رحمان آباد، رستم‌آباد بالا، شهرک طالقانی، شهرک لاله، سامیان، شهرک قائم، سعدآباد، صاحبقرانیه، ولی عصر، شهرک صدف، لارک، شهرک گلها، منظریه، عباسیه، گلابدره، جمال آباد. منطقه ۱۱، انبارنفت، آگاهی، خیابان آذربایجان، حشمت الدوله، اسکندری، امیریه، خیابان جمهوری، شیخ هادی، میدان منیریه، محله عباسی، خیابان خرمشهر، امیربهادر، انقلاب، خیابان هلال احمر، فروزش، فلسطین، قلمستان، میدان حر

سایبون کولر

نصب کولر آبی در منطقه ۵ در شمال غرب تهران

باغ فیض، آيت الله كاشانی، جنت آباد، اشرفی اصفهانی، شاهین، شهرک کوهسار، شهران، بلوار فردوس، سازمان برنامه، شهرک آپادانا، شهرک اندیشه، شهر زيبا، شهرک اکباتان، کن، شهرک فجر (والفجر)، کوی بیمه، سولقان، کوی ارم، مهران، سردار جنگل، منطقه ۷ در مرکز تهران، امجدیه، اجاره دار، باغ صبا، ارامنه، سهروردی، حشمتیه، خاقانی، حقوقی، دبستان، بهار، قصر، خواجه نصیر، مطهری، سبلان، عشرت آباد، نظام آباد، کاج، شهید قندی، نامجو، نیلوفر، خیابان گرگان، هفت تیر.

در صورتیکه درخواست هر یک از خدمات ذیل، می توانید از طریق همین سایت به اطلاعات تماس ارائه دهندگان این خدمات دسترسی داشته باشید.

 1. نصب کولر آبی تهران با کمترین قیمت
 2. نصاب ماهر کولر آبی تهران
 3. سرویسکار کولر آبی در تهران فوری و در کمترین زمان
 4. نصب کولر آبی تهران با حضور سریع در محل و رفع عیب کولر
 5. تعمیرات انواع کولرآبی در سریع ترین زمان
 6. نصب کولرهای آبی بصورت ۲۴ ساعته

هواساز چیست؟ آموزش تصویری و کامل روش نصب کلید کولر آبی به علاوه نقشه های سیم کشی

خدمات نصب کولر آبی در تهران افراد متخصص نصب کولر آبی در تهران میتوانند کلیه خدمات مربوط به نصب کولر آبی را انجام دهند برای آشنایی با این خدمات در ادامه لیست خدمات نصب کولر آبی در تهران برای شما نمایش داده می شود. بررسی و رفع تضمینی بوی بد پوشالهای کولر آبی درسریعترین زمان عیب یابی و تعمیرات اساسی و نصب کولر آبی در محل توسط متخصص کولر رفع عیب سیم کشی و نصب کولر آبی تهران با کمترین هزینه قیرگونی بدنه کولر آبی و رفع هرگونه نم و…

آموزش تصویری و کامل روش نصب کلید کولر آبی به علاوه نقشه های سیم کشی

بیشتر بخوانید
نصاب کولر آبی مشهد نصب کولر آبی 

نصاب کولر آبی مشهد

لیست خدمات نصب کولر آبی مشهد

اگر قصد نصب کولر آبی خود را دارید و متوجه هر گونه ایراد فنی در آن شدید حتما با یک نصاب کولر آبی مشورت کنید اگر کولر آبی نیاز به تعمیر داشت حتما آن را به دست یه تعمیرکار کولر آبی متخصص بسپارید و اگر نیاز به تعمیر نداشت حتما توسط یک نصاب مجرب کولر آبی نسبت به نصب کولر آبی خود اقدام نمایید. دقت داشته باشید اگر نصب کولر به صورت استاندارد و ایمن صورت نگیرد ممکن است منجرب به حادثه گردد لذا برای نصب کولر آبی خود حتما از یک نصاب با تجربه و مطمئن کمک بگیرید.

 خدمات نصب کولر آبی شامل موارد زیر می باشد:

 • نصب حرفه ای کولر آبی فوری و بصورت شبانه روزی مشهد
 • روغن کاری موتور کولر آبی توسط نصاب ماهر کولر آبی در مشهد
 • نصب کولرهای آبی مشهد با کمترین هزینه
 • نصب کولر آبی به صورت تخصصی
 • تعمیر موتور کولر آبی به صورت تضمینی و در سریع ترین زمان
 • نصب کولر آبی فوری مشهد
 • سیم کشی و سرویس کولرآبی در مشهد
 • روغن کاری و نصب کولر آبی توسط نصاب متخصص در مشهد
 • تعویض پوشال ها و سیمکشی کولرآبی با ضمانت فوری و با کمترین هزینه
 • تعویض قطعات فرسوده کولر آبی توسط نصاب کولر آبی در محل
 • نصب و عیب یابی کولر آبی مشهد بصورت شبانه روزی
 • تعویض پوشالهای فرسوده با نو کولر آبی
 • قیرگونی بدنه کولر آبی و رفع هرگونه نم و نشتی کولر آبی
 • عایق بندی تضمینی کل بدنه کولر آبی مشهد
 • بررسی و رفع  بوی بد پوشالهای کولر آبی درسریعترین زمان

  نصب کولر آبی مشهد

هزینه نصب کولر آبی در مشهد

نصب کولر آبی نیاز به قطعاتی برای نصب دارد که می توانید این قطعات را از قبل خودتان آماده کنید و سپس نصب کولر آبی را به یک نصاب با تجربه بسپارید و یا می توانید از همان بدو کار تهیه این قطعات و لوازم را نیز به عهده نصاب کولر بگذارید. البته حتما برای نصب کولر آبی خود با فردی متخصص هماهنگ کنید تا برای نصب کولر از قطعات و ابزار با کیفیت استفاده کند تا بعدا دچار مشکل نشوید.

دقت داشته باشید قیمت این قطعات و ابزار بکار رفته به اجرت نصب کولر آبی اضافه خواهد شد که می توانید بنا به درخواست خودتان نوع و برند قطعات و در مورد قیمت آنها با نصاب کولر آبی هماهنگ کنید و در مورد محل نصب کولر آبی نیز از نصاب بخواهید تا بهترین محل برای نصب کولر را با رعایت استاندارد ها انتخاب نماید و کولرتان را در جای مناسب و به صورت استاندارد نصب نماید. پس میتوان گفته هزینه نصب کولر آبی به عوامل زیر بستگی دارد:

 • هزینه خرید قطعات
 • نوع قطعات استفاده شده
 • اجرت نصب کولر آبی
 • هزینه رفت و آمد
 • و…

اتحادیه، سرویس، تعمیر و نصب کولر آبی

اتحادیه سرویس، تعمیر و نصب کولر آبی با همین نام فعالیت نمیکند و زیر نظر اتحادیه تعمیرکاران مصنو عات نفت، گاز، الکتریک و چرخ خیاطی اقدام به فعالیت میکند در صورتی که مشکلی با یک فرد فنی کار به وجود آمد و یا شکایتی داشتید میتوانید از طریق اتحادیه شکایت خود را پیگیری نمایید.

عنوان اتحادیه: تعمیرکاران مصنو عات نفت ، گاز، الکتریک و چرخ خیاطی

آدرس: بلوار ابوطالب ابوطالب ۳۲ نبش گلبرگ جنوبی ۵

تلفن: ۷۲۷۱۱۹۷-۷۲۸۸۹۴۶

انتخاب نصاب کولر آبی مشهد شبانه روزی با سایت فنی کارا

نصب کولر آبی مشهد با برندهای سپهر الکتریک (SepehrElectric)، آبسال (Absal)، ارج (Arj)، انرژی (Energy)، جهان افروز (JahanAfrooz)، جبال (gebal)، میشا (Misha)،، فلر (Feller) و  الکترواستیل (ELECTROSTEEL) بصورت ۲۴ ساعته بدون تعطیلی با کمترین قیمت و بصورت فوری انجام می شود.

 1. نصب کولر آبی مشهد بصورت فوری در مناطق سناباد، معلم، امامت، فلسطین، کلاهدوز، کوهسنگی، سرافرازان، کوثر، دانشجو، شهید بهشتی، امام خمینی، سید رضی، امام رضا، بلوار الهیه، قاسم آباد (شهرک غرب)، اندیشه، بلوار فردوسی، بلوار ایرج میرزا، بلوار توس، تورج، جانباز، حرم مطهر، چهارراه لشکر، خیام، دانش آموز، رضاشهر، راهنمایی، رسالت، سعدی، میدان عدل خمینی، سجادشهر، شاندیز، شهرک شهید رجایی، صارمی، طبرسی، طرق، طرقبه، طلاب، عبادی، عبدالمطلب، فلکه برق، فلکه ضد، قائم، کوی مهدی، گاز شرقی، گلبهار، گنبدسبز، گوهرشاد، ۱۷ شهریور، مصلی، مطهری جنوبی، مطهری شمالی، نوفل لو، هدایت، ابوطالب و…
 2. تعمیر کولر آبی در مشهد
 3. نصب فوری کولر آبی مشهد با کمترین قیمت
 4. نصاب ماهر کولر آبی مشهد
 5. نصب کولر آبی در مشهد با حضور سریع در محل و رفع عیب کولر
 6. تعمیرات انواع کولرآبی در سریع ترین زمان
 7. نصب کولرهای آبی بصورت ۲۴ ساعته

لذا در نصب کولر آبی خود نهایت دقت را داشته باشید و حتما نصب آن را به یک نصاب کولر آبی متخصص و با تجربه بسپارید. برای پیدا کردن نزدیک ترین نصاب کولر آبی به محلتان می توانید از طریق همین سایت به اطلاعات تماس آنها دسترسی داشته باشید ضمن اینکه اطلاعات تماس ارائه دهندگان خدمات ذیل را نیز می توانید از طریق همین سایت مشاهده نمایید.

 • عیب یابی و تعمیرات اساسی و نصب کولر آبی در محل توسط متخصص کولر
 • رفع عیب سیم کشی و نصب کولر آبی مشهد با کمترین هزینه
 • نصاب کولر آبی مشهد با حداقل هزینه و بصورت شبانه روزی
 • نصب ارزان کولر آبی مشهد با هر برندی در کمترین زمان ممکن
 • برطرف کردن بوی نامطبوع پوشال های کولر آبی
 • نصب کولر آبی مشهد توسط نصاب کولر آبی با تجربه
 • نصب کولر آبی مشهد حتی در محل های سخت
 • نصب کولرآبی مشهد فوری ادارات و منازل
 • نصب فوری کولر آبی مشهد با مجرب ترین نصابان کولر آبی
 • بالا بردن بازدهی کولر آبی در مشهد
 • نصب موتور کولر آبی بصورت ۲۴ ساعته
 • تعویض یا تعمیر پمپ آب کولر آبی سرویس دوره ای کولر آبی
 • رفع نشتی و سوراخ بدنه کولر آبی
 • تعویض بدنه ی پوسیده یا زنگ زده کولر آبی
 • زنگزدایی بدنه کولرآبی فوری
 • تعویض تسمه ی پوسیده و خراب، تعمیرات موتور کولر آبی، رفع فوری پوسیدگی و زنگ زدگی بدنه کولر
 • نصب انواع کولرهای آبی توسط نصاب ماهر مشهد

معایب کولر آبی و نصب کولر آبی مشهد شبانه روزی و با کمترین هزینه

نکات مهم و کاربردی در نصب کولر آبی

هزینه و قیمت نصب کولر آبی یکی از پارامترهایی است که اکثر مردم به آن توجه ویژه ای دارند ولی باید در نظر گرفت که یک نصب کم هزینه و غیر استاندارد حتما عواقبی نیز به همراه خواهد اشت که از جمله آنها می توان به نصب نا صحیح پمپ آب کولر آبی اشاره کرد. پمپ آب کولر آبی بسیار قطعه حساسی است اگر این قطعه، درست نصب نشود ممکن است با کوچکترین تکانی که کولر می خورد، پمپ به داخل محفظه کولر بیافتد و این اتفاق بسیار حادثه آفرین است و نه تنها سبب سوختن پمپ می شود که بدنه کولر را نیز برق دار می کند.

رعایت اصول ایمنی در نصب کولر آبی

کولر آبی چون هم اتصال به برق دارد و هم آب در آن جریان دارد و آب رسانای خوبی برای جریان برق می باشد، لذا خطر برق گرفتگی دوچندان می شود پس در هنگام نصب کولر آبی حتما به نکات ایمنی و رعایت اصول ایمنی توجه فرمایید تا از بروز حوادث ناخواسته جلوگیری بعمل آورید. قبل از نصب، نسبت به برق دار نبودن کولر اطمینان حاصل نمایید و حتما کلید و فیوز را قطع نمایید و در هنگام اتصال برق کنتور به تابلو فیوز حتما به محل دقیق فاز و نول دقت نمایید.

سرویس سالانه کولر آبی

سرویس کولر آبی نه تنها شامل روغن کاری کولر آبی، عوض کردن پوشال ها و زدودن گرد و غبار از کولر می باشد که مهم تر از آنها سرویس موتور کولر آبی می باشد زیراکه کولر بعد از گذشت چند ماه یکباره قرار است روشن شود امکان دارد فشار زیادی به موتور آن وارد شود و با همان استارت اول موتور کولر دچار آسیب شود، پس در هنگام نصب کولر به موتور و پمپ آب آن دقت بیشتری داشته باشید. می توانید اطلاعات لازم برای نصب کولر آبی در تهران را از طریق همین سایت بیابید.

هنگام عایق کاری در برابر آفتاب، دریچه های کولر را به طور کامل نپوشانید زیرا این کار مانع از ورود هوا به داخل کولر می شود لذا کولر نمی تواند سرمای مطلوبی ارائه دهد. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه مسیر آبی که به کولر وارد می شود را طوری تنظیم نمایید که در معرض نور خورشید قرار نداشته باشد زیرا هر چه آبی که به کولر وارد می شود خنک تر باشد، کولر باد خنک تری به محیط داخل می دهد.نکات مهم در نصب کولر آبی آپارتمان ها

سالم بودن کف کولرآبی قبل از نصب

از جمله دغدغه هایی که در مورد کولر آبی وجود دارد، وجود سوراخ هایی در کف کولر می باشد که برای جلوگیری از این مشکل و همچنین برای برطرف کردن آن توصیه می شود حتما کف کولر را ایزوگام نمایید البته در زمان ایزوگام کردن کف کولر حتما دقت نمایید تا محل نصب درپوش کولر را با ایزوگام مسدود ننمایید تا قیر مانع از بستن واشر آب بند گردد.

محل نصب کولر آبی

در هنگام نصب حتما باید توجه داشته باشید که کولر را در مکانی نصب نمایید که تراز باشد و آب داخل کولر به یک سمت جمع نشود این مساله در زمان تنطیم کردن شناور کولر آبی بسیار حائز اهمیت می باشد. کولر را مستقیما به دهانه کانال متصل نمایید. در زیر کولر آبی حتما پایه قرار دهید و به این نکته توجه نمایید که زیر پایه های آن موزاییک بگذارید تا به مرور زمان پایه ها در زمین فرو نرود، بهتر است ارتفاع پایه از سطح زمین حداقل ۳۰ سانتی متر باشد.


لیست خدمات نصب کولر آبی مشهد اگر قصد نصب کولر آبی خود را دارید و متوجه هر گونه ایراد فنی در آن شدید حتما با یک نصاب کولر آبی مشورت کنید اگر کولر آبی نیاز به تعمیر داشت حتما آن را به دست یه تعمیرکار کولر آبی متخصص بسپارید و اگر نیاز به تعمیر نداشت حتما توسط یک نصاب مجرب کولر آبی نسبت به نصب کولر آبی خود اقدام نمایید. دقت داشته باشید اگر نصب کولر به صورت استاندارد و ایمن صورت نگیرد ممکن است منجرب به حادثه گردد لذا…

بیشتر بخوانید
تفاوت میزان مصرف کولر آبی و گازی در چیست تعمیر کولر تعمیر کولر آبی تعمیر کولر گازی تعمیر لوازم خانگی سرویس کولر سرویس کولر آبی سرویس کولر گازی نصب کولر نصب کولر آبی نصب کولر گازی 

تفاوت میزان مصرف کولر آبی و گازی در چیست

حتما تا به حال شنیده اید که گفته می شود مثلا مصرف کولرگازی بالاست و یا اینکه بهتر است حتی المقدور از کولر آبی استفاده کرد. در حال حاضر با توجه به اهمیت چگونگی استفاده از انرژی و همچنین با توجه به هزینه‌های بالای انرژی و ضرورت صرفه جویی در آن قصد داریم تا به مقایسه تفاوت میزان مصرف کولر آبی و کولر گازی بپردازیم. تفاوت میزان مصرف کولر آبی رنگ و گازی در چه می باشد

دراکثر روزهای شش ماه ابتدا سال , نقطه نقطع ی عطف مصرف برق دربین ساعت های ۱۴ تا ۱۵ تثبیت می شود . نکته جذاب آنکه نقش صرفا یک جور وسیله برقی در‌این در بین دوچندان برجسته و شایان توجه است .

نقطه اوج مصرف برق در روز توسط کولر

تعمیر آبگرمکن ایستاده و تعمیر آبگرمکن دیواری منطقه تهران

به نقل از ایسنا , نسبتاً در عمده روزهای شش ماهه اولیه سال ( به غیر از روزهای تعطیل ) نقطه نقطع ی عطف مصرف برق دربین ساعت های ۱۴ تا ۱۵ به تثبیت میرسد . بررسی‌ها نشان میدهد که نوسان اندکی در بین ساعت‌ها و چه بسا دقایق نقطه نقطع ی عطف مصرف برق در‌این ایام موجود است که همین مسئله نشانگر آن است که در به عبارتی ساعت‌ها , دمای هوای هم به نقطع ی عطف خویش میرسد و این دلیل مصرف برق را ارتقا میدهد .

نائب رئیس دفتر کار مدیر مصرف برق توانیر در این سمت می‌گوید : به ازای هرکدام رتبه ارتقا دمای هوا , مصرف برق دربین ۵۰۰ تا ۷۰۰ مگاوات ارتقا مییابد . به گفته او ارتقا مصرف برق دربین ساعت های ۱۱ تا ۱۶ هر روز , نشانگر ورود یک جور مصرف کننده مختص به کانال برق است .

انواع کولر

احمدی یزدی , نائب رئیس دفتر کار مدیر مصرف برق توانیر , انگشت اتهام را درسمت وسایل سرمایشی علامت میرود و با تاکید برآنکه نمیتوان مشترکان را از داشتن و به کارگیری وسایل سرمایشی ( انوع کولرها , چیلرها و . . . ) محروم کرد , تصریح می نماید : روش صحیح به کارگیری از این جور وسایل می بایست به وسیله مشترکان رعایت شود .

بهره گیری از باد خنک وسایل سرمایشی (کولر)

انجام تعمیرات انواع آبگرمکن منطقه تهران

یزدی بابیان اینکه مشترکان صرفا با یک فعالیت بی آلایش میتوانند در ساعت های گرم روز ( ۱۱ تا ۱۶ هر روز ) , ضمن مراقبت رفاه و فایده گیری از باد خنک وسایل سرمایشی , از مقدار قبض برق خویش هم بکاهند , میگوید : بنابراین دارندگان کولرهای گازی با تهیه دمای این جور کولرها دربین ۲۴ تا ۲۶ رتبه سانتیگراد و دارندگان کولرهای آبی رنگ با به کارگیری از به دور نماید این جور وسایل میتوانند از مصرف برق خویش به اندازه اکثری بکاهند و در عین درحال حاضر مبلغ قبض برق خویش را هم کاهش دهند .

کولرابی

او با اشاره بدین اینکه مقدار مصرف برق کولرهای گازی حدود ۴ برابر بیشتراز کولرهای آبی رنگ است , یاداور می شود : مقدار مصرف برق کولرهای گازی استوک ( مستهلک ) دربین ۳ تا ۴ برابر بخش اعظم از کولرهایی است که به طور جدید خریداری و نصب می شود و از این رو مشترکان در شکل به کارگیری از کولرهای گازی استوک , مبلغ قبض برق دوچندان بیشتری را شاهد خواهند بود .

به گفته نائب رئیس دفتر کار مدیر مصرف برق , سرعت صعودی مصرف برق از ساعت ۱۱ آغاز و دربین ساعت های ۱۴ تا ۱۵ هر روز به نقطع ی عطف خویش میرسد .

کولر گازی

نصب کولر آبی تهران

استفاده از کولر های ابی و گازی در فصل گرما

برپایه این گزارش , حدود ۷۰ درصد از خانوارهای اهل ایران در فصل گرما از کولر های آبی رنگ و یا این که گازی برای خنک کردن محفظه معاش خویش به کارگیری می نمایند . بضاعت و توان کولرهای آبی رنگ نزدیک به ۵۰۰ وات و درباره‌ی کولرهای گازی بالغ بر ۲۰۰۰ وات است .

کولرهای آبی رنگ در مناطقی که رطوبت هوا بالا است , نظیر شمال و استان های جنوبی از تلاش خیر برخوردار نیستند , لذا در‌این بخش ها از کولرهای گازی به صورت گسترده به کارگیری می شود . لیکن در مناطقی که حالت آب و هوایی برای به کارگیری از کولر آبی رنگ مساعد است , به کارگیری از کولر گازی غلط است .

نصب کولر آبی تهران تعمیر آبگرمکن ایستاده و تعمیر آبگرمکن دیواری منطقه تهران

حتما تا به حال شنیده اید که گفته می شود مثلا مصرف کولرگازی بالاست و یا اینکه بهتر است حتی المقدور از کولر آبی استفاده کرد. در حال حاضر با توجه به اهمیت چگونگی استفاده از انرژی و همچنین با توجه به هزینه‌های بالای انرژی و ضرورت صرفه جویی در آن قصد داریم تا به مقایسه تفاوت میزان مصرف کولر آبی و کولر گازی بپردازیم. تفاوت میزان مصرف کولر آبی رنگ و گازی در چه می باشد دراکثر روزهای شش ماه ابتدا سال , نقطه نقطع ی عطف مصرف برق… انجام تعمیرات انواع آبگرمکن منطقه تهران تعمیر آبگرمکن ایستاده و تعمیر آبگرمکن دیواری منطقه تهران

انجام تعمیرات انواع آبگرمکن منطقه تهران

بیشتر بخوانید
اجزا و قسمت های مختلف کولرهای آبی تعمیر کولر تعمیر کولر آبی سرویس کولر سرویس کولر آبی سرویس و نگهداری نصب کولر نصب کولر آبی نصب و تعمیر پمپ آب 

اجزا و قسمت های مختلف کولرهای آبی

بدنه و کف کولرآبی

اتاقک کولر آبی رنگ از یک مکعب با یک سقف و یک کف و یک بدنه اثبات و دیواره ها تشکیل شده است . بدنه کولر باید مستحکم باشد تا در دراز بازه زمانی در قبال تغییرات آب و هوایی و . . . خصوصا در بام ساختمان مقاوم باشد . از طرفی کف کولرآبی می بایست با ورق گالوانیزه با ضخامت مطلوب ساخته شود و دارنده پوشش رنگ حافظ باشد تا در قبال خوردگی آب و پوسیدگی و . . . مقاوم بوده و رخنه‌ نشود .

دیواره های پوشالی و یا این که سلولزی

اتاقک کولر آبی رنگ از سه یا این که چهار دیواره متحرک که پوشال یا این که پد سلولزی در آن قرار گرفته و همینطور یک ضلع اثبات که از روش یک روزنه با یک قطعه برزنت ( در دیواره یا این که سقف ) به شبکه حیاتی کولر آبی رنگ متصل هست , تشکیل شده است .

اجزای کولرآبی نصب کولر آبی مشهد

کولر آبی رنگ

پمپ آب

وظیفه مکیدن آب از تشتک کف کولر آبی رنگ و انتقال آن به بالای دیواره های کولر ( محل پوشال ها و یا این که پد سلولزی ) بعهده پمپ آب در کولرهای آبی رنگ هست . در همه گونه های کولرهای آبی رنگ یک محیط توری صورت بمنظور مراقبت پمپ در درون محیط کولر تعبیه شده است تا از ورود تکه های پوشال و . . . . به درون پمپ خودداری کند .

موتور

موتور کولر آبی رنگ معمولا در دو سرعت نماید و تند قابل تهیه هست . هر چه موتور کولرآبی با اقتدار بیشتری کار نماید . مصرف برق آن هم فراتر هست . بهترین مارکت های با کیفیت تردمیل

تسمه موتور

کورگازی

 

سرویس ها و خدمات مربوط به چاه های فاضلاب

بمنظور ارتقا ارتفاع عمرتسمه موتور , محلی که تسمه بر روی آن جنبش می‌کند را نظارت فرمائید تا دارنده زائده نباشد چون در شکل وجود زائده بر روی محل عبور تسمه , این دستور موجب پاره شدن تسمه موتور می‌شود .

کولرآبی

یاتاقان و پره های حرفه

در حالتی‌که که یاتاقان محل اتصال محور حرفه هوادهی مطلوب نباشد و یا این که حرفه درنظرگرفته شده در کولر آبی رنگ بالانس نباشد و یا این که به رنج جنبش کند , علاوه بر این که درصد قابل توجهی از اقتدار موتور به هدر خواهد رفت , بتدریج منجر انتقال لرزه و ارتعاش حرفه به بدنه و دیگر بخشهای کولر آبی رنگ شده و کلا سعی کولر آبی رنگ را بسرعت تهدید می‌کند .

 

نصب کولر آبی مشهد بهترین مارکت های با کیفیت تردمیل بهترین مارکت های با کیفیت تردمیل

بدنه و کف کولرآبی اتاقک کولر آبی رنگ از یک مکعب با یک سقف و یک کف و یک بدنه اثبات و دیواره ها تشکیل شده است . بدنه کولر باید مستحکم باشد تا در دراز بازه زمانی در قبال تغییرات آب و هوایی و . . . خصوصا در بام ساختمان مقاوم باشد . از طرفی کف کولرآبی می بایست با ورق گالوانیزه با ضخامت مطلوب ساخته شود و دارنده پوشش رنگ حافظ باشد تا در قبال خوردگی آب و پوسیدگی و . . . مقاوم بوده و رخنه‌… سرویس ها و خدمات مربوط به چاه های فاضلاب نصب کولر آبی مشهد

بیشتر بخوانید
راهنمای توضیح مراحل تعمیر کولر آبی و راه های مراقبت و نگهداری از آن تعمیر کولر تعمیر کولر آبی سرویس کولر سرویس کولر آبی نصب کولر نصب کولر آبی 

راهنمای توضیح مراحل تعمیر کولر آبی و راه های مراقبت و نگهداری از آن

هنگام تعمیر کولر آبی , حتما دکمه های آن را در حالت قطع قرار دهید . ابتدا درپوش های کولر را بوسیله دستگیره های آن به سمت بالا بکشید . سپس پایین درپوش را به سمت خارج کولر بکشید و آن را جدا فرمایید . در صورتی که پوشال ها کهنه گردیده اند , آن‌ها‌را تعویض کنید .

پوشال ها معمولا بایستی هر دو سال یک بار تعویض شوند . اگر نیز نیازی به تعویض ندارند , آنان را با آب بشویید تا کثیفی و گرد و غبار آن پاک شود . ناودانی درپوش ها را هم کاملا تمیز کنید و باز بودن منافذ آن را چک نمایید . در اتصال پوشال­ها به دریچه ها دقت نمایید . در صورت اتصال نامناسب پوشال ها , امکان دارد که آب در هنگام کار کولر روی بدنه و موتور بریزد و به کولر زخم دورازشوخی برساند . پوشال­ها را به صورت یکنواخت روی درپوش­ها نصب فرمایید .

راهنمای توضیح مراحل تعمیر کولر آبی

علاوه بر این , برجستگی ها و شکم پوشال­ها را هم برطرف فرمائید . شناور احتمالا به دلیل کارکردن برای ساعت های متوالی در سال گذشته رسوب گرفته است . ابتدا شناور را باز کنید و آن را کاملا تمیز کنید . پمپ آب کولر و صافی را هم باید از کولر جدا کنید و رسوب آن ها را تمیز کنید .

بعداز تمیزکاری صافی و روغن کاری پمپ آب , آن ها را در محل اولیه نصب کنید . با زدن دکمه آب , از درست کار کردن پمپ آب اطمینان حاصل فرمائید . نیز چنین با بالا و پایین کردن شناور مطمئن شوید که جریان آب قطع و وصل می شود . چنان چه عملکرد شناور مشکل داشت , آن را تعویض کنید .

تعمیر کولر آبی

در صورتی که آب از آب پخش کن ­های کولر به ناودان­ها با فشار مناسب بریزد و پوشال­ها را به طور مناسب خیس کند , عملکرد پمپ آب و سیستم آب رسانی کولر صحیح است . دریچه اطمینان آب را باز کنید , کف کولر را بشویید , در صورتی که رسوب زیادی در آن جا می­بینید , میتوانید از جرمگیر استفاده کنید .

 مراحل تعمیر کولر آبی

علاوه بر این , اگر‌که در کف آن زنگ زدگی یا این که سوراخی می‌بینید , آن را ترمیم کنید . دریچه اطمینان آب را بعداز شستشوی کامل تشتک در محل خویش نصب نمایید .

بعداز آب گیری تشتک کولر و اطمینان از آب بندی اتصال ها , می­توانید سطح آب را با جا به جا کردن شناور تنظیم کنید . شناور را طوری تنظیم کنید که آب از تشتک یا دریچه اطمینان سرازیر نشود . همچنین نشتی آب از دریچه را نیز کنترل کنید . تنظیم بودن تسمه را چک کنید .

برای جلوگیری از فشار آمدن به موتور کولر , تسمه نباید خیلی سفت یا شل باشد . در صورتی که میبینید تسمه معیوب است و فرم آن از شرایط معمولی بیرون شده , آن را تعویض کنید . از آن جا که روغن بین یاتاقان ها و پروانه در محیط مرطوب , به سرعت کیفیت خویش را از دست می­دهد . هنگام سرویس کولر , برای بهبود خنک کنندگی کولر آن را روغن کاری کنید . هنگام روغن کاری چندین بار محور پروانه را بچرخانید , تا یاتاقان کاملا روغن کاری شود .

راه اندازی کولر آبی :

پیش از روشن کردن کولر , مطمئن شوید که دریچه های خروجی کولر در منزل باز هستند , تا در اولِ کار به کولر فشار وارد نشود . اما مواظب باشید که پس از مدت ها خاموش بودن کولر , گرد و خاک کل منزل تان را نگیرد . حتما پیش از روشن کردن کولر , پارچه خیس بزرگی را مقابل دریچه کولر بگیرید .

نکات ایمنی و هشدارها در هنگام سرویس کولر آبی :

زمان روشن کردن کولر هیچ گاه هر سه دکمه را به یک باره با همدیگر فشار ندهید
در تمام مراحل سرویس کولر آبی , ایمنی مربوط به دستگاه و حفاظت شخصی را رعایت کنید
در تابستان , ماهی یک بار تشتک کولر را تخلیه کنید , تا ذرات پوشال مسیر آبرسانی را مسدود نکند
پیش از روشن کردن کولر پمپ آب را بزنید و به کولر به اندازه 5 تا 10 دقیقه زمان بدهید تا پوشال ها کاملا خیس بخورد
بسته به میزان املاح آب یک شهر , امکان دارد که پوشال ها سریع تر کهنه شوند . در صورتی که املاح آب شهر شما فراوان است , باید پوشال ها را هر سال تعویض کنید

عیب یابی کولر آبی و علت های آن :

اگرکه کلید های پمپ آب و موتور وصل می باشند البته کولر آبی کار نمی‌کندبرق شبکه قطع است .

امکان دارد که موتور یا پمپ آب معیوب باشند .اگرکه کولر آبی کار می کند ولی باد کولر گرم است کلید پمپ آب قطع است یا پمپ آب کار نمیکند .

اتصال های پمپ آب قطع شده اند .در مسیر آبرسانی پمپ آب انسداد وجود دارد .

شناور تنظیم نیست یا دچار عیب شده‌است .

شیلنگ آب از پایه پمپ آب یا سه راهی جدا شده‌است .

منافذ ناودان های درپوش مسدود شده‌است . نصب کولر آبی مشهد

 تعمیر کولر آبی

هشدار : در این شرایط هرگز کولر آبی را روشن نگذارید , چرا که سبب می شود که موتور کولر بر اثر گرما بسوزد .

پمپ آب و موتور سالم هستند اما کولر آبی , هوادهی مطلوبی ندارد

دریچه ­های ورودی کولر در خانه امکان داراست که نیمه باز یا بسته باشند .

تسمه کولر آبی تنظیم نیست و بیش از اندازه شل یا سفت بسته شده‌است .

موتور کولر روشن است و صدا می دهد اما نمی چرخد .

تسمه بیش تر از مقدار محکم بسته شده‌است . نحوه انتخاب کولرگازی و اسپلیت

پولی پروانه و موتور در یک امتداد قرار نگرفته اند .

سیم پیچ راه انداز یا سیم پیچی های دور تند دچار مشکل شده­اند .

کولر آبی هنگام کار , سر و صدا می کند .

یاتاقان های موتور یا یاتاقان های پروانه دچار عیب شده‌است .

یاتاقان ها درست روغن کاری نشده اند و بدون روغن کار می کنند .

پیچ یاتاقان های دو سر محور پروانه شل بسته شده‌است . آموزش کامل و تصویری وکیوم کولر گازی به روش گام به گام و تشریحی برای یادگیری بیشتر

تسمه درست تنظیم نیست یا معیوب شده‌است .

موتور نیم سوز شده‌است .

نصب کولر آبی مشهد نحوه انتخاب کولرگازی و اسپلیت نحوه انتخاب کولرگازی و اسپلیت

هنگام تعمیر کولر آبی , حتما دکمه های آن را در حالت قطع قرار دهید . ابتدا درپوش های کولر را بوسیله دستگیره های آن به سمت بالا بکشید . سپس پایین درپوش را به سمت خارج کولر بکشید و آن را جدا فرمایید . در صورتی که پوشال ها کهنه گردیده اند , آن‌ها‌را تعویض کنید . پوشال ها معمولا بایستی هر دو سال یک بار تعویض شوند . اگر نیز نیازی به تعویض ندارند , آنان را با آب بشویید تا کثیفی و گرد و غبار آن پاک… آموزش کامل و تصویری وکیوم کولر گازی به روش گام به گام و تشریحی برای یادگیری بیشتر نصب کولر آبی مشهد

بیشتر بخوانید
راهنمای آموزشی روند نصب یک دستگاه اسپلیت به صورت تصویری تعمیر کولر آبی تعمیر کولر گازی سرویس کولر آبی سرویس کولر گازی نصب داکت اسپلیت نصب کولر آبی نصب کولر گازی 

راهنمای آموزشی روند نصب یک دستگاه اسپلیت به صورت تصویری

علاوه بر این‌که با شروع زمستان می بایست سرویس کولرآبی و تعمیر کولر آبی را امری اساسی و بدون شوخی دانست , در اتمام فصل گرما هم خدمات کولر آبی را برای نگه داری و تندرست ماندن کولر آبی نباید فراموش کرد .

تعمیر کولر گازی

قسمت الکتریکی خویش مشتمل بر نصیب هایی زیرا دوشاخه و سیم هاي رابط , کمپرسور , خازن , رله بار زیاد ( اورلود ) رله رویکرد انداز ترموستات , کلید چند وضعیتی ( کلید رشته ) , کلید دارای اهمیت کولر و کنترل از شیوه دور ( در کولرهاي دو تکه ) است .

انواع متفاوت مشتمل بر مدلهاي سرما زا , سوزوسرما زائی با پمپ الکتریکی , مشعل گازي و پمپ گرمایی با کویل هاي خنک کننده است
تمیز بودن کندانسور کولر گازي به لحاظ عبور جریان هوا تا میزان زیادي ازجریان برق مصرفی کولر می کاهد
تعمیر سیکل تبرید و شیوه عملکرد کولر گازي با دقت به‌این سیکل
تعمیر مبردهاي تازه و روش شارژ مبردهاي تازه به سیستم
تعمیر اجزاء مکانیکی مانند کمپرسور و روش عیب یابی آن‌ها
تعمیر انواع کولر هاي گازي و سیستم هاي تهویه مطبوع
تعمیر اجزاء برقی و الکترونیکی و عیب یابی
تعمیر ادوات و امکانات نصب
نصب دستگاه و مواردي که در نصب می بایست رعایت شود
تعمیر و جمع کردن گاز و جابجائی دستگ
تعمیر روش محاسبات سرعت بالا توشه حرارتی و و انتخاب ظرفیت کولر هاي گازي
تعمیر و عیب یابی دستگاه و رفع آن
تعمیر کنترل کولرهاي گازي

سرویس کولر آبی

علاوه بر این‌که با شروع زمستان می بایست سرویس کولرآبی و تعمیر کولر آبی را امری اساسی و بدون شوخی دانست , در اتمام فصل گرما هم خدمات کولر آبی را برای نگه داری و تندرست ماندن کولر آبی نباید فراموش کرد .

نصب کولر گازی

با اتمام فصل گرما واجب ست که سرویس کولر آبی پایان فصل را انجام دهیم .

سرویس پایان فصل کولر آبی امری سهل و آسان است که با قرائت مقاله پایین راجع به تعمیر کولر آبی و سرویس کولر آبی , می توانید به راحتی کولر خویش را خدمت نمائید : توضیح سرفصلهای آموزشی تخصصی تعمیرات کولرهای گازی برای دوره های آموزشی افراد مشتاق

در صدر می بایست اعتنا داشته باشیم که برق دستگاه جدا می‌باشد . بعد مخزن آب کولر آبی را تخلیه کرده و نصیب هایی که به روغن کاری احتیاج دارااست را به طور بدون نقص روغن کاری کنیم .

در هنگام خدمت کولر آبی پایان فصل می بایست اعتنا داشت که در کف کولر آبی رنگ پوسیدگی ویا زنگ زدگی وجود نداشته باشد . در صورتی‌که که پوسیدگی چشم شد بایستی مبادرت به تعمیر کولر آبی رنگ در محل پوسیدگی کرد . و در صورت زنگ زدگی بایستی با زد زنگ آن را بپوشانید .

روزنه های داخلی کولر آبی را پوشانده و در‌حالتی که شبکه کشی به طور روکار بود می بایست آن ها را با عایق منحصر بپوشانید . نیز چنین برای جلو گیری از صدمه دیدن کولر آبی‌رنگ در اثر برف و باران می‌توانید از نگهدارنده های کولر آبی‌رنگ از محصول برزنت ضد آب که تمام وجه های کولر آبی رنگ را در بر می‌گیرد استفاده کرد .

ولی به دلیل مصرف بالای کولر آبی در کشور ایران , به کولر آبی کولر ایرانی هم گفته میشود .

موتور کولر آبی

در کولر وظیفه پمپ آب , گردش آب و وظیفه دینام گردش هوا می باشد . در سرویس کولر آبی می بایست از سالم بودن و پاک بودن پمپ و دینام اطمینان حاصل کرد . آنگاه می بایست یاتاقان ها , پمپ و دینام را روغن کاری کرد .

نصب کولر گازی

در نصب کولر گازی ابتدا می بایست پنل داخلی را نصب کرد . طریقه ی انتخاب درست کولر گازی و آشنایی با انواع آن برای کاربردهای مختلف اداری و مسکونی

برای نصب ابتدا به مراحل ذیل دقت فرمایید .

نصب یونیت داخلی :

در صدر بایستی اعتنا داشت تا جایی که قابلیت داراست هم‌زمان از کولر گازی و کولر آبی‌رنگ در یک محیط به کارگیری نشود . چون یک کدام از وظیفه های کولر گازی به چنگ آوردن رطوبت محیط می باشد ولی بر عکس , کولر آبی رنگ به محیط رطوبت می دهد .

در نصب کولر گازی می بایست اعتنا داشت که محل نصب یونیت داخلی به دکورا سیون جراحت وارد نکرده و با لحاظ چینش محیط سازگار باشد . اعتنا فرمائید در نصب کولر گازی بایستی اتصال در میان یونیت داخلی و فرنگی به راحتی تولید شود و کمترین متراژ و اخلاف طول را داشته باشد .

محلی که برای نصب کولر گازی انتخاب می کنید بایستی مطلوب با وزن پنل باشد تا براحتی وزن کولر گازی را تحمل نماید و می بایست پیشین از نصب کولر گازی به فرآورده دیوار توجه فرمایید . نیز چنین پنل در محلی نصب شود که پرتاب باد مطلوب با محیط را انجام دهد .

برای نصب پنل داخلی کولر گازی برای پرهیز از آلوده شدن محیط خوب تر است از دریل های کیسه دار مصرف شود و گذشته از عملیات سوراخکاری آخری خوبتر است از مته راهنما استعمال شود و در حین ترک کاری توجه داشته باشید که ترک کاری با شیب کمی در سمت خارج صورت بپذیرد .

در حین نصب سینی پشتی کولر گازی , اعتنا فرمایید که پنل به طور افقی نصب گردد .

لوله تخلیه آب در طول نصب پنل داخلی کولر گازی بایستی در تحت ترین تراز قرار داشته باشد . و دقت شود که لوله آب خروجی پنل کولر گازی نشتی نداشته باشد در غیر این سبب رطوبت تصاحب کردن دیوار خواهد شد . نیز چنین لوله تخلیه آب بایستی به طور شیب دار نصب گردد .

می بایست در لحاظ داشت که خروجی هوای کولر گازی در طول نصب مسدود نشده باشد چون سبب اختلال در فرآیند کاری دستگاه می‌شود . در زمان نصب کولر گازی توجه شود که محل نصب به صورتی باشد تا در صورت نیاز سرویس دستگاه به راحتی انجام گیرد .

نصب کولر گازی

نصب یونیت خارجی :

در نصب یونیت خارجی ( کندانسور ) می بایست به نکات زیر اعتنا کرد :

در صورتیکه یونیت خارجی در محلی نصب شود که یک‌سری دستگاه دیگر در جوار آن قرار داشته باشد می بایست دقت کرد که مسافت آن با دستگاه های دیگر کم تر از 80 سانتی متر نباشد چون کندانسور هنگامی که به طور موازی در کنار کندانسوری دیگر قرار گیرد زیر تاثیر هوای خروجی یک دیگر قرار می‌گیرند و نیز چنین فضای اطراف کندانسور کولر گازی به صورتی در حیث گرفته شود که در صورت نیاز به سرویس , سرویسکار و تعمیرکار به طور کامل به دستگاه احاطه داشته باشد .

به دلیل آلوده نشدن کویل یونییت فرنگی می بایست توجه داشت که در اطراف محل نصب یونییت خارجی , نباید دودکش و هواکش های محیط های آلوده و کثیف و قابل اشتعال وجود داشته باشد چون در صورت آلوده شدن و آلوده شدن کویل ضریب انتقال حرارت آن کاهش میابد .

نصاب کولر آبی در تهران

نصاب کولر آبی در تهران توضیح سرفصلهای آموزشی تخصصی تعمیرات کولرهای گازی برای دوره های آموزشی افراد مشتاق

علاوه بر این‌که با شروع زمستان می بایست سرویس کولرآبی و تعمیر کولر آبی را امری اساسی و بدون شوخی دانست , در اتمام فصل گرما هم خدمات کولر آبی را برای نگه داری و تندرست ماندن کولر آبی نباید فراموش کرد . تعمیر کولر گازی قسمت الکتریکی خویش مشتمل بر نصیب هایی زیرا دوشاخه و سیم هاي رابط , کمپرسور , خازن , رله بار زیاد ( اورلود ) رله رویکرد انداز ترموستات , کلید چند وضعیتی ( کلید رشته ) , کلید دارای اهمیت کولر و کنترل از… طریقه ی انتخاب درست کولر گازی و آشنایی با انواع آن برای کاربردهای مختلف اداری و مسکونی

نصاب کولر آبی در تهران

بیشتر بخوانید
قالب وردپرس