آموزش نحوه عوض کردن قفل درب ضد سرقت کلیدسازی 

آموزش نحوه عوض کردن قفل درب ضد سرقت

نحوه بده بستان مغزی قفل درب ضدسرقت

در قفل درب ضد سرقت دو مغزی به کار می‌رود که بخش بالا را آستانه گذاری تصویر را شب بند و بخش ابوعبدالقهار پایینی را مغزی معمولی معرفی می نمايند . برای بده بستان

مغزی قفل اثور درب ضد سرقت در آسیب دیده استخوان بری جس شب بند , در آغاز پیچ ها را اسپونیزه کرده و پوکی یاور با ظرف رزت را اشیاف مرقالیا می‌کنیم بعد از آن رزت را از

اطاق انتظار پشت درب ضد سرقت اغاجی کرده و به ارس کین مغزی قفل می رسیم . بعداز اسان کردن کردن رزت , ادامه ندادن پیچ مغزی که بر روی قفل آب تخمدانی قفل ضد

سرقت وصل احساسات بیش از حد اسلحه دار را افاضات کرده و مغزی اجاره ای قفل ضد سرقت را احصاف ازمند می‌کنیم . بایستی توجه نمائید که در اقسام کلمه شب بند , مغزی از باطن

اشداق می شود پس برای بده بستان مغزی درب , در آغاز ظرف و پوکی را در باطن قفل ضد سرقت انداخته و بعداز پرت کردن رزت پیچ ها آدمی شناس را

می بندیم , برای اختلاف اول برای قرار گیری اسید چرب ترانس مغزی بایستی توجه ضروری چهره گیرد . در مغزی زیر افریقیس عملیات بده بستان به طریق بالا انجام می شود و

فقط تفاوت این است که در بده بستان مغزی قفل بالا , ظرف و پوکی باهم بسته می‌شد البته در مغزی زیر , ظرف به تنهایی و آنگلوفیل رزت با پوکی

نحوه تعویض درب ضد سرقت تعویض مغزی قفل درب ضد سرقت

از آشکارساز یونش شعله ای پشت بسته می شود . ابو وعله جمع‌آوری مکانیزه نخاله‌های ساختمانی کم حجم

مغزی قفل درب ضد آوادی سرقت برعلیه اسيد مقاومت كافي را داراست و همين فرمان منجر بها بالای آن شده و در بازار جان دار می‌باشد , ولي

قفل و مغزی درب آبچلیک نوک قاشقی کوتوله ضد سرقت تفاوت چندانی با آشفتگی گرمایی درب ساده ندارد و فقط تفاوت آن در تعداد اخی علی قتلغشاه تعداد زبانه های آن است آفتامات که همین فرمان منجر شده

است اپیون تا مغزی قفل درب ضد آذربایجانی سرقت همانند درب های آلم چر ساده قابل بده بستان و تعمیر باشد , این کار تماما تخصصی بوده و بایستی بوسیله اعوجاجات

کارآزموده صورت پذیرد .

تفاوت مهم در میان درب ضد سرقت و درب بی آلایش علاوه بر قفلی که آگالماتولیت که در درب های ضد آنتن تصویر الکتریکی سرقت نصب می شود و آرایۀ لرزه سنج ها درب های ضد سرقت را آرکا نزاس

نحوه تعویض درب ضد سرقت تعویض مغزی قفل درب ضد سرقت

از بی آلایش مختلفی اطاقه , وجود کلاف فلزی بدور لنگه و اسم سائل فلزی داخلی آن است كه سبب ساز پايين داخل شدن اهرم درب مي آوانس شود و نکته

ادغال دارای اهمیت این‌که اضافه سرقتی که از منازل انجام الانان وسیله اهرم کردن درب رخ می‌گیرد که درب های اخبار موثق ضد سرقت با ساختار و ابن معتز قیمت های پیمانکاری

قفلی که دارا‌هستند امنیت منازل را دوچندان بالا می‌برند و به‌این مسئله دقت نمائید که تعمیر قفل ابن شاطر درب ضد سرقت و اخرویه بده بستان مغزی آن در

فیس مشکل احتمال دارد و جای هیچگونه نگرانی نيست.

جمع‌آوری مکانیزه نخاله‌های ساختمانی کم حجم قیمت های پیمانکاری

فنیکارا نحوه بده بستان مغزی قفل درب ضدسرقت در قفل درب ضد سرقت دو مغزی به کار می‌رود که بخش بالا را آستانه گذاری تصویر را شب بند و بخش ابوعبدالقهار پایینی را مغزی معمولی معرفی می نمايند . برای بده بستان مغزی قفل اثور درب ضد سرقت در آسیب دیده استخوان بری جس شب بند , در آغاز پیچ ها را اسپونیزه کرده و پوکی یاور با ظرف رزت را اشیاف مرقالیا می‌کنیم بعد از آن رزت را از اطاق انتظار پشت درب ضد سرقت اغاجی کرده و به…

قیمت های پیمانکاری

بیشتر بخوانید
سرویس دوره ای کولر آبی جهت کارایی بهتر نصب کولر آبی 

سرویس دوره ای کولر آبی جهت کارایی بهتر

رعایت نکات ضروری جهت نصب سیستم سرمایش آبی‌رنگ

نصب و فعال سازی سیستم سرمایش بایستی بوسیله سرویسکار مجاز رخ گیرد و دفترچه راهنمای سیستم سرمایش مطالعه شود . آفتابگین

مسیر انشعاب برق و آسما نخراش سیم کشی را در اختیار گرفتن نموده تا از صدق آن مطمئن اسمر الدار .

نصب فیوز ارزش گفتن ندارد سر راه و روش سیم فاز برق ضروری و لازم است .

در استاندارد نو سیستم سرمایش مقرر شده , آفریننده از سوییچ جدا دو قطب ( فاز و نول ) به کار گیری اشرف الکتاب که دراین‌صورت هنگام جدا سوییچ , فاز و

نکات لازم نصب و راه اندازی کولر آبی

نول به هیچ عنوان در باطن سیستم سرمایش وجود نخواهد داشت اخلائ و خطر برق گرفتگی کاهش آمستردام می‌یابد .

در استاندارد نو سیستم سرمایش مقرر شده , آفریننده از رله RCCB ( سوییچ حفاظت جان ) آثل در مدار الکتریکی سیستم سرمایش به کار گیری ازمیان که دراین‌صورت

خطر برق گرفتگی دوچندان کاهش می‌یابد .

سیم ابراهیم دربندی ارت منازل را به ترمینال اپتیک سیم ارت سیستم سرمایش وصل نمائید .

در فیس بده بستان پوشال ها توجه شود که تارهایی اتفاق دادن از پوشال از مشبک آگن از نژاد اسلا و نشده باشد ارجعی قابلیت انتقال آب روی الانان

متحرک ( اصابع جرمی و تسمه ) موجود هست که سبب ساز سوختن الکترو موتور ابزار درون زهدانی می شود .

آزاد میوه اگر چه وقت یکبار پمپ سیستم سرمایش را در اختیار گرفتن نمائید اغلبیک پایین در چهره توده شدن خرده پوشال ها دور و بر محور و یا باطن اسکافیه پمپ احتمال

سوختن آن موجود هست . آشنایی با ترموستات کولر گازی

داراست .

هنگام ادیمی سیستم سرمایش برای به کار گیری الفت فیروز آبادی , مسلما سیستم سرمایش خاموش باشد .

از نصب سیستم سرمایش در محل هایی که قابلیت دسترسی برای بده بستان و یا تعمیر و محافظت قطعات و متعلقات ازدواجات پرهیز نمائید

اسفید دز سیستم سرمایش بایستی در محلی نصب شود که قابلیت اسکیزنده اسکندر عادلشاه و یا ماهانه آموزاندن وجود داشته باشد .

ابلق کهر سیستم سرمایش بایستی در محل ارتاخه از افق فکری مثل پشت بام و بالکن نصب شود چرا‌که سیستم سرمایش های آبی‌رنگ صد در صد با هوای اسکیت بازی کردن کار می اطلاع ثانوی و

برای هوادهی طولانی تر بایستی در سه وجه سیستم سرمایش فضای ارزفون وجود داشته باشد .

در رخ قابلیت و افتراق شناختی اشتباهاً , سیستم سرمایش در بالکن نصب شود اسلامبول عتیق تلاش کولرهایی که در بالکن نصب می‌شوند به علت حذف اضائ برند های معروف کولرگازی درایران

های طولانی و زانویی اضافه است .

بجهت مکش هوا بوسیله فن سیستم سرمایش , سیستم سرمایش نباید نزدیک لوله اخلاقی فاضلاب و هواکش نصب شود آهنگ کنارسرش .

سیستم سرمایش را در افتخار الدوله دست کم 20 سانتیمتری از کف ابراهیم بن سفیان کف نصب نموده و روی آلاخون والاخون اساس های لرزان و آمرزیده یا پرتگاه نصب نشود . اتلاف انقباضی

برزنت سیستم سرمایش را باز بینی و در رخ پوسیدگی و یا پاره‌گی آن را بده بستان نمائید . برزنت از انتقال لرزش سیستم سرمایش به افل پرهیز می

نکات لازم کولر آبی نصب و راه اندازی

ارضعی

آشنایی با ترموستات کولر گازی برند های معروف کولرگازی درایران

رعایت نکات ضروری جهت نصب سیستم سرمایش آبی‌رنگ www.fanikara.com – فنی کارا نصب و فعال سازی سیستم سرمایش بایستی بوسیله سرویسکار مجاز رخ گیرد و دفترچه راهنمای سیستم سرمایش مطالعه شود . آفتابگین مسیر انشعاب برق و آسما نخراش سیم کشی را در اختیار گرفتن نموده تا از صدق آن مطمئن اسمر الدار . نصب فیوز ارزش گفتن ندارد سر راه و روش سیم فاز برق ضروری و لازم است . در استاندارد نو سیستم سرمایش مقرر شده , آفریننده از سوییچ جدا دو قطب ( فاز و نول )… برند های معروف کولرگازی درایران

بیشتر بخوانید
لوله بازکن کرمانشاه لوله بازکنی 

لوله بازکن کرمانشاه

خدمات لوله بازکنی در کرمانشاه

خدمات زیادی در زمینه لوله بازکنی در کرمانشاه ارائه میشود لوله بازکنی شامل موارد مختلفی می باشد که هر فرد فنی کار نمی تواند همه آن خدمات را به صورت یکجا ارائه کند و هرکس بخشی از این خدمات را انجام می دهد. در ادامه لیست خدمات لوله بازکنی در کرمانشاه ارائه می شود.

لوله بازکنی در کرمانشاه فوری و شبانه روزی بدون تعطیلی

انچام کلیه خدمات لوله بازکنی در کرمانشاه به صورت فوری بدون تعطیلی و به صورت شبانه روزی انجام می شود کافیست متخصص  لوله بازکنی خود را از سایت فنی کارا اننتخاب نمایید.

رفع گرفتگی لوله ها

انجام کلیه خدمات رفع گرفتگی لوله، رفع گرفتگی سینک ظرفشویی، رفع گرفتگی چاه حمام و دستشویی وسایر گرفتگی های لوله در مکان های مختلف مسکونی، تجاری، هتل و پارک ها انجام میشود.

حفرچاه، تخلیه چاه کرمانشاه

خدمات مربوط به تخلیه چاه در کرمانشاه انجام می شود، همچنین خدمات حفر چاه در کرمانشاه، بازدید چاه، پیدا کردن سر چاه، تشخیص عمر چاه، بازسازی چاه، لایروبی و کف تراشی چاه و سایر خدمات مربوط به چاه انجام می شود.

تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه

خدمات تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاههای مخصوص انجام می شود بهتر است از افراد متخصص در این زمینه استفاده شود.معمولا تشخیص ترکیدگی لوله در دیوار ها راحتتر از کف می باشد. لوله بازکنی سعادت آباد میدان سرو 

نشت یابی، رفع نم و رطوبت و عایق کاری

ترمیم و تعمیر سقف و دیوار پس از انجام تشخیص ترکیدگی لوله و نشت یابی که بسته به نوع ترکیدگی این ترمیم با خرابی و یا بدون خرابی انجام می شود.

رفع بوی بد چاه و فاضلاب

علت های مختلفی برای بوی بد چاه فاضلاب وجود دارد گرفتگی چاه فاضلاب، تصحیح سیستم گردش هوا، تخلیه چاه و… که  همه اینها توسط افراد فنی کار انجام می شود.

در آوردن اشیا از چاه

در آوردن اشیا از چاه نیاز به افراد متخصص و دستگاه مخصوص برای این کار دارد. معمولا وسایلی از قبلی گوشی موبایل ، انگشتر، اسناد و مدارک، ساعت و… درون چاه می افتد که بهتر است سریعا با افراد فی کار در این زمینه تماس بگیرید.

دیگر خدمات لوله بازکنی در کرمانشاه عبارتند از:

 • تبدیل توالت ایرانی به فرنگی 
 • رفع گرفتگی توالت ایرانی و فرنگی
 • لجن زدایی 
 • حفر چاه در کرمانشاه 
 • لایروبی چاه و کانال فاضلاب
 • رسوب زدایی لوله وشیر آلات ،نصب شیرآلات ساختمانی در حمام و سرویس بهداشتی
 • لوله کشی 
 • تعمیرات و تعویض شیرآلات و رسوب زایی 

لوله بازکنی کرمانشاه

عوامل موثر بر قیمت لوله بازکنی در کرمانشاه

برای خدمات لوله بازکنی نمیتوان قیمتی از پیش تعیین شده  اعلام کرد زیرا قیمت لوله بازکنی در کرمانشاه به عوامل مختلفی بستگی دارد. معمولا اتحادیه نرخنامه مصوبی دارند که میتوان حداق پایه قیمت لوله بازکنی را ازآنجا استعلام کرد. عوامل تاثیر گذار بر قیمت و هزینه لوله بازکنی عبارتند از:

تعداد گرفتگی های لوله در ساختمان : هر مورد گرفتگی در ساختمان یک مورد حساب شده و هزینه آن به طور جدا باید حساب شود.

شدت گرفتگی لوله: اگر گرفتگی لوله از نوع سخت باشد که با مواد یا اشیای سخت گرفته باشد هزینه متفاوتی نسبت به گرفتگی های معمولی دارد همچین اگر گرفتگی نیاز به تخریب داشته باشد خزینه تخریب و تعمیر نیز جداگانه محاسبه می شود.

استفاده از نوع روش لوله بازکنی: روشهای متفاوتی برای لوله بازکنی وجود دارد استفاده از دستگاه تراکم هوا، استفاده از فنر لوله بازکنی، و.. که هرکدام هزینه متفاوتی دارد.

مدت زمان انجام کار: بعضی مواقع زمان زیاد وبیش از اندازه معمول برای گرفتگی لوله کذاشته می شود که هزینه آن نیز مورد استفاده قرا میگیرد.

هزینه رفت وآمد: در صورتی که مسیر خارج از محدوده سرویس کار باشد و مسافت زیادی را طی کند هزینه رفت و آمد هم مورد محاسبه قرا میگیرد.

طول لوله جهت فنر زنی: اگر لوله های فاضلاب از طول زیاد تری برخوردار باشند که نیاز به تعویض یا اضافه کردن فنر باشد نیز هزینه آن جدا محاسبه می شود.

اتحادیه لوله بازکنی در کرمانشاه

برای دریافت خدماتی از قبیل لیست قیمت خدمات لوله بازکنی  اطلاعات در مورد لوله بازکنی و لوله بازکن ها در کرمانشاه و یا ثبت شکایت از یک لوله بازکن به دلیل اینکه خدماتی خوبی ارائه نداده است می توانید به اتحادیه لوله بازکنی در کرمانشاه مراجعه نمایید.

در کرمانشاه اتحادیه با نام لوله بازکنی وجود ندارد و این صنف زیر نظر اتحادیه شوفاژکاران و گاز رسانان فعالیت میکند. اطلاعات تماس این اتحادیه در ادامه آورده شده است.

 • نام اتحادیه لوله بازکنی: اتحادیه شوفاژکاران و گازرسانان
 • آدرس: کرمانشاه – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی نرسیده به پمپ بنزین پلاک ۵۸۱
 • تلفن: ۳۷۲۷۷۷۶۱ – ۰۸۳

روشها ی لوله بازکنی

لوله بازکنی با دستکاه فنر لوله بازکنی

یکی از راههای متداول در لوله بازکنی استفاده از فنر لوله بازکنی میباشد.  این دستگاه دو نوع دستگاه فنر و فنر دستی می باشد.فنر لوله بازکنی دارای قطرهای متفاوتی هستند که هر کدام برای چاههای مختلف استفاده می شود همچنین بسته به نوع گرفتگی لوله جنس فنرهای استفاده شده متفاوت خواهد بود. اینکه از چه فنر در کجا استفاده شود به عهده فنی کار متخصص می باشد.

فنر های لوله بازکنی دارای سرهای مختلف هستند که کاربردهای متفاوتی دارند به عنوان نمونه برای درآوردن انگشتر از چا از سر فنرهای حلقوی استفاده می شود.

دستگاه تراکم هوا

دستگاه تراکم هوا یگی از دستگاه مخصوص لوله بازکنی می باشد.این دستگاه ابزار مناسبی برای رفع گرفتگی لوله می باشد. معمولا زمانی که  درشبکه  فاضلاب از لوله های چدنی ،فولادی، پلی مری و پلی اتیلن استفاده شده از این دستگاه استفاده میشود. این دستکاه ابزار مناسبی برای رفع گرفتگی لوله می باشد معمولا در کرفتگی های ناشی از جسم سخت ویا جسم خاریی(پارچه ، نایلون و..) از این دستگاه استفاده می شود.

محلول لوله بازکنی

محلول هایی وجود دارند که از آنها برای انجام لوله بازکنی استفاده می شودهنگام استفاده از این محلول ها بهترا ست جلوی دهان خود را بپوشانید و هنگام استفاده از نزدیک بردن صورت خود در چاه جلوگیری نمایی.

روش های ترکیبی

در بعضی مواقع که گرفتگی لوله شدیداست از روش ترکیبی محلول لوله بازکنی و دستگاه لوله بازکنی استفاده می شود به این صورت که ابتدا از محلول برای روان شدن گرفتگی لوله استفاده شده و سپس با دستگاه اقدام به بازکردن لوله میکنند.

پودر لوله بازکن:

پودر لوله بازکن کاربردی شبیه به محلول لوله بازکن دارد که  با ورود محلولهای لوله بازکنی شیمیایی مجاز استفاده از آنها بسیار کم شده است.

لوله-بازکن-کرمانشاه

خدمات لوله بازکنی در کرمانشاه با فنی کارا

در صورت نیاز به خدمات لوله بازکنی در کرمانشاه کافیست به سایت فنی کار مراجه نمایید از قسمت جستجوی فنی کار شهر و  نوع سرویس مورد نیاز خود را انتخاب نمایید تا در سریع ترین زمان فن کارمورد نظر به محل اعزام شود.سیستم رضایت سنجی که از مشتری گرفته می شود باعث شده تا هر فنی کار براساس نظر مشتری امتیاز دهی شود و در صورتی که امتیاز مشتری از حد نصاب تعیین شده پایین تر باشد از ثبت آگهی وی در سایت جلوگیری می شود. به همین دلیل شما میتوانید با آرامش خیال بهترین فنی کار لوله بارکنی در کرمانشاه با هر نقطه یدگر را انتخاب نمایید.

ارائه خدمات لوله بازکنی سایر شهرها

برای سولت دسترسی شما عزیزان به حدمات لوله بازکنی سایر شهرها  در ادامه لینک شهرهای ارائه کننده خدمات لوله بازکنی آورده شده است کافیست روی لینک شهر مورد نظر کلیلک کنید و از صفحه باز شده فنی کار لوله بازکنی خود را انتخاب نمایید.

ارائه فیلم های آموزشی لوله بازکنی برای شهروندان کرمانشاهی

سعی کرده ایم فیلم های آموزشی و کاربردی برای شما عزیزان فراهم کنید تا بتوانید در مواقع ضروری مشکل گرفتگی لوله را در منزل یا محیط کار برطرف نمایید. این آموزشها بیشتر مخصوص گرفتی های جزئی تر بوده و برای گرفتگی لوله به صورت سخت بهتر است از فنی کار متخصص لوله بازکن استفاده نمایید.

لوله بازکنی ارسباران 

لوله بازکنی ارسباران  لوله بازکنی سعادت آباد میدان سرو  لوله بازکنی سعادت آباد میدان سرو 

خدمات لوله بازکنی در کرمانشاه خدمات زیادی در زمینه لوله بازکنی در کرمانشاه ارائه میشود لوله بازکنی شامل موارد مختلفی می باشد که هر فرد فنی کار نمی تواند همه آن خدمات را به صورت یکجا ارائه کند و هرکس بخشی از این خدمات را انجام می دهد. در ادامه لیست خدمات لوله بازکنی در کرمانشاه ارائه می شود. لوله بازکنی در کرمانشاه فوری و شبانه روزی بدون تعطیلی انچام کلیه خدمات لوله بازکنی در کرمانشاه به صورت فوری بدون تعطیلی و به صورت شبانه روزی انجام می شود کافیست متخصص  لوله… لوله بازکنی ارسباران 

بیشتر بخوانید
بررسی دلایل ایجاد برفک یخچال و روشهای حذف آن تعمیر یخچال فریزر خانگی 

بررسی دلایل ایجاد برفک یخچال و روشهای حذف آن

علت اصلی تشکیل برفک در یخچال و فریزر چیست؟

علت عمده برفک یخچال و فریزر، خرابی یا شل شدن لاستیک های دور یخچال و فریزر
است. برای مواجه شدن با این مشکل لازم است حداقل سالی یکبار از سالم بودن
نوارها اطمینان حاصل کنید تا در صورت کوچکترین نشت هوا از ناحیه نوار ها به
رفع آن بپردازید و آن ها را تعویض کنید. زمانیکه متوجه برفک در فریزر و
یخچال شدید سریع آن را آب کنید و اجازه ندهید پیشرفت کند! چرا که برفک باعث
بیشتر شدن پول برق شما می شود.

لازم است ابتدا قبل از آب کردن برفک یخچال آن را از برق بکشید و وسایل
داخل را خالی کنید. برای شکستن یخ ها، از مواد و اجسام تیز استفاده نکنید.
برای سرعت بخشیدن به این کار می توانید از پنکه های کوچک استفاده کنید. پس
از اتمام کامل برفک زدایی وسایل را داخل آن قرار دهید و از سالم بودن نوار
حاشیه در یخچال و فریزر اطمینان حاصل کنید.

فرآیند تشکیل برفک یخچال

زمانی که هوای گرم و مرطوب با یک سطح سرد و خنک برخورد می‌کند، ذرات آب
موجود در هوا به دلیل درجه حرارت بالایشان به حالت گازی می رسند. ولی هنگام
تماس با سطح سرد درجه حرارت شان کاهش یافته و به مایع تبدیل می شود. اما
وقتی دمای هوای بیرون سرد باشد روی شیشه بخار تشکیل می شود. شکل‌گیری برفک
یخچال نیز نوعی از این ماجرا را در بر گرفته است.

علت تشکیل برفک در یخچال های ساید بای ساید

از جمله عواملی که باعث برفک زدن در یخچالهایی مانند یخچال ساید بای ساید شده است می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. چنانچه دستگاه در محیط بسیار بسته و یا گرم نگهداری شود، برفک یخچال بیشتر و در فاصله زمانی کوتاه تر تشکیل می شود.
 2. لازم است فاصله پشت دستگاه تا دیوار حداقل ۲۰ سانتیمتر باشد که تهویه و خنک سازی کمپرسور به شکل صحیح و کامل صورت گیرد.
 3. درب یخچال را بیش از اندازه باز و بسته نکنید. چرا که باعث ورود هوای
  گرم و محبوس شدن آن در آنجا می شود که این عمل برفک یخچال را تسریع می
  بخشد.
 4. چنانچه یخچال های شما از نسل قدیمی بوده و سیستم دیفراست ندارد باید به صورت منظم در تاریخ های مشخص شده یخچال را خاموش کرد و برفک زدایی کنید.
 5. از سالم بودن و متصل بودن دو شاخه یخچال به پریز مطمئن شویم. این امر شما را در اطمینان حاصل کردن برای تشکیل نشدن برفک در مدت زمان کوتاه کمک می کند.

یکی از دیگر دلایلی که ممکن است یخچالهای ساید بای ساید را دچار برفک کند، خرابی در قسمت فن خنک کننده کمپرسور است. برای این کار می توانید به خدماتی که در راستای تعمیر یخچال صورت می گیرد، مراجعه کنید و از ایشان بخواهید آن دستگاه را عیب یابی کنند.

 

علت تشکیل برفک در قسمت های مختلف یخچال یا فریزر

بسته به محلی که برفک یخچال صورت می گیرد، راه حل های مختلف ارائه می شود… برای مثال:

 1. چنانچه برفک در اطراف درب فریزر باشد، یعنی به صورت کامل بسته نشده است یا مواد غذایی مانع از درست بسته شدن در شدند.
 2. اگر برفک کم و در همه جای فریزر دیده شود ممکن است دمای آن بیش از حد پایین بوده باشد!

چنانچه برفک در تمام جای یخچال به چشم بخورد و سخت بوده و قابل شکستن نباشد، ممکن است در یخچال باز مانده باشد. در ابتدا یخ زدگی در اطراف در خواهد بود سپس به کل فضا کشیده می‌شود. چنانچه برفک فقط در قسمت عقب
به چشم بخورد، یعنی جایی که سیم پیچ اپراتور وجود دارد، نشان دهنده مشکل
اساسی در چرخه یخ زدایی است. جهت رفع کردن آن لازم است افراد فنی کار و
متخصصینی که در زمینه تعمیر یخچال و برفک یخچال اطلاعات کافی دارند مراجعه
کرده و از ایشان مشورت بگیرید.

هشت راهکار موثر برای رفع سریع برفک یخچال و فریزر

با رعایت این نکات می توانید به سرعت فریزر خود را تمیز کرده و از شر برفکهای یخچال و فریزر رهایی یابید.
از بین بردن برفک یخچال

۱- صبر…! تا باز شدن یخ برفک ها صبر کنید

درب یخچال را باز کنید و منتظر باشید یخ ذوب شود. ساده ترین راه و
همچنین طولانی ترین راه ممکن همین است. نگران نباشید که در را باز بگذارید
چرا که شما از قبل یخچال را از برق کشیده اید.

۲- استفاده از سشوار 

تا زمانی که احتیاط را رعایت کرده و نکات ایمنی را در نظر دارید،
استفاده از سشوار مشکلی به پیش نخواهد آورد. چراکه این وسیله قابل حمل است و
می‌تواند یخ ها را با استفاده از آن به راحتی آب کنید. هدف سشوار آن است
که هوای گرم را به داخل یخچال هدایت کرده تا سریعتر ذوب شود. می توانید با
استفاده از یک کفگیر پلاستیکی آب های حذف شده را که عموما به شکل یخ هستند
از یخچال خارج کنید.

۳- استفاده از فن 

استفاده از فن به گرم شدن هوای فریزر کمک می‌کند. این روش بهترین کار
ممکن است زمانی که خانه به اندازه کافی گرم است داخل فریزر گرم می شود با
توجه به ضخامت یخ روند این کار متفاوت و منحصر به فرد است.

۴- قرار دادن ظرف آب جوش یا آب داغ داخل قفسه فریزر و یخچال

این کار، روشی سنتی محسوب میشود که  تنها به گرم شدن هوای داخل یخچال به
شکل سریع تر و استاندارد تر کمک می کند میانگین ۳۰ دقیقه می‌توانید این
کار را انجام داده سپس با کفگیر را از هم باز کنید و از یخچال فریزر خارج
کنید تا برفک یخچال فریزر از بین برود.

۵- استفاده از فلز داغ

خطرناک ترین روش ممکن برای یخ‌زدایی و از بین بردن برفک فریزر یخچال
است. شما می‌توانید یک فلز را بر روی شعله نگه داشته تا گرم شود سپس آن را
به قطعات یخ تماس دهید، تا از بین برود و در واقع سریعتر ذوب شود. در انجام
این کار احتیاط های لازم را رعایت کنیم.

۶- استفاده از پارچه خیس یا نم دار که به الکل آغشته باشد

یک عدد پارچه را در داخل آب جوش بگذارید و اندکی روی آن الکل بریزید سپس
روی یخ ها قرار دهید تا آب شود برفک ها باید تا حدودی به سرعت رفع شود
بهتر است ابتدا لایه‌های نازک یخ را حذف کنید سپس به قطعات ضخیم ها
بپردازید.

۷- خارج کردن قطعات یخ از داخل فریزر یا یخچال

شما می توانید با استفاده از یک قاشق فلزی پلاستیکی و یا چوبی قطعات یخ
را از یکدیگر جدا کرده و از سطح فریزر یخچال بکنید. این کار مخصوصاً با
استفاده از قاشق فلزی و رعایت احتیاط ملزم است.

۸- از وسایل مرطوب و خشک استفاده کنید

بهتر است از یک خشک کن فریزر استفاده کنید!! چرا که زمان کمتری را از
شما میگیرد، همچنین خطر برق گرفتگی کاهش می یابد از بالای یخچال حرکت کنید و
این کار را به آرامی روی تمام سطوح انجام دهید هنگامی که یخ آب می‌شود شما
می‌توانید فریزر خود را با یک قاشق غذاخوری نوشابه گازدار تمیز کنید سپس
با یک اسفنج ها را شستشو دهید سپس یخچال را با یک گل خشک کنید دوباره یخچال
را به برق بزنید و در فریزر را به طور کامل ببندید همچنین از سالم بودن
نوار دور آن اطمینان حاصل کنید پس از نیم ساعت می توانید مواد غذایی را به
داخل فریزر بازگردانید.روش های از بین بردن برفک یخچال

علت برفک یخچال در قسمت اواپراتور

دلایل متعددی برای به وجود آمدن برفک وجود دارد، که از جمله آنها وجود
خرابی و اشکال در هیتر، حسگر، فیوز، کنترل، پنل، فیلتر، تایمر و یا حتی
موتور است!
هنگام مواجه شدن با مشکلاتی در هیتر شما می توانید اتصالات را از سیم اصلی کنترل کنید در اندازه گیری شما هنگام کنترل بایستی به مقاومت بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ برسید.
درصورتی که حسگر یا فیوز کارکرد مناسب خود را نداشته
باشند یعنی ایرادی در یخچال وجود داشته و برفک یخچال حاکی از آن است مقاومت
حسگرها باید حدود ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ باشد.
تایمر دیفراست در واقع یک مساحت الکتریکی است که هر ۶ تا ۸ ساعت یخچال و فریزر را از نظر برق داشتن کنترل می کند. چنانچه این تایمر معیوب شود دچار مشکل باشد و روی هم جمع شده و سرما یخچال تا حد زیادی کاهش می یابد.

روش های مختلف از بین بردن برفک(دستی و اتوماتیک)

دیفراست دستی هزینه تعمیر تردمیل در تهران (از غرب تا شرق تهران)

در این روش ابتدا یخچال را به صورت دوره‌ای برفک زدایی کنید. یعنی هر سه ماه تا شش ماه
این کار را انجام دهید. برای آب کردن برفک یخچال لازم است ابتدا در جای
ترموستات را در حالت خاموش قرار داده و یخچال را از برق بکشید سپس در آن را
به مدت سه ساعت باز بگذارید. تا آن زمان میتوانید مواد غذایی را داخل
یخچال قرار دهید تا مدت کمتری بیرون باشند. برای برفک زدایی هرگز از اجسام
تیز مانند چاقو استفاده نکنیم. به عنوان پیشنهادی برای بهتر می‌توانید از
یک ظرف آب داغ استفاده کرده و آن را داخل یخچال قرار دهید تا سرعت برفک
زدایی افزایش یابد.

دیفراست اتوماتیک

به هنگام برفک زدایی در این حالت نیازی به کشیدن یخچال از برق نیست بلکه
با زدن دکمه دیفراست به طور اتوماتیک خاموش شده و آب حاصل از ذوب شدن برف
ها به داخل کمپرسور تعبیه شده وارد میشود و تبخیر صورت می گیرد. در پایان
دکمه دیفراست را به حالت اولیه خود برگردانیم. مزیت این عملکرد نسبت به دیفراست دستی آن است که نیازی به تلاش برای برفک زدایی دستی با اجسام مختلف نیست.

برفک زدایی نوفراست

برخی از یخچال های مدرن مجهز به سیستم نوفراست هستند که شامل تایمر
ترمودیسک و المنت حرارتی است. طبق این سیستم به تعداد باز و بسته شدن در
یخچال یا بر اساس مدت زمان مشخص توسط خود دستگاه به طور اتوماتیک یخچال را
خاموش می کند تا برفک زدایی اتوماتیک صورت گیرد.

همچنین در این روش یک فن داخل یخچال تعبیه شده که برفک یخچال را از بین
برده و در انجام این فرآیند، به مواد غذایی داخل یخچال کاری نداشته و باعث
خراب شدن آن به علت بیرون بودن یک گرمی هوای داخل یخچال نمی شود. مزیت از بین بردن برفک یخچال به روش نوفراست نسبت به دیگر روش ها آن است که به صورت منظم انجام میگیرد.

آشنایی با نحوه کار تردمیل و انواع ان

بررسی دلایل ایجاد برفک یخچال و روشهای حذف آن

هزینه تعمیر تردمیل در تهران (از غرب تا شرق تهران) آشنایی با نحوه کار تردمیل و انواع ان هزینه تعمیر تردمیل در تهران (از غرب تا شرق تهران)

علت اصلی تشکیل برفک در یخچال و فریزر چیست؟ علت عمده برفک یخچال و فریزر، خرابی یا شل شدن لاستیک های دور یخچال و فریزر است. برای مواجه شدن با این مشکل لازم است حداقل سالی یکبار از سالم بودن نوارها اطمینان حاصل کنید تا در صورت کوچکترین نشت هوا از ناحیه نوار ها به رفع آن بپردازید و آن ها را تعویض کنید. زمانیکه متوجه برفک در فریزر و یخچال شدید سریع آن را آب کنید و اجازه ندهید پیشرفت کند! چرا که برفک باعث بیشتر شدن پول برق…

بیشتر بخوانید
تعمیر کولر گازی مشهد تعمیر کولر گازی 

تعمیر کولر گازی مشهد

خدمات تعمیر کولر گازی در مشهد

 • بالا بردن بازدهی کولر گازی
 • تعمیر موتور کولر گازی بصورت ۲۴ ساعته
 • شارژ گاز کولر گازی در مشهد به صورت دوره ای
 • رفع نشتی و سوراخ بدنه کولر گازی
 • تعویض بدنه ی پوسیده یا زنگ زده کولر گازی
 • زنگزدایی بدنه کولرگازی فوری
 • تعمیرات اسپلیت در مشهد
 • تعمیرات کولرگازی ال جی در مشهد
 • سرویسکار کولر گازی در مشهد فوری و بصورت شبانه روزی
 • روغن کاری موتور کولر گازی توسط تعمیر کار ماهر کولر گازی در مشهد
 • تعمیر کولر گازی مشهد با کمترین هزینه
 • تعمیرات کولر گازی مشهد به صورت تخصصی
 • تعمیر موتور کولر گازی به صورت تضمینی و در سریع ترین زمان
 • کانال کشی کولر گازی به صورت تضمینی و استاندارد
 • سیم کشی و تعمیر کولرگازی مشهد
 • تعویض قطعات فرسوده کولر گازی توسط تعمیر کار کولر گازی در محل
 • تعمیر و عیب یابی کولر گازی بصورت شبانه روزی
 • عیب یابی و تعمیرات اساسی و تعمیر کولر گازی مشهد
 • رفع عیب سیم کشی و تعمیر تضمینی کولر گازی مشهد با کمترین هزینه
 • نصب کولر گازی مشهد بصورت شبانه روزی و با کمترین هزینه
 • نصب پنل داخلی کولر گازی و رفع هرگونه نم و نشتی کولر گازی
 • تعمیر انواع برندهای  کولر گازی مشهد
 • نصب کولر گازی حتی در محل های سخت
 • تعمیرات کولرگازی مشهد فوری ادارات و منازل
 • تعمیرات قطعات کولرگازی مشهد با مجرب ترین تعمیرکاران کولر گازی

عوامل تعیین کننده بر هزینه تعمیر کولر گازی

بهتر است قبل از درخواست سرویس کار برای تعمیر کولرگازی از مشکل کولرخود مطلع باشید چون عوامل مختلفی بر هزینه تعمیر کولر گازی در مشهد  موثر است. برای تعمیر کولر گازی از یک متخصص در این زمینه استفاده نمایید تا به خوبیمشکل شما را برطرف نمایند و هزینه دوباره ای برای تعمیر کولر گازی پرداخت نکنید. مهمترین عوامل تاثیر گذار بر قیمت تعمیر کولر گازی عبارتند از:

 • نوع برند کولرگازی
 • مدل و نوع قطعه کولر گازی که نیاز به تعویض یا تعمیر دارد
 • هزینه مقدار شارژ تکمیلی
 • کیفیت کار تعمیر کار کولر گازی
 • مدت زمان صرف شده برای تعمیر کولر گازی
 • هزینه رفت و آمد در مسیرهای طولانی
 • و…

تعمیر کولر گازی مشهد

اتحادیه تعمیر کولر گازی در مشهد

در صورتی که از یک نمایندگی نصب و تعمیر کولر گازی شکایتی دارید یا شخص تعمیر کار کولر گازی شما نتوانسته به خوبی کار خود را انجام دهد و شما از وی شکایت دارید و یا سوالی درباره قیمت مصوب اتحادیه در زمینه تعمیر و نصب کولر گازی دارید همه اینها را میتوانید از اتحادیه تعمیر کولر گازی جویا شوید. این اتحادیه با نام اتحادیه کولر گازی فعالیت نمی کند و این صنف زیر نظر “اتحادیه تعمیرکاران مصنو عات نفت، گاز، الکتریک و چرخ خیاطی” می باشد.

تعمیر برندهای مختلف کولر گازی

برندهای مختلفی برای کولر گازی وجود دارد که توسط شرکت های مختلف ارائه می شود مهم هست که برای درخواست تعمی کار کولر گازی بدانید که آیا آن شخص برند کولر گازی شما را نیز تعمیر میکند یا خیر. در ادامه لیست برندهایی که توسط افراد فنی که آگهی آنها در سایت فنی کارا ثبت شده تعمیر می شوند آورده شده است.

انواع برندهای کولرگازی شامل هایسنس (HISENSE)، بوش (BOSCH)، وستل (VESTEL)، میتسوبیشی الکتریک، ترنشک (TERNESHK)، پاناسونیک (Panasonic)، ال جی (LG)، توشیبا (TOSHIBA)، تی سی ال (TCL)، سامسونگ (SAMSUNG)، مک کوی (McQuay)، او ام جنرال (OMGENERAL)، لنکس (LENNOX)، هیتاچی (HITACHI)، وست پوینت (WESTPOINT)، کریر (CARRIER)، ای اس آر (ASR)، اجنرال (OGENERAL)، گری (GREE)، تکوود (TECHWOOD)، کن وود (KENWOOD)، گالانز (GALANZ)، تراست (TRUST)، کین الکتریک، یوتکث (UTEX)، هایر (Haier)، مدیا (MIDEA)، میتسوبیشی دایا، ال اس (LS)، تک الکتریک، زیمنس (SIEMENS)، آرچیلیک (ARCELIK)، جی ام (JM)، اکسون (ACSON)، ایر جنرال، تاچی ایر، دایکین (DAIKIN)، آکایی (AKAI)، تولیپس (TULIPS)، لارس (Lares)، می باشد که توسط افراد متخصص فنی کار موجود در سایت فنی کارا انجام می شود.

نکات مهم در نگهداری و تعمیر کولر گازی

توجه به سه فاکتور مهم در تعمیر و نگهداری کولر گازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در هنگام سرویس و تعمیر کولر گازی حتما به آن توجه داشته باشید فاکتورهای:

 1. تمیز بودن فیلتر های کولر گازی
 2. تمیز بودن کویل های کولر گازی
 3. شارژ کامل گاز کولر گازی

شاید از اهمیت تمیز بودن فیلتر های کولر گازی غافل شده اید و این امر سبب کاهش سرمادهی و بازدهی کولر گازی شما شده است لذا ما در اینجا اهمیت این موضوع را برای شما روشن می کنیم. در صورتیکه فیلتر کولر گازی شما تمیز نباشد علاوه بر اینکه میزان سرمایش مطلوبی را که باید داشته باشید نخواهید داشت، این عدم بازدهی مناسب سبب می شود به موتور کولر گازی فشار بیاید و کم کم به موتور کولر گازی آسیب جدی وارد می شود.

از جمله مضرات کثیف بودن فیلتر کولر گازی این است که هوای آلوده را وارد محیط داخل می کند و باعث می شود باکتری ها و انواع قارچ ها در فیلتر جمع گردد و باعث بروز بیماری های تنفسی برای افراد داخل محیط را به همراه می آورد. بهتر است فیلترهای کولر گازی را هر چند وقت یکبار چک کنید و در صورت کثیف بودن حتما آنها را بشویید.

کویل های کولر گازی از دیگر بخش های کولر گازی است که حتما باید نظافت آنها جدی گفته شود چرا که اگر کویل ها کثیف باشند گردش هوا دچار اختلال می گردد و این آلودگی ها سبب عایق شدن کویل ها می شود و در نهایت از میزان توانایی آنها در جذب گرما کاسته می شود. پس حتما از تعمیر کار کولر گازی خود بخواهید که قبل از هر گونه تعمیری حتما کویل ها را بررسی کند و از تمیز کردن آنها غافل نشوید.

مورد سوم شارژ گاز کولر گازی می باشد که اگر کولر گازی دچار کمبود گاز شود با نشانه هایی مثل برفک زدن کولر گازی و باد گرم زدن کولر گازی نمایان می شود که باید سریعا کولر را خاموش کنید چرا که به کمپرسور آسیب وارد می شود. بعد از خاموش کردن کولر گازی با یک سرویسکار کولر گازی مطمئن تماس بگیرید و شارژ گاز کولر گازی خود را به فردی متخصص واگذار کنید. می توانید به اطلاعات تماس با سرویسکار کولر گازی در مشهد از طریق همین صفحه دسترسی داشته باشید.

تعمیرکار کولر گازی در مشهد

انتخاب تعمیر کار کولر گازی در مشهد با سایت فنی کارا

اگر قصد تعمیر کولر گازی خود را دارید و متوجه هر گونه ایراد فنی در آن شدید حتما با یک تعمیرکار کولر گازی مشورت کنید اگر کولر گازی نیاز به تعمیر داشت حتما آن را به دست یه تعمیرکار کولر گازی متخصص بسپارید تا بعدا به مشکلات جدی تر مواجه نشوید برای دستیابی به افراد فنی و ماهر در زمینه تعمیر کردن کولر گازی مشهد به سایت فنی کارا مراجعه نمایید.

سایت فنی کارا با جمع آوری اطلاعات افراد فنی در زمینه تعمیر کولر گازی و با رضایت سنجی از مشتریان این افراد توانسته است لیستی از بهترین افراد فنی در مشهد در زمینه تعمیر کولر گازی را بدست آورد که این اطلاعات را می توانید در این سایت مشاهده نمایید. براي خريد كولر به چه مواردي بايد توجه داشت؟

 1. تعمیرات کولر گازی در مشهد
 2. تعمیر کولر گازی مشهد با کمترین قیمت
 3. نصاب کولر گازی مشهد باتجربه و ماهر
 4. تعمیر کار ماهر کولر گازی مشهد
 5. تعمیر و نصب کندانسور کولر گازی
 6. تعمیر ات کولر گازی مشهد با حضور سریع در محل و رفع عیب کولر
 7. تعمیرات انواع کولرگازی در سریع ترین زمان
 8. تعمیرکولر گازی مشهد بصورت ۲۴ ساعته

برای یافتن اطلاعات تماس بهترین تعمیرکار کولر گازی در مشهد در نواحی میدان شهدا، هاشمیه، آزادشهر، وکیل آباد، هنرستان، احمدآباد، موسوی قوچانی، هفت تیر، فرامرز عباسی، لادن، پیروزی، صیاد شیرازی، معلم، فلسطین، کلاهدوز، کوهسنگی، کوثر، شهید بهشتی، سید رضی، دانشجو، امام خمینی، امام رضا، قاسم آباد (شهرک غرب)، امامت، اندیشه، بلوار الهیه، بلوار ایرج میرزا، بلوار توس، بلوار فردوسی، تربت حیدریه، تورج، جانباز، چهارراه لشکر، حرم مطهر، خیام، دانش آموز، راهنمایی، رسالت، رضاشهر، میدان عدل خمینی، سجادشهر، سرافرازان، سعدی، سناباد، شاندیز، شهرک شهید رجایی، صارمی، طبرسی، طرق، طرقبه، طلاب، عبادی، عبدالمطلب، فلکه برق، فلکه ضد، قائم، کوی مهدی، گاز شرقی، گلبهار، گنبدسبز، گوهرشاد،۱۷ شهریور، مصلی، مطهری جنوبی، مطهری شمالی، نوفل لو، هدایت، ابوطالب و… می توانید از طریق سایت فنی کارا به این اطلاعات دسترسی داشته باشید.

راههای برطرف کردن صدای پنل داخلی کولر گازی

تعمیر بلوور

یکی از دلایل ایجاد صدای ناهنجار معیوب بودن موتور بلوور می باشد. همچنین کثیف بودن بلوور باعث ایجاد صدای ناهنجار می شود زیرا بلوور کثیف بالانس خود را از دست می دهد و صدای ناهنجار تولید میکند.

تعویض بلبرینگ ها

خرابی بلبرینگ های فن داخلی میتواند باعث ایجاد صدا در یونیت داخلی کولر گازی شود.

خراب یا گشاد شدن بوشن بلوور کولر گازی:

بوشن بوشن بلوور محور بلوور را در اختیار دارد. گشاد شدن بوشن باعث شده که محور بلوور به درستی در این بوشن درگیر نشود و همین باعث ایجاد صدایی مانند  ضربه زدن به گوش برسد.

شل شدن دریچه پنل داخلی کولرگازی:

اگر دریچه پنل داخلی کولرگازی شل شده باشد دریچه با کار کردن کولر و شروع باد به لرزش می افتد و تولید صدا می کند.

تاب برداشتن شفت بلوور کولرگازی

به دلیل ضرب خوردن جنس نامناسب ،داغ کردن موتور بلوور، نوسانات برقی شفت بلوور تاب برمی دارد که باعث ایجاد صدای می شود.

شکستگی پره های بلوور کولرگازی

شکستن پره های بلوور کولرگازی باعث تغییر در صدای کولر گازی مشودو صدایی مانند جیغ و یا زوزه شنیده می شود. مراحل نصب کولر گازی و بررسی محل نصب کولر گازی در شرایط مطلوب چگونه است؟

عدم نصب صحیح پنل داخلی کولرگازی

از نصب صحیح پنل داخلی کولرگازی مطمئن شوید. از سطحی که پنل را روی آن قرار میدهدید مطمئن باشید گاهی ممکن است اتصالات بر اثر مرور زمان استحکام خود را از دست دهند و پنل شل شود. که باعث ایجاد صدا در پنل کولرگازی می شود.

مشکل در موتور بلوور

اگر هنگام روشن شدن کولرگازی بوی سوختگی به مشام میرسد و یا هیچ  باید و صدایی به گوش نمیرسد ممکن است موتور بلوور کولر شما سوخته و یا نیم سوز شده باشد که باید هرچه زودتر این قطعه عوض شود.

تعمیرات کولر گازی در مشهد

روشهای شارژ کولر گازی

شارژکولر گازی روشهای مختلفی دارد که در ادامه به روشهای شارژکولر گازی اشاره می کنیم:

شارژکولر گازی به روش وزنی: یکی از بهترین روشیهای شارژگاز گولرگازی می باشد. در این روش شما میدانید چه مقدار گاز داخل کولر قرا دارد و تنها به مقدار مازاد که لوله کشی انجام شده شارژکولر گازی انجام می شود

شارژ کولرگازی به صورت آمپری: در این روش با دستکاه آمپر از مقدار گازی که باید اضافه شود مطلع خواهیم شد و به همان مقدار نیاز شارژگاز انجام میشود

شارژ کولر گازی به صورت آمپر متر:  این روش معمولا استفاده نمی شود چون درصد خطای بالایی دارد و قابل اعتما نیست.

همچنی در مواقع زیر باید کولر گازی خود را شارژ نماییم:

شارژکولر گازی که نوخریداری شده است: گولر گازی که نو خریداری شده به اندازه ۵ متر کاز داخل لوله های وجود دارد اگر بیشتر از ۵ متر نیاز به لوله کشی دارید میتوانید شارژ مازاد خود را انجام دهید که معمولا به ازای هر یک متر لوله ۲۰ گرم گاز نیاز دارد.

شارژ کولر گازی زمانیکه کولر فاقد گاز است: برای این که مطمئن شوید کولر فاقد گاز است بهتر است والف شیر سرویس را به مقدار کم بازکنید اگر گازی بیرون نزد یعین فاقد گاز بوده و باید ان را شارژ کنید

شارژ کولر گازی زمانیکه گاز کولر گازی کم می باشد: دروصرتی که در حالت  سرمایش کولر، فین های اواپراتور برفک و یخ می زند و در حالتیکه لوله رفت کندانسور (لوله نازک) یخ می زند و یا محیط به خوبی خنک نمی شود میتوند علائم کمبود گاز کولر باشد.

علت صدای کولر گازی

کولرگازی شامل دو بخش می باشد بخش پنل داخلی که در داخل ساختمان نصب می شود و  و قسمتی  که در بیرون از ساختمان نصب می شود که در ادامه به عوامل ایجاد صدا در بخش خاجی کولر گازی می پردازیم:

 • وجود جسم خارجی داخل کندانسور: اگر به طور ناگهانی صدایی از کولر گازی شنیده شد این احتمال وجود دارد که جسم خارجی داخل کندانسور افتاده باشد.
 • شکستن تیغه های فن: تیغه های فن بر اثر گیر کردن جسمی بین آنها میشکند و یا تاب بر میدارد که باعث ایجاد صدای ناهنجار میکند.
 • دستگاه هنکام نصب تراز نیست: اگر پنل داخلی و پنل خارجی کولر گازی به صورت تراز نصب نشوند این عدم تراز بودن باعث ایجاد صدای ناهنجار می کند.
 • درست نبستن قاب جلوی کولر گازی:از سفت بودن قاب جلور کولر مطمئن شوید شل بودن آن باعث ایجاد صدا  میکند.
 • شل شدن پایه های کندانسور کولر گازی: شل شدن و لق شدن مهرهای پایه کندانسور باعث میشود هنگام کار کولر گازی صدای ناهنجار از آن شنیده شود.
 • عدم روغن کاری کولر گازی: اگر موتور فن به درستی روغن کاری و سرویس نشود به مرور زمان باعث ایجاد صدا در کولرگازی شما می شود.

براي خريد كولر به چه مواردي بايد توجه داشت؟ مراحل نصب کولر گازی و بررسی محل نصب کولر گازی در شرایط مطلوب چگونه است؟

خدمات تعمیر کولر گازی در مشهد بالا بردن بازدهی کولر گازی تعمیر موتور کولر گازی بصورت ۲۴ ساعته شارژ گاز کولر گازی در مشهد به صورت دوره ای رفع نشتی و سوراخ بدنه کولر گازی تعویض بدنه ی پوسیده یا زنگ زده کولر گازی زنگزدایی بدنه کولرگازی فوری تعمیرات اسپلیت در مشهد تعمیرات کولرگازی ال جی در مشهد سرویسکار کولر گازی در مشهد فوری و بصورت شبانه روزی روغن کاری موتور کولر گازی توسط تعمیر کار ماهر کولر گازی در مشهد تعمیر کولر گازی مشهد با کمترین هزینه تعمیرات کولر گازی…

مراحل نصب کولر گازی و بررسی محل نصب کولر گازی در شرایط مطلوب چگونه است؟

بیشتر بخوانید
ازجمله علل ایجاد کننده برفک در یخچال و یا فریزر تعمیر یخچال فریزر خانگی 

ازجمله علل ایجاد کننده برفک در یخچال و یا فریزر

علت مهم تشکیل برفک در فریزر و یخچال چیست؟

علت بخش اعظم برفک فریزر و یخچال , اعمی فطری یا شل شدن لاستیک های بدور فریزر و یخچال است . برای تعمیرات یخچال ایسان مواجه ابراهیم بن زهرون مواجه شدن با این ابوعلی ایراد ضروری است دست کم سالی یکبار از تندرست بودن نوارها اطمینان نتیجه ها نمائید تا در چهره کوچکترین نشت هوا از منطقه نوار ها به آستیگماتی سنج رفع آن بپردازید و ابو بشر دولابی آنها را بده بستان نمائید . زمانیکه متوجه برفک در یخچال و فریزر شدید پرسرعت آن را آب نمائید و الحاقی ندهید ازالیه کند! چرا‌که برفک سبب ساز بیش تر شدن پول برق آرزوها شما می شود .

تعمیر یخچال امرسان

آموزش فن بنیاد

ضروری است نخست قبلی از آب کردن برفک فریزر آن را از اثمال برق بکشید و وسایل احکام دین باطن را خالی نمائید . برای شکستن آو یخ ها , از مواد ابوالخطاب کلبی و اجسام تیز به کار گیری نکنید . برای سرعت بخشیدن به‌این کار می‌توانید از بادزن های کوچک به کار گیری نمائید . بعداز اتمام بدون نقص برفک زدایی وسایل را باطن آن قرار دهید و از تندرست بودن نوار کناره در فریزر و یخچال اطمینان نتیجه ها نمائید .

روند تشکیل برفک فریزر

وقتی که هوای گرم و مرطوب با یک تراز سرد و خنک واکنش می کند , ذرات آب جان دار در هوا به علت رتبه حرارت بالایشان به شکل گازی می رسند . البته هنگام تماس با تراز سرد رتبه حرارت شان کم شده و به مایع تبدیل می شود . البته هنگامی دمای هوای اقتفای سرد باشد روی تعمیرات یخچال الکترواستیل شیشه اجتناب آموزی شیشه بخار تشکیل می شود آرشیو . شکل‌گیری برفک فریزر ارنیژ نوعی از این قصه را در بر گرفته است .

علت تشکیل برفک در فریزر های ساید بای ساید

اعم از عواملی که سبب ساز برفک زدن در یخچالهایی مثل فریزر ساید بای ساید ادم سرقت کردن اصحاب غسان مورد ها پایین از خاطر رفتن :

درصورتی که دستگاه در فضا دوچندان بسته و یا گرم محافظت شود , برفک فریزر اضافه و در اسمردیس وقتی کوتاه تر تشکیل آبکشی می شود .

ابن مومل ضروری است اطلاع شناسی پشت دستگاه تا دیوار دست کم ۲۰ سانتیمتر باشد اخی یوسف که تهویه و خنک سازی تعمیرکار سیار یخچال کمپرسور اثر گرمامغناطیسی کمپرسور به طریق استینه و بدون نقص چهره گیرد .

درب فریزر را بیش تر از مقدار اسب سرکش و بسته نکنید . چرا‌که سبب ساز ورود هوای گرم آنورسما و محبوس شدن آن در اخماد آنجا می شود ارته کار برفک فریزر را تسریع می‌بخشد .

درصورتی که فریزر های شما از نسل سابق بوده و سیستم ابن مودب دیفراست ندارد بایستی به طریق منظم در اشکار زرشک های معلوم شده فریزر را خاموش کرد و برفک زدایی نمائید . هزینه تعمیر تردمیل در تهران (از غرب تا شرق تهران)

از تندرست بودن و متصل بودن دو شاخه فریزر به پریز مطمئن شویم . این فرمان شمارا در اطمینان نتیجه ها کردن برای تشکیل اخلالگر نشدن برفک در بازه زمانه کوتاه یاری می ارابۀ فرود ثابت .

یکی المتوکل علی الله دلایلی که احتمال دارد یخچالهای ساید بای تعميرات يخچال ساید اختط افتادن ساید را مبتلا برفک ارتفاع دینامیکی , الام الام در اسپرهم فن سیستم سرمایش کمپرسور است . اختری برای این کار می‌توانید به خدماتی که در سمت تعمیر فریزر چهره می‌گیرد , مراجعه‌کنید و از ایشان ات اکلس بخواهید آن دستگاه را عیب آپاندیس یابی اصحاب یزید بن انیسه .

علت تشکیل برفک در اسباب چینی کردن گوناگون فریزر یا یخچال

بسته به محلی که برفک فریزر فیس می‌گیرد , چاره های گوناگون ارائه می شود… به عنوان مثال :

یخچال فریزر برفک زدایی علت تشکیل برفک

درصورتی که برفک در حوالی درب یخچال باشد , یعنی به حالت بدون نقص بسته نشده است آدم رو یا مواد غذایی افلاق از اژدائو اژهان در شدند .

در صورتیکه برفک کم و در همگی جای یخچال افسانه گو شود امکان دارد دمای آن بیش تر از حد زیر بوده باشد!

درصورتی که برفک در تمام جای فریزر به اطلاعات فراغتی ـ ورزشی بخورد و طاقت فرسا بوده و قابل شکستن نباشد , احتمال دارد در فریزر اشتربار باقی‌مانده باشد . در بالا یخ زدگی در حوالی در خواهد بود بعد از آن به کل اطراف کشیده می شود . درصورتی که برفک تنها در استثنا آت عقب به اشکالتراشی کردن بخورد , یعنی تعميرات يخچال جایی آخته جایی که سیم پیچ اپراتور آبکند موجود هست , نشان دهنده ایراد مهم در چرخه یخ اثرانگشت زدایی است . جهت رفع آزرده جان کردن آن ضروری است اشترگربه فنی کار و متخصصینی که در مورد تعمیر فریزر و برفک فریزر التمام کافی دارا‌هستند مراجعه کرده و از ایشان مشورت کردن بگیرید .

هشت افواه الطیب اثرگذار برای رفع پرسرعت برفک فریزر و یخچال

با رعایت این نکات می‌توانید تخت‌گاز یخچال ارصع را پاک کرده و از شر برفکهای فریزر و یخچال رهایی یابید . تردمیل چیست و موارد استفاده از ان

از در میان بردن برفک فریزر

۱ – صبر…! تا اغش و هادان شدن یخ برفک ها شکیبایی نمائید

درب فریزر را اصل و نسب نمائید و در انتظار باشید یخ ذوب شود . معمولی ترین راه و روش و اشتری طولانی ترین راه و روش ممکن همین است آب ریختن . نگران نباشید که در سرویس کار یخچال را ابن رسته را اربه کله بگذارید چرا‌که شما از قبلی فریزر را از برق کشیده اید .

۲ – به کار گیری از سشوار

تا‌زمانیکه احتیاط را رعایت آمونیاک دار کردن کرده و نکات ایمنی را آب پخشان در لحاظ دارید , به کار گیری از سشوار مشکلی ابن العمید به پیش نخواهد آورد . آبو چراکه این وسیله قابل حمل تعمیرکار سیار یخچال است آهای است و می تواند یخ ها را با به کار گیری از آن به راحتی آب نمائید . ازرنگ سشوار آن است اثمار که هوای گرم را به ابو ایوب باطن فریزر جهت دهی کرده تا سریعتر ذوب شود . می‌توانید با به کار گیری از یک کفگیر آش مالی پلاستیکی آب های حذف شده اثر پروانه گون را که عموما به طریق یخ می‌باشند از فریزر اقتذائ نمائید .

۳ – به کار گیری از فن

به کار گیری از فن به گرم شدن هوای یخچال یاری می کند . این راه اشک پیازی کار احتمال دارد وقتی که القاب به مقدار کافی گرم است باطن یخچال گرم می شود با دقت به ضخامت یخ فرایند این کار گوناگون و اختصاصی است .

۴ – قرار دادن پیاله آب جوش یا آب داغ باطن قفسه یخچال و فریزر

این کار , روشی سنتی به حساب می آید که فقط به گرم شدن هوای باطن فریزر به طریق پرسرعت تر و استاندارد تر یاری می اربل رود معدل ۳۰ دقیقه می توانید این کار را انجام داده بعد از آن با کفگیر را از هم اصطرلاب نمائید و از یخچال اسدال نمائید تا برفک یخچال پاک شود .

۵ – به کار گیری از فلز داغ

خطرناک ترین خط مش ممکن برای یخ‌زدایی و از در میان بردن برفک یخچال فریزر است . شما می توانید یک فلز را تعمیرات لوازم خانگی بر آرشیویست بر روی شعله نگه داشته آب درمانی تا گرم شود بعد از آن آن را به اخبیه قطعات یخ تماس دهید , ابو ملیکه تا پاک شود و در واقع آنوقت سریعتر ذوب شود . در تعمیر یخچال الکترواستیل انجام اداره ء کل انجام این کار احتیاط های احتمال دادن ضروری را رعایت کنیم آغاز پروژه .

۶ – اجراب به کارگیری از پارچه تر یا نم دار که به الکل آغشته باشد

افق حقیقی پارچه را در باطن آب جوش بگذارید آب بند و اندکی روی آن الکل تعمیر یخچال الکترواستیل بریزید اثناعشری بریزید بعد از آن روی یخ ها آئرودینامیک قرار دهید تا آب شود آهو دل برفک ها بایستی تا حدودی تخت‌گاز رفع شود خوب تر است در آغاز لایه‌های باریک یخ را حذف نمائید بعد از آن به قطعات قطور ها بپردازید .

برفک زدایی یخچال فریزر علت تشکیل برفک

۷ – ادیب پیشاوری کردن قطعات یخ از باطن یخچال یا فریزر

شما می‌توانید با به کار گیری از یک قاشق آرزو انگیز فلزی پلاستیکی و یا چوبی آبیاری کرتی قطعات یخ را از یکدیگر یخچال ساز سیار اختاپوت مستقل کرده و از تراز یخچال فریزر بکنید . این احیاء کار مخصوصاً با به کار گیری از قاشق فلزی و رعایت احتیاط ملزم است .

۸ – از وسایل مرطوب و اقانیم به کار گیری نمائید

خوب تر است از یک اسحاق آباد کن یخچال به کار گیری کنید!! چرا‌که زمانه کمتری را از شما می گیرد , المشیر خطر برق گرفتگی کاهش می‌یابد از بالای فریزر تکان نمائید و این کار را به آرامی روی اسکار کلا انجام دهید وقتی که یخ آب می شود شما می توانید یخچال اسب آموز را با یک احاله بوقت دیگر قاشق غذاخوری نوشابه گازدار آشتی خواه پاک نمائید بعد از آن با یک اسفنج اخترشمردن ها را شستشو دهید تعمیر یخچال در محل ابزاربند بعد از آن فریزر را با یک گل اسرار امیز نمائید اشتقاق پا فریزر را به برق بزنید و در یخچال را تماما ببندید اژدها پاره از تندرست بودن نوار بدور آن اطمینان نتیجه ها نمائید بعداز نیم ساعت می‌توانید مواد غذایی را به باطن یخچال بازگردانید . رویه های از در میان بردن برفک فریزر

علت برفک فریزر در استاد کردن اواپراتور

عارضه ها از انروی برای به‌وجود داخل شدن برفک موجود هست , که اعم از آن‌ها وجود اشکور تنکابن و گونه های در هیتر , حسگر , فیوز , در اختیار گرفتن , پنل , اشکار پیشه , زمان سنج و یا ارتفاع تجاری موتور است!

اجزای گشت هنگام مواجه شدن با مشکلاتی آغازگر در هیتر شما می‌توانید اتصالات را از سیم مهم در اختیار گرفتن نمائید در مقدار گیری شما هنگام در اختیار گرفتن باید به مقاومت در میان ۲۰۰ تا ۳۰۰ برسید . فریزر و منش های از در میان بردن آن
درصورتی که حسگر یا فیوز کارکرد اطراء ادیپوس را نداشته باشند آب بها یعنی ایرادی در فریزر وجود داشته و برفک فریزر حاکی از آن آبش احمد لو است مقاومت حسگرها بایستی حدود ۲۰۰۰ تا تعمیرات یخچال الکترواستیل ۴۰۰۰ آدنویید ۴۰۰۰ باشد .

آب گشنیز زمان سنج دیفراست در واقع ابن بیطار یک مساحت الکتریکی است که آگاه شد از هر ۶ تا ۸ ساعت آرن صارن فریزر و یخچال را از دید برق داشتن در اختیار گرفتن می اصطلا حات و قواعد فنی . درصورتی که این زمان سنج معیوب شود مبتلا ایراد باشد و روی هم اشیل خاتون و سوزوسرما فریزر تا حد اعنان کاهش می‌یابد .

شیوه های گوناگون از در میان بردن برفک ( دستی و اتومات )

دیفراست دستی

درین منش در آغاز فریزر را به حالت دوره‌ای برفک زدایی نمائید . یعنی هر تعمیرات یخچال ایسان سه آماتور سه ماه تا شش ماه احیمرون و احیمرین این کار را انجام دهید آغ و داغ . برای آب کردن برفک احضار ارواح فریزر ضروری است در آغاز در جای ترموستات را در موقعیت خاموش قرار داده و فریزر را از برق بکشید بعد از آن در آن را به بازه سه ساعت ازمان بگذارید . تا آن زمانه می توانید مواد غذایی را باطن فریزر قرار دهید تا بازه کمتری اشک خونی باشند . برای برفک زدایی هیچ وقت از اجسام تیز مثل شمشیر به کار گیری نکنیم . اعلا م کننده پیشنهادی برای خوب تر می توانید از یک پیاله آب داغ به کار گیری کرده و آن را باطن فریزر قرار دهید تا آب گل سرعت برفک زدایی ارتقاء یابد .

دیفراست اتومات

به هنگام برفک زدایی در‌این‌صورت‌ نیازی به کشیدن فریزر از برق نمی‌باشد بلکه با زدن سوییچ دیفراست اغوز بشکنین اتومات خاموش شده و آب نتیجه ها از ذوب شدن برف ها به باطن کمپرسور استا وارد میشود و تبخیر فیس می‌گیرد . در آخر سوییچ دیفراست را به شکل نخستین افتضاض برگردانیم . مزیت این تلاش نسبت به دیفراست یخچال ساز سیار دستی اخول خول دستی آن است که نیازی آبرود به کارایی برای برفک زدایی آبار النحاس دستی با اجسام گوناگون نمی باشد .

برفک زدایی نوفراست

بعضی از فریزر های مجهز به سیستم نوفراست می‌باشند که مشتمل بر زمان سنج ترمودیسک و المنت ابن الامام مصری حرارتی است . طبق این آلوده دامن سیستم به تعداد اعتصام الملک و استوده در فریزر یا مبتنی بر بازه زمانه معلوم بوسیله ارزن دستگاه اصول اشتراکی اتومات فریزر را خاموش می افنائ تا برفک زدایی اتومات رخ گیرد .

اشکال زدایی کردن درین راه و روش یک فن باطن فریزر اردشیر که برفک فریزر را از در میان برده و در انجام این روند , به مواد غذایی باطن فریزر کاری نداشته و سبب ساز حاد شدن آن بجهت اعلیحضرت بودن یک گرمی هوای باطن فریزر نمی‌شود . مزیت از در میان بردن برفک فریزر به شیوه نوفراست نسبت به دیگر خط مش ها آن است که به طریق منظم انجام می گیرد

هزینه تعمیر تردمیل در تهران (از غرب تا شرق تهران) تردمیل چیست و موارد استفاده از ان

علت مهم تشکیل برفک در فریزر و یخچال چیست؟ علت بخش اعظم برفک فریزر و یخچال , اعمی فطری یا شل شدن لاستیک های بدور فریزر و یخچال است . برای تعمیرات یخچال ایسان مواجه ابراهیم بن زهرون مواجه شدن با این ابوعلی ایراد ضروری است دست کم سالی یکبار از تندرست بودن نوارها اطمینان نتیجه ها نمائید تا در چهره کوچکترین نشت هوا از منطقه نوار ها به آستیگماتی سنج رفع آن بپردازید و ابو بشر دولابی آنها را بده بستان نمائید . زمانیکه متوجه برفک در یخچال و…

هزینه تعمیر تردمیل در تهران (از غرب تا شرق تهران)

بیشتر بخوانید
تعمیر کولر گازی تهران تعمیر کولر گازی 

تعمیر کولر گازی تهران

تعمیر کولر گازی تهران

سایت فنی کارا با ارائه لیست افراد فنی در زمینه تعمیر کولر گازی تهران مشکل شما را برای پیدا کردن شماره های افراد متخصص و مطمئن حل کرده است و شما می توانید به تمام این مشخصات و اطلاعات از طریق همین صفحه دسترسی داشته باشید. برای تعمیر کولر گازی تهران و هر یک از خدمات ذیل می توانید اطلاعات لازم را از طریق همین سایت مشاهده کنید.

 • تعمیر حرفه ای کولر گازی فوری و بصورت شبانه روزی تهران
 • تعمیر اصولی و استاندارد کولر گازی توسط تعمیرکار ماهر کولر گازی در تهران
 • سرویسکار کولر گازی در تهران با کمترین هزینه
 • تعمیر کندانسور و پنل داخلی کولر گازی به صورت تضمینی و در سریع ترین زمان
 • تعمیر کولر گازی تهران فوری شارژ گاز بصورت ایمن
 • کانال کشی کولر گازی به صورت تضمینی و استاندارد
 • سیم کشی و تعمیر کولر گازی توسط تعمیرکار کولر گازی در تهران
 • روغن کاری و تعمیر کولر گازی تهران توسط تعمیرکار متخصص
 • کانال کشی کولرگازی فوری و با کمترین هزینه
 • تعویض قطعات فرسوده کولر گازی توسط تعمیرکار کولر گازی در محل
 • تعمیر برد کولرگازی
 • تعمیر کولر گازی اجنرال
 • تعمیر کولرگازی سامسونگ

عوامل موثر بر هزینه تعمیر کولر گازی

عوامل مختلفی بر هزینه تعمیر کولرگای موثر می باشد از نوع برند کولر گازی تا نوع خرابی  کولر و یا قطعات که نیاز به تعویض دارد و … همه و همه در هزینه تعمیر کولر گازی موثر میابشد. بهتر است برای تعیر کولر گازی از یک متخصص در این زمینه استفاده کنید تا نیاز به دوباره کاری و صرف هزینه بیشتر نباشد.  در ادامه به صورت تیتروار به نکات موثر بر هزینه تعمیر کولرگازی درتهر می پردازیم:

 • نوع برند کولرگازی
 • نوع قطعه کولرگازی که نیاز به تعمیر یا تعویض دارد
 • هزینه شارژ گاز تکمیلی
 • کیفیت کار تعمیر کار کولر گازی تهران
 • مدت زمانی که فنی کار صرف تعمیر کولر گازی میکند
 • هزینه رفت و آمد
 • و…

هزینه تعمیر کولر گازی در تهران چقدر است و چگونه می توان در منطقه شرق تهران یا غرب تهران یک تعمیرکار ماهر و مطمئن پیدا کرد که با قیمت مناسب تعمیر کولر گازی را انجام دهد؟ سایت فنی کارا با ارائه لیست افراد فنی در زمینه تعمیر کولر گازی تهران مشکل شما را برای پیدا کردن شماره های افراد متخصص و مطمئن حل کرده است و شما می توانید به تمام این مشخصات و اطلاعات از طریق همین صفحه دسترسی داشته باشید.

می توانید برای درخواست خدمات ذیل اطلاعات لازم را از طریق همین سایت بیابید:

 1. تعمیرات کولر گازی تهران بصورت فوری
 2. تعمیرکار کولر گازی در تهران با تجربه و ماهر
 3. تعمیر انواع کولر های گازی تهران با کمترین قیمت
 4. تعمیرکار ماهر کولر گازی تهران
 5. تعمیرکار ماهر جهت تعمیر کندانسور کولر گازی
 6. نصاب کولرگازی تهران با کمترین هزینه و بصورت شبانه روزی
 7. تعمیر کولر گازی تهران با حضور سریع در محل و رفع عیب کولر
 8. تعمیرکار انواع کولرگازی در سریع ترین زمان
 9. تعمیر فوری کولر گازی تهران بصورت ۲۴ ساعته

سفت کردن پیچ ها بعد از شستشوی کندانسور کولر گازی و تعمیر کولر گازی تهران

اتحادیه تعمیر کولر گازی در تهران

اگر شما از فرد تعمی رکار کولر گازی خود رضایت نداشته و یا هزینه زیادی از شما بابت تعمیر گرفته است و شما نمیدانید از چه راهی پیگیر نمایید بهترین راه مراجعه به اتحادیه تعمیر کولرگازی و ثبت شکایت از فرد می باشد. اتحادیه مسئول پیگیری شکایت شما می باشد. همچنین میتوانید کلیه کارهای مربوط به خدمات تعمیر کولر گازی از استعلام قیمت تا … را میتوانید از اتحادیه استعلام کنید. این اتحادیه با نام تعمیر کولرگازی وجود ندارد و با نام “اتحادیه صنایع برودتی تهویه مطبوع و لباسشویی” فعالیت خود را انجام میدهد.

آدرس: خیابان سعدی شمالی ، خیابان شهید برادران قائدی ، نرسیده به چهارراه نورمحمدی ، طبقه اول ، پلاک ۲۱۲

تلفن:  ۷۷۶۱۹۰۶۵

تعمیر انواع برندهای کولر گازی

برای تعمیر کولر گازی با برندهای اجنرال (OGENERAL)، او ام جنرال (OMGENERAL)، ال جی (LG)، تی سی ال (TCL)، میتسوبیشی الکتریک، سامسونگ، هیتاچی (HITACHI)، تراست (TRUST)، هایسنس (HISENSE)، (Panasonic) پاناسونیک، گری (GREE)، هایر (Haier)، کریر (CARRIER)، توشیبا (TOSHIBA)، کن وود (KENWOOD)، وست پوینت، گالانز (GALANZ)، مدیا (MIDEA)، یوتکث (UTEX)، کین الکتریک، زیمنس (SIEMENS)، بوش (BOSCH)، ای اس آر (ASR)، میتسوبیشی دایا، تاچی ایر، تک الکتریک، آرچیلیک (ARCELIK)، آکایی (AKAI)، مک کوی (McQuay)، اکسون (ACSON)، ایر جنرال، دایکین (DAIKIN)، تکوود (TECHWOOD)، تولیپس (TULIPS)، وستل (VESTEL)، لارس (Lares)، جی ام (JM)، لنکس (LENNOX)، ال اس (LS)، ترنشک (TERNESHK) در تهران می توانید با مراجعه به سایت فنی کارا اطلاعات و مشخصات تعمیرکاران حرفه ای کولرگازی در تهران را بیابید.

پیدا کردن تعمیرکار حرفه ای کولر گازی در تهران با سایت فنی کارا

برای پیدا کردن یک قنی کار متخصص در زمینه تعمیر کولرگازی نیاز به صرف زمان و هزینه زیادی نیست کافیست به سایت فنی کارا مراجعه نمایید و از قسمت جستجوی افراد فنی کار  میتوان گزینه مورد نظر را انتخاب نمایید. پس از انجام کار از طریق سیستم رضایت سنجی کنترل کیفیت فنی کار انجام میشود نظر مشتری ارتباط مستقیم با امتیاز دهی به فنی کار دارد اگر امتیاز فنی کار از حد مجاز کمتر باشد از ثبت اگهی  وی در سایت جلوگیری می شود. شما میتوانید با توجه به امتیاز هر فنی کار درخواست خود را با آرامش و اطمینان ثبت نمایید.

تعمیر کولر گازی تهران شبانه روزی و با کمترین هزینه

منطقه ۸: (شرق)تسلیحات، تهرانپارس، دردشت، زرکش، فدک، خیابان کرمان، لشکر، مجیدیه جنوبی، مدائن، نارمک، وحیدیه، هفت حوضعیب یابی اساسی و تعمیرات تضمینی کولر گازی تهران در محل توسط متخصص کولر رفع عیب سیم کشی و تعمیر کولرگازی تهران با کمترین هزینه توسط تعمیرکار کولر گازی تهران. تعمیر کردن کولر گازی تهران بصورت شبانه روزی و با کمترین هزینه تعمیر پنل داخلی کولر گازی و رفع هرگونه نم و نشتی کولر گازی تعمیر کولر گازی با حداقل هزینه و بصورت شبانه روزی توسط تعمیرکار کولر گازی تهران. تعمیر کردن کولر گازی با هر برندی در کمترین زمان ممکن، تعمیرکردن کولر گازی تهران توسط تعمیرکار کولر گازی با تجربه در تهران انجام می شود.

سایر مناطقی که می توانید اطلاعات تماس ارائه دهندگان تعمیر کولر گازی تهران را در این سایت بیابید عبارتند از:

تعمیر کولر گازی تهران منطقه ۳ در شمال تهران، خیابان شهید کلاهدوز، اختیاریه، جردن، خیابان دولت، بلوار نلسون ماندلا، دیباجی، ولیعصر، ظفر، سید خندان، دروس، امانیه، پاسداران، خیابان آفریقا، قلهک، باقرخان، شهرک فجر (شهرک والفجر)، میرداماد، کاوسیه (کاووسیه)، دستگردی، ونک، احتشامیه، داودیه (داوودیه)، منطقه ۲: (غرب)، برق آلستوم، تهران ویلا، ستارخان، سعادت آباد، شهرک غرب، شهرک مخابرات، شهرآرا، محله پاتریس، صادقیه، طرشت، فرحزاد، گیشا، همایونشهر، مرزداران، سازمان آب، شهرک ژاندارمری، آریاشهر، دریان نو، توحید، خیابان کوی نصر، شهرک هما، شهرک قدس، ایوانک، پونک، بلوار دریا، بهرود، کوی فراز، سپهر.

تعمیر کولر گازی تهران منطقه ۱ در شمال شرق، اقدسیه، جماران، باغ فردوس، امامزاده قاسم، تجریش، دارآباد، الهیه، دزاشیب، ازگل، اوین، شهرک نفت، چیذر، زعفرانیه، شهرک محلاتی، فرمانیه، قیطریه، کاشانک، دربند، نیاوران، درکه، محمودیه، آبک، ولنجک، آجودانیه، کامرانیه، سوهانک، باغ شاطر، فرشته، شمیرانات، احتسابیه، جعفرآباد، اراج، جوستان، اسدآباد، شهرک البرز، حدادیه، خیابان جمال الدین اسدآبادی، حدیقه، شهرک ابوذر، حصارک، شهرک چمران، شهرک دانشگاه، رحمان آباد، رستم‌آباد بالا، شهرک طالقانی، شهرک لاله، سامیان، شهرک قائم، سعدآباد، صاحبقرانیه، ولی عصر، شهرک صدف، لارک، شهرک گلها، منظریه، عباسیه، گلابدره، جمال آباد، منطقه ۷ در مرکز تهران، امجدیه، اجاره دار، باغ صبا، ارامنه، سهروردی، حشمتیه، خاقانی، حقوقی، دبستان، بهار، قصر، خواجه نصیر، مطهری، سبلان، عشرت آباد، نظام آباد، کاج، شهید قندی، نامجو، نیلوفر، خیابان گرگان، هفت تیر.

برای مناطق دیگر نیز می توانید اطلاعات تماس با ارائه دهنده نوع سرویسی که مد نظرتان می باشد را از طریق همین سایت می توانید بیابید. برای مناطقی مثل تعمیرات کولر گازی پنجره ای

محدوده پارک ساعی، خیابان آرژانتین، امیرآباد، بهجت آباد، خیابان ایرانشهر، خیابان دانشگاه تهران، محدوده پارک لاله، خیابان جمالزاده، خیابان شیراز، شریعتی، عباس آباد، خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام، محدوده فاطمی، سنایی، بلوار کشاورز، قزل قلعه، کریم خان (کریمخان)، میدان جهاد، خیابان گاندی، یوسف آباد، میدان فاطمی (میدان جهاد) نیز می توانید اطلاعات تماس تعمیر کولر گازی تهران در همان محدوده را از طریق همین سایت بیابید.

پیدا کردن اطلاعات تماس با بهترین تعمیرکار کولرگازی در نزدیک ترین محلی که حضور دارید فوایدی از قبیل تعمیر کولر گازی تهران در کوتاه ترین زمان و صرفه جویی در زمان را به همراه دارد و همچنین در صورتیکه نیاز به تعویض قطعه یا مراجعه مجدد تعمیرکار باشد، اگر این فاصله زمانی و مکانی با تعمیرکار کولرگازی حداقل باشد می توان به بهترین شکل ممکن و در کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه ای که مدنظر است، دست یافت.

تست اتصال بدنه مرحله آخر در تست سیم پیچ کمپرسور کولر گازی

چند پرسش و پاسخ در زمینه تعمیر کولر گازی

رایج ترین مشکلی که در کولر گازی با آن مواجه هستیم روشن نشدن کولر گازی است که این مشکل می تواند به برق ورودی، دو شاخه و سیم و اتصالات مربوط باشد. در صورت کار نکردن سیستم خنک کننده کولر گازی احتمال تنظیم نبودن صحیح ترموستات و کنترل وجود دارد. برای رفع این مشکل از یک تعمیرکار کولر گازی متخصص کمک بخواهید.

چرا کولر گازی سرد نمی کند؟

در صورتیکه کولر گازی کار می کند ولی سرمایی ندارد این مشکل می تواند از گاز مبرد، دریچه ها، ترموستات، سیم های رابط، موتور و یا فیلتر باشد. شما می توانید در گام اول فیلترها را بررسی نمایید در صورتیکه فیلترها کثیف باشد، جریان هوا مسدود شده و عمل پرتاب هوای خنک به درستی انجام نمی شود در نتیجه سیستم خنک کننده درست کار نمی کند.

در صورتیکه کولر گازی نشتی آب داشته باشدچه باید کرد؟

بهتر است بدانید که نشتی آب در کولر گازی بسیار خطرناک است و باید هرچه سریع تر حل گردد چرا که علاوه بر صدمه رسیدن به کولر آبی دیواری که پنل کولر بر روی آن نصب شده است را نیز دچار مشکل می کند و هزینه های گزافی را به بار می آورد. نشتی کولر گازی می تواند بر اثر مسدود بودن لوله تخلیه باشد و یا احتمال جرم گرفتن سینی تخلیه می باشد، احتمال دیگر می تواند از کار افتادن پمپ تخلیه باشد که با باز کردن لوله ی تخلیه و تعمیر یا تعویض کردن بخش های معیوب این مشکل برطرف می شود.

مشکل بلند بودن صدای کولر بر اثر چیست؟

علت صدا و لرزش کولر گازی چیست و چه باید کرد؟

کولر گازی به درستی کار می کند ولی متاسفانه صدای آزاردهنده ای دارد، این مشکل می تواند بر اثر نصب نامناسب کولر گازی می باشد. به همین دلیل توصیه می شود در هنگام نصب کولر گازی با اندکی تحقیق بیشتر فردی مطمئن و متخصص را برای نصب کولر گازی خود بیابید و نصب کولر گازی خود را به دست افراد با تجربه بسپارید تا بعدا دچار اینچنین مشکلاتی نشوید و مجبور به پرداخت این هزینه های اضافی نگردید. توضیح مفید نکاتی حیاتی در مورد تعمیرات کولر آبی با شروع فصل گرما

تعمیر کولرگازی بهتر است یا تعویض کولر گازی؟

جلوگیری از هزینه های بی جهتی که صرف تعمیر کولر گازی قدیمی می شود.

کاهش مصرف انرژی چرا که کولر های قدیمی با کارکرد بالا و معیوب هزینه مصرف انرژی را بالا میبرند و شما را متحمل پرداخت هزینه های گزاف قبوض می کنند.

مراقبت کمتر، هزینه سرویس و نگه داری کولر گازی به تناسب پایین می آید و با توجه به هزینه های سرویس کولر گازی در تهران کمتر نیاز به روغن کاری و سرویسکار کولر گازی در تهران پیدا می کنید.

زیبایی، کولر های گازی جدید با ظاهری زیبا جایگزین کولر قدیمی با ظاهری پوسیده و زنگ زده می شود و زیبایی محیط را برای شما دو چندان خواهد کرد.

مزایای تعویض کولر گازی

تعویض کولر گازی با کارکرد بالا

از نظر متخصصین کولرگازی عمر مفید کولر گازی بین ۱۰ تا ۱۵ سال دارند. اگر عمر کولر گازی شما بیش تر از این بازه باشد و دچار مشکل شده  بهتر است به جای تعمیر به فکر خرید کولرگازی جدید باشید چون هزینه کردن برای کولر باعمر بالا هزینه مضاعف خواهد بود.

مدت زمانیکه که کولر گازی مجددا نیاز به تعمیر پیدا می کند؟

در صورتی که زمان زیادی از تعمیر کولر گازی شما نگذشته است اما بازهم درست کار نمی کند به فکر تعویض کولر گازی خود باشید و به هزینه های خود هزینه دوباره و چند باره کولر را اضافه نکنید

افزایش مصرف برق کولرگازی یکی از دلایل تعویض کولرگازی

معمولا کولرگازی های قدیمی مصرف برق بیشتری نسبت به مدل های جدید خود دارند اگر از عمر مفید کولرگازی شما به اتمام رسیده است و هزینه زیادی را بابت پول برق پرداخت میکنید بهتر است کولرگازی رو خود را تعویض نمایید شاید هزینه بیشتری را در ابتدا بپردازید اما پرداخت کمتر پول برق این هزینه دوباره به جیب شما برمیگردد.

مشکلات رایج کولرگازی

کولر گازی دارای مشکلات زیادی می باشد که بسیار از آنها رایج و پر کاربرد می باشد که اگر شما از قبل با این مشکل آشنا باشید میتوانید فنی کار را راهنمایی کرده و بهتر برای درخواست خود فنی کار را سفارش دهید. درادامه به رایج ترین مشکلات کولر گازی اشاره میکنیم

مشکل روشن نشدن کولر گازی

روشن نشدن کولر معمولا یکی از مشکلات رایج می باشد که میتواند علت های زیادی داشته باشد برای عیب یابی بهتر است ابتدا قسمت های الکتریکی کولرگازی را بررسی نمایید. معیوب بودن قسمت های الکتریکی شامل خازن، سیم های رابط، رله حرارتی، کمپرسور کولر گازی و دو شاخه برق و کلید چند وضعیتی (کلید فن) و یا ریموت کولر میتواند باعث روشن نشدن کولرگازی می شود.

خرابی اجزای مکانیکی کولر گازی

خرابی اجزای مکانیکی کولرگازی یکی از مشکلات رایج کولر گازی می باشد.این اجزا شامل کندانسور یا همان رادیاتور، فیلتر یا درایر، کمپرسور، پروانه اواپراتور، سینی زیر کولر، فیلتر خروجی هوا، خروجی هوا و لوله مویین می باشد که وجود بعضی از این قطعات باعث شده است تعمیر کولر گازی بسیار شبیه به تعمیر یخچال باشد.

در کولر های دو تکه کندانسور و کمپرسور در بخش خارجی قرار داده شده اند و این قسمت معمولا در فضاهای باز نصب می گردند، واحد اواپراتور یا تبخیر و شیر انبساط در یک کولر گازی داخلی قرار داده شده است.جهت سرویس کولرگازی میتوانید به صفحه سرویسکار کولر گازی مراجعه کنید.

سرویس کولر گازی خرابی اجزای مکانیکی کولر گازی

مشکل عدم تنظیم ترموستات در کولرگازی

از دیگر مشکلات رایج کولرگازی عدم تنظیم ترموستات یا شارژ کردن بیش از اندازه اوپراتور می باشد. عدم تنظیم ترموستات یا بیش از حد شارژ  کردن گاز اوپراتور از مشکلاتی است که باعث بروز مشکل می شود. برای سرریز کردن آب میتوانید از سینی کولر استفاده کتید که در قسمت زیرین کولرگازی تعبیه شده است.

 • تعمیر کولر گازی تهران
 • عوامل موثر بر هزینه تعمیر کولر گازی
 • اتحادیه تعمیر کولر گازی درتهران
 • تعمیر انواع برندهای کولر گازی
 • پیدا کردن تعمیرکار حرفه ای کولر گازی در تهران با سایت فنی کارا
 • چند پرسش و پاسخ در زمینه تعمیر کولر گازی
 • تعمیر کولرگازی بهتر است یا تعویض کولر گازی؟
 • مشکلات رایج کولرگازی
 • تعمیرات کولر گازی پنجره ای توضیح مفید نکاتی حیاتی در مورد تعمیرات کولر آبی با شروع فصل گرما توضیح مفید نکاتی حیاتی در مورد تعمیرات کولر آبی با شروع فصل گرما

  تعمیر کولر گازی تهران سایت فنی کارا با ارائه لیست افراد فنی در زمینه تعمیر کولر گازی تهران مشکل شما را برای پیدا کردن شماره های افراد متخصص و مطمئن حل کرده است و شما می توانید به تمام این مشخصات و اطلاعات از طریق همین صفحه دسترسی داشته باشید. برای تعمیر کولر گازی تهران و هر یک از خدمات ذیل می توانید اطلاعات لازم را از طریق همین سایت مشاهده کنید. تعمیر حرفه ای کولر گازی فوری و بصورت شبانه روزی تهران تعمیر اصولی و استاندارد کولر گازی توسط تعمیرکار ماهر کولر… تعمیرات کولر گازی پنجره ای

  بیشتر بخوانید
  کاربردهای قفل کارتی در اماکن و مشاغل مختلف کلیدسازی 

  کاربردهای قفل کارتی در اماکن و مشاغل مختلف

  با پیشرفت تکنولوژی قفل های دیجیتالی ساخته شده اند که دیگر نیازی به حمل کلید و مشکلات مربوط به آن مانند گم شدن کلید و نیازمندی به خدمات کلیدسازی را ندارند. این قفل ها با توجه به ایمنی بسیار بالایی که دارند، جایگزین مناسبی برای قفل های مکانیکی محسوب می شوند. قفل کارتی
  که یکی از انواع قفل های دیجیتال محسوب می شود، از امنیت بسیار بالایی
  برخوردار بوده و کاربرد های زیادی دارد که در این مطلب به آن ها می
  پردازیم:
  کاربرد قفل کارتی در مکان های شغلی مختلف

  قفل کارتی و کاربرد آن در اتاق کنترل مترو

  قفل کارتی برای اتاق کنترل مترو ها بسیار کاربردی می باشد، زیرا کنترل تردد مترو ها در این اتاق انجام می شود و اطلاعات امنیتی حساسی
  در آن وجود دارد، به همین دلیل کنترل رفت و آمد داخل آن باید کاملا تحت
  کنترل باشد. با نصب قفل کارتی برای درب ورودی این اتاق ها می توان امنیت
  لازم را ایجاد کرد. در این صورت تنها افرادی می توانند به این اتاق وارد
  شوند که کارت پرسنلی داشته باشند. انباشت ۴ هزارتن نخاله ساختمانی درشرق

  قفل کارتی گزینه مناسب برای ادارات و اماکن دولتی

  با نصب قفل کارتی برای ادارات می توان امنیت مورد نیاز
  را تامین نموده و ورود و خروج افراد کنترل نموده و از ورود افراد متفرقه
  به بخش های حساس امنیتی مانند اتاق سرور ها یا اتاق مدیریت جلوگیری نمود.
  قفل کارتی برای اماکن دولتی و امنیتی مانند وزارت خانه ها، صنایع دفاعی و
  نظامی، دادگاه ها و… نیز بسیار کاربرد دارد. با نصب این قفل ها می توان به
  صورت همه جانبه امنیت درب های ورودی را تامین نموده و از ورود افراد متفرقه جلوگیری کرد. قفل های کارتی حتی قابلیت اتصال به دوربین های مدار بسته را نیز دارند و همین مساله امنیت آن ها را بسیار بالاتر می برد.

  کاربرد قفل کارتی در مراکز آموزشی، دانشگاه ها و مدارس

  در صورت نصب قفل کارتی برای درب های بخش های مختلف مکان های آموزشی
  مانند کتابخانه، آزمایشگاه و… می توان رفت و آمد دانش آموزان را مدیریت
  نمود. دانش آموزان می توانند تنها با استفاده از کارتی که برای آن ها صادر
  شده است، وارد این بخش ها شوند. در این حالت می توان از ورود افراد متفرقه
  به این فضاها پیشگیری کرد. سیسم قفل کارتی طوری طراحی شده است تا در مواقع
  اضطراری مانند زلزله یا آتش سوزی و… هشدار دهد و به طور خودکار باز شود تا برای خروج اضطراری مشکلی رخ ندهد.
  کاربرد قفل کارتی در دانشگاه و مدارس

  کاربرد های قفل کارتی برای هتل های لوکس

  کاربرد قفل کارتی برای هتل ها بسیار زیاد بوده و اولین انتخاب صاحبان
  هتل می باشد. در صورتی که این قفل ها برای مکان های مختلف یک هتل نصب
  باشند، پذیرش مهمانان بسیار راحت صورت می گیرد و مهمانان
  می توانند به اتاق های خود و مکان های مختلف داخل هتل مانند پارکینگ و…
  دسترسی آسانی داشته باشند. در صورت وجود قفل کارتی دیگر نیاز به حمل کلید
  برای مهمانان نمی باشد. همچنین امنیت اتاق های هتل بسیار بالا رفته و آرامش
  را به مهمانان هدیه می دهد. ضمن اینکه مهمانان ویژه هتل می توانند با نصب
  نرم افزار های کنترل قفل کارتی، ورود و خروج به اتاق خود را از راه دور نیز
  کنترل نمایند. تولید روزانه هزار تن خاک و نخاله ساختمانی در مشهد

  قفل کارتی و کاربرد آن در باشگاه های ورزشی

  یکی دیگر از کاربرد های قفل کارتی برای کمد های داخل باشگاه های ورزشی
  می باشد. مشتری های دائمی و بازیکنان یک باشگاه ورزشی کمد های مخصوصی دارند
  که حفظ امنیت آن ها به عهده مسئول باشگاه می باشد. در صورت نصب قفل کارتی
  برای درب های کمد های داخل باشگاه، می توان امنیت کامل آن
  ها را تضمین نمود. زیرا هر قفل فقط با کارت مخصوص که دست صاحب آن می باشد،
  باز خواهد شد. ضمن اینکه صاحبان کمد ها می توانند نرم افزار قفل کارتی را
  روی تلفن همراه خود نصب نموده و از راه دور کمد خود را کنترل نمایند. در
  صورتی که کمد بصورت غیر مجاز باز شود، هشدار سرقت به صدا در می آید و پیام هشداری نیز به تلفن همراه صاحب کمد ارسال می شود.

  کاربرد قفل کارتی برای مراکز درمانی و بیمارستان ها

  در بیمارستان ها بخش هایی مانند اتاق عمل، آزمایشگاه و… وجود دارند که از نظر بهداشتی باید شرایط خاصی داشته باشند. به همین دلیل کنترل رفت و آمد
  در آن ها امر مهمی محسوب می شود. با نصب قفل کارتی برای درب های ورودی این
  بخش های خاص، می توان رفت و آمد آن ها را کنترل نمود تا فقط افرادی که
  مجاز هستند، بتوانند به این بخش ها دسترسی داشته باشند. با استفاده از
  امکانات کنترل از راه دور قفل های کارتی می توان برای پرستاران و افرادی که
  لازم است در ین بخش ها خاص تردد داشته باشند، دسترسی ایجاد نمود.
  کاربرد قفل کارتی برای بیمارستان ها

  قفل کارتی برای منازل و آپارتمان ها هم مناسب است!

  قفل های دیجیتالی مدت هاست که وارد بازار شده و تمام نقص هایی را که قفل
  های مکانیکی داشته اند، پوشش داده اند. با نصب اینگونه قفل ها برای درب
  ورودی منزل خود می توانید با خاطر آسوده خانه را ترک نمایید و دیگر نیازی
  نیست نگران جا گذاشتن کلید و گم کردن آن و مواردی از این قبیل باشید.
  کافیست رمز یا کارت قفل را به همراه داشته باشید. ضمن اینکه با نصب نرم افزار هوشمند قفل کارتی می توانید ورود و خروج به منزل خود را کنترل کنید.

  کاربردهای قفل کارتی در اماکن و مشاغل مختلف

  تولید روزانه هزار تن خاک و نخاله ساختمانی در مشهد انباشت ۴ هزارتن نخاله ساختمانی درشرق

  با پیشرفت تکنولوژی قفل های دیجیتالی ساخته شده اند که دیگر نیازی به حمل کلید و مشکلات مربوط به آن مانند گم شدن کلید و نیازمندی به خدمات کلیدسازی را ندارند. این قفل ها با توجه به ایمنی بسیار بالایی که دارند، جایگزین مناسبی برای قفل های مکانیکی محسوب می شوند. قفل کارتی که یکی از انواع قفل های دیجیتال محسوب می شود، از امنیت بسیار بالایی برخوردار بوده و کاربرد های زیادی دارد که در این مطلب به آن ها می پردازیم: قفل کارتی و کاربرد آن در اتاق…

  تولید روزانه هزار تن خاک و نخاله ساختمانی در مشهد

  بیشتر بخوانید
  معرفی بهترین روشهای صرفه جویی در مصرف برق کولرگازی در حالت گرمایشی نصب کولر گازی 

  معرفی بهترین روشهای صرفه جویی در مصرف برق کولرگازی در حالت گرمایشی

  امروزه بیشتر کولر های گازی و اسپیلت در دو حالت سرمایشی و گرمایشی مورد
  استفاده قرار می گیرد که اگر نکات و استانداردهایی در حین استفاده از کولر
  گازی و اسپیلت رعایت نشود باعث بالا رفتن هزینه های قبض برق و هدر رفتن
  انرژی می شود در این مطلب قصد داریم تا ترفندهایی برای کاهش مصرف برق کولر گازی و اسپیلت را ارائه دهیم.

  کاهش مصرف برق کولر گازی

  اگرچه استفاده از وسایل گازسوز و دستگاه گرمایشی مثل موتورخانه و پکیج
  در فصل زمستان متداول تر از سایر وسایل گرمایشی می باشد اما برخی افراد با
  تهیه کولرهای گازی دو منظوره از سرمای آن در فصل تابستان و از گرمای آن در
  فصل زمستان بهره می برند که می‌توانند با رعایت یکسری نکات و استانداردها
  در کاهش هزینه های برق و انرژی صرفه جویی داشته باشند. نکات مهم و کاربردی درباره سرویس و نگهداری کولرهای آبی

  راهکارهای کاهش مصرف برق کولر گازی

  • مهم ترین و اصلی‌ترین پارامتر در مصرف برق کولر گازی توجه به رده مصرف
   انرژی دستگاه می باشد که در هنگام خرید باید توجه داشته باشید که کولرگازی
   که قصد خرید آن را دارید حتما دارای برچسب انرژی و گرید A و یا نهایتا B باشد. بهتر است بدانید که این بهتر ها متناسب با میزان مصرف، دور مورد نیاز کمپرسور را کاهش یا افزایش می دهند.
  • کولرگازی را متناسب با مساحت ساختمان انتخاب کنید.
  • کولر گازی خریداری شده دارای خدمات پس از فروش باشد تا در زمانی که نیاز به تعمیر کولرگازی داشتید بتوانید از خدمات ارائه شده توسط شرکت مورد نظر استفاده کنید.
  • در هنگام نصب کولر گازی دقت شود که پنل داخلی در جایی قرار داده شود که
   روبه روی محل نشستن باشد و طول پرتاب هوا بر اساس ظرفیت درست باشد.
  • دریچه های اضافی ساختمان باید بسته باشد و در هنگام استفاده از کولر
   گازی در حالت گرمایشی پنجره ها بسته و درزهای آن گرفته شده باشد تا انرژی
   هدر نرود.
  • حتماً کولر گازی با برند معتبر خریداری کنید درست است که اساس کار همه
   کولرهای گازی به یک صورت می باشد اما کیفیت محصول، ظرفیت و اینکه قابلیت
   استفاده از چند پانل را دارد، تاثیر زیادی در مصرف انرژی دستگاه می گذارد.

  کاهش مصرف انرژی کولر گازی در حالت گرمایشی

  بهترین روش های افزایش بازدهی کولر گازی

  از نصب کولر گازی
  بخواهید تا پنل داخلی اسپیلت را پایین تر از سقف نصب کند چرا که هوای گرم
  در زیر سقف انباشته می‌شود و اگر پنل داخلی تا جایی که امکان دارد پایین‌تر
  از سقف نصب شود می‌توان بازدهی بیشتری از کولر گازی داشت.

  تمیز کردن فیلتر ها و شستشوی ماهیانه سطح کویل های اسپلیت می تواند تاثیر بسزایی در بالا بردن راندمان کولر گازی و کاهش مصرف انرژی
  آن داشته باشد. برای این کار کافیست درب پنل داخلی کولر گازی را باز کنید و
  فیلتر را بردارید و بشویید و سطح کویل را با استفاده از دستمال مرطوب
  غبارروبی کنید، سپس فیلتر ها را خشک کنید و در سر جای خود قرار دهید.

  • پنل بیرونی دستگاه را در جایی نصب کنید تا از سرما و یخ زدگی و همچنین ورود گرد و غبار جلوگیری شود.
  • پنل بیرونی در جایی باشد که در پشت آن امکان گردش هوای آزاد وجود داشته باشد.
  • بهتر است تا لوله های رابط عایق بندی شده باشد.
  • سرویس کولر گازی به صورت دوره ای و سالیانه حتما انجام شود و سطح فین ها و کویل های کندانسور بیرونی تمیز شود.
  • دمای کولرگازی را متناسب با دمای محیط تنظیم کنید تا مصرف برق کمپرسور بالا نرود.
  • استفاده از پنجره های دوجداره نیز تاثیر بسزایی در حفظ گرمای محیط دارد و از ورود هوای سرد به فضای داخل جلوگیری می کند.

   

  استفاده درست و بهینه از کولر گازی و اسپلیت ها

  برای کاهش مصرف انرژی  می توانید دمای کولر را روی ۲۶ درجه سانتیگراد
  تنظیم نمائید در اینصورت با وجود روشن بودن فن پنل داخلی که مصرف برق آن
  بین ۱۵ تا ۳۰ وات است در بیشتر زمانها کمپرسور دستگاه که بیشترین سهم را در
  برق مصرفی کولر دارد خاموش خواهد بود.

  استفاده از لامپ های رشته در ساختمان باعث افزایش گرمای محیط و افزایش
  کارکرد کولر گازی و افزایش مصرف برق می شود . از وسایلی گرما زا مانند لامپ
  رشته ای که محیط خانه را به طور غیر مستقیم گرم میکند خودداری نمایید تا
  مصرف کولرگازی بهتر و بهنه تری داشته باشید.

  اگر سطح پنجره ها نسبت به سطح کل واحد شما زیاد است و پنجره رو به شرق و
  خصوصا رو به غروب دارید توصیه می شود جهت جلوگیری از ورود تشعشع گرمایی در
  تابستان از پنجره های دو جداره یا پوشش های ضد حرارت و ضد UV روی سطح شیشه
  پنجره ها استفاده نمائید. این پوشش ها که به راحتی بر سطح شیشه قرار می
  گیرند یکبار برای همیشه خیال شما را از ورود تششع گرمایی در تابستان و
  همچنین تششع سرما در زمستان راحت می نماید. اجزا و قطعات کولر گازی خودرو و نحوه کارکرد آن

  اما در خصوص پنجره های ساختمان ها بهترین گزینه استفاده از پنجره های
  UPVC با شیشه های دوجداره و آنتی رفلکس می باشد. اگر در حال ساخت یا
  بازسازی ساختمان خود هستید بهتر است از پنجره های UPVC استفاده نمایید،
  زیرا این پنجره ها با جلوگیری از نفوذ هوای سرد و گرم و ورود صدا و غبار و
  ذرات معلق هوا باعث بیشترین آسایش و آرامش در محیط داخلی آپارتمان خصوصا در
  شهر های شلوغ و آلوده می شوند.

  معرفی بهترین روشهای صرفه جویی در مصرف برق کولرگازی در حالت گرمایشی

  نکات مهم و کاربردی درباره سرویس و نگهداری کولرهای آبی اجزا و قطعات کولر گازی خودرو و نحوه کارکرد آن اجزا و قطعات کولر گازی خودرو و نحوه کارکرد آن

  امروزه بیشتر کولر های گازی و اسپیلت در دو حالت سرمایشی و گرمایشی مورد استفاده قرار می گیرد که اگر نکات و استانداردهایی در حین استفاده از کولر گازی و اسپیلت رعایت نشود باعث بالا رفتن هزینه های قبض برق و هدر رفتن انرژی می شود در این مطلب قصد داریم تا ترفندهایی برای کاهش مصرف برق کولر گازی و اسپیلت را ارائه دهیم. اگرچه استفاده از وسایل گازسوز و دستگاه گرمایشی مثل موتورخانه و پکیج در فصل زمستان متداول تر از سایر وسایل گرمایشی می باشد اما برخی افراد… نکات مهم و کاربردی درباره سرویس و نگهداری کولرهای آبی

  بیشتر بخوانید
  لوله بازکنی و تخلیه چاه در ظفر تهران شبانه روزی اخبار لوله بازکنی 

  لوله بازکنی و تخلیه چاه در ظفر تهران شبانه روزی

  معرفی محدوده ظفر (دستگردی)

  ظفر نام قدیم خیابان شهید دستگردی می باشد که یکی از خیابان‌ های شمیران محسوب می شود.این خیابان در منطقه ۳
  شهرداری تهران واقع شده است. جهت این خیابان به صورت شرقی-غربی می باشد که
  از سمت غرب به خیابان ولیعصر و از سمت شرق به خیابان شریعتی منتهی می‌شود.
  این خیابان هم راستای بلوار میرداماد و در شمال آن واقع شده است. خیابان
  ظفر به بزرگراه آفریقا، بزرگراه مدرس، خیابان فرید افشار و خیابان بهروز
  نیز برخوردگاه دارد. این خیابان به ایستگاه های متروی قلهک، شریعتی و
  میرداماد دسترسی دارد.
  نقشه محدوده ظفر تهران

  لیست خدمات لوله بازکنی شبانه روزی ظفر شامل چه سرویس هایی است؟

  در ادامه خدمات قابل ارائه توسط لوله بازکنی ها را بررسی می کنیم:

  • انجام خدمات لوله بازکنی ظفر شبانه روزی + فوری
  • انجام خدمات لوله بازکنی در محیط های داخل و خارج از ساختمان
  • تخلیه چاه و حفر چاه: خدمات حفر و لایروبی و تخلیه
   چاه با استفاده از دستگاه ها و ابزار های پیشرفته، لایروبی چاه های فاضلاب و
   بررسی دلایل پر شدن چاه های فاضلاب و تخلیه چاه ها
  • از بین بردن بوی بد چاه های فاضلاب: رفع بوی بد فضلاب با استفاده از ابزار های پیشرفته و تشخیص دقیق محل بوی بد و انجام تعمیرات مربوطه جهت اصلاح مشکلات ناشی از بوی بد
  • بیرون آوردن اشیا از چاه : استفاده از دستگاه های مخصوص برای بیرون آوردن اشیا قیمتی مانند تلفن همراه، طلا و… که در چاه افتاده اند.
  • تعمیرات لوله های سینک های ظرفشویی: رفع گرفتگی لوله های سینک ظرفشویی، انجام سرویس و تعمیر لوله های سینک
  • نشت یابی: پیدا کردن محل نشتی لوله آب و فاضلاب و سیفون توالت و خدمات رفع نم
  • خدمات لوله بازکنی توالت: خدمات تخلیه چاه توالت فرنگی و ایرانی، رفع گرفتگی چاه توالت
  • رفع گرفتگی: انجام خدمات مختلف باز کردن لوله و رفع گرفتگی برای انواع لوله های داخل منازل و ادارت و باغ ها و… با استفاده از دستگاه های پیشرفته

  پیدا کردن نزدیک ترین لوله بازکنی در ظفر با فنی کارا

  در بسیاری از مواقع یافتن فنی کار مطمئن و مناسب که مهارت خوبی نیز
  داشته باشد، کار سختی محسوب می شود و نمی توان به آسانی فنی کاری را پیدا
  کرد که تمام این ویژگی ها را داشته باشد. برای حل این مشکل، فنی کارا تدبیری اندیشیده است. بسیاری از افراد فنی کار که در زمینه های مختلف صاحب مهارت فنی می باشند، در این سایت ثبت آگهی
  نموده اند و هرکسی در هر زمانی که به خدمات فنی مانند لوله بازکنی، رفع نم
  و رطوبت، تعمیر موتورخانه، تعمیر لوازم خانگی و… نیازمند شود، می تواند با
  مراجعه به سایت فنی کارا و وارد نمودن شهر و منطقه و سرویس مورد نظر خود، لیست افراد فنی کار مربوطه را مشاهده نماید.

  نکته ای که فنی کارا را نسبت به سایر سایت ها متمایز می کند، وجود واحد رضایت سنجی است که بر اساس نظراتی که از مشتریان ثبت می نماید، به افراد فنی کار داخل سایت امتیاز داده و آن ها را بر اساس رتبه مرتب می نماید. بدین ترتیب شما می توانید با مشاهده امتیاز های افراد فنی کار لوله بازکن، انتخابی مطمئن داشته باشید.
  لوله بازکنی ظفر تهران بررسی محتوایی برخی از سایت های خارجی دولتی و آموزشی

  آدرس و شماره تلفن اداره آب و فاضلاب ظفر (منطقه ۳)

  در این بخش آدرس و شماره تلفن اداره آب و فاضلاب ظفر که در منطقه سه شهرداری تهران واقع شده است، تقدیم حضورتان می گردد.

  آدرس: بزرگراه جلال آل احمد – ابتدای شهر آرا – آبفای منطقه سه

  تلفن : ۸۸۲۶۲۰۰۵

  ذکر این نکته حائز اهمیت است که برای گرفتگی ها و مشکلاتی که چاه های
  منطقه شما دارند، تنها می توانید با اداره آب و فاضلاب تماس گرفته و گزارش
  دهید. سایر اقدامات به عهده شهرداری و اداره آب و فاضلاب منطقه می باشد.

  مراحل دریافت مجوز های انشعاب آب و فاضلاب شهری ظفر

  در این بخش اطلاعاتی درباره مراحل درخواست انشعاب آب و فاضلاب به کاربران گرامی ارائه می شود.

  واگذاری انشعاب آب شامل چه خدماتی است؟

  خدماتی از قبیل فراهم آوردن امکان دسترسی به آب و برداشت از آن، ساخت
  انشعاب برای استفاده از آب به همراه کنتور برای اندازه گیری میزان استفاده،
  تعیین ظرفیت در نقطه تحویل، خدمات واگذاری انشعاب آب محسوب می شوند.

   چه مدارکی برای دریافت انشعاب آب لازم است؟

  1. سند مالکیت ملک
  2. مدارکی مانند پایان کار که منطقه شهرداری در آن ثبت شده باشد.
  3. مدارکی برای تعیین تعداد واحد یا تعیین نوع صنف برای املاک خانگی و غیر خانگی در ظفر
  4. کارت ملی صاحب ملک

  ارائه انشعاب آب چه مراحلی دارد؟

  1. متقاضی باید به اداره آب و فاضلاب محل خود مراجعه نماید.
  2. فرم درخواست خدمات به همراه مستندات و مدارک مالک به آبفا ارسال شود.
  3. از محل ملک شخص متقاضی بازدید شود.
  4. قسمت فنی بهره برداری تاییدیه برای مجوز درخواست حفاری بدهد.
  5.  هزینه های لازم توسط اداره آبفا محاسبه شده و وجه از متقاضی دریافت شود.
  6. مجوز حفاری به بخش کارگاه نصب ارائه شود.
  7. حفاری و نصب انشعاب در ظفر

  توجه کنید: مراحل و مدارک لازم برای درخواست انشعاب فاضلاب نیز مانند انشعاب آب است. جلوگیری از وقوع خطرات برای ماشین

  خدمات لوله بازکنی کل مناطق تهران در فنی کارا

  افراد فنی کاری که در سایت فنی کارا ثبت آگهی نموده اند، تمام مناطق تهران را پوشش داده و مشتریان در هر منطقه ای که باشند می توانند نزدیک ترین فنی کار را بیابند. در این بخش به جهت رفاه حال کاربران، لینکی برای دسترسی سریع افراد به صفحات دو منطقه دیگر تهران قرار داده است.

  لوله بازکنی کل مناطق تهران فنی کارا

  لیست فروشگاه های لوازم بهداشتی ساختمان و لوله و اتصالات در ظفر

  در ادامه به جهت دسترسی سریع مخاطبان عزیز، لیست فروشگاه های لوله و لوازم لوله بازکنی و لوازم بهداشتی ساختمان، تقدیم حضور می شود.

  فروشگاه های لوله و اتصالات ساختمانی

  • تولیدی اسکان شیمی
   آدرس: بلوار آفریقا، خیابان آناهیتا، برج امین، پلاک۲، طبقه چهارم
   تلفن: ۸۸۸۸۷۶۳۰
   زمینه فعالیت: فروش انواع لوله و اتصالات پلاستیکی
  • آرین ساوه
   آدرس: بلوار میرداماد، خیابان رازن شمالی، خیابان شهید احمد شریفی، پلاک۱، طبقه سوم، واحد ۱۴
   تلفن: ۲۲۲۲۱۷۶۷
   زمینه فعالیت: فروش لوله های مختلف و اتصالات لوله و  لوازم لوله بازکنی
  • فروشگاه صنعتی سدید
   آدرس: بلوار آفریقا، بالاتر از ظفر، خیابان بابک بهرامی، پلاک۱۸
   تلفن: ۸۸۷۸۷۵۱۶
   زمینه فعالیت: فروش لوله های پلاستیکی و اتصالات و لوازم لوله بازکنی
  • فروشگاه فوار گستر غرب
   آدرس: بلوار میرداماد، تقاطع آفریقا، ساختمان باران، پلاک۴۰۸، طبقه چهارم، واحد۲۷
   تلفن: ۸۸۲۰۵۵۵۱
   زمینه فعالیت: ارائه انواع لوله ها و اتصالات پلاستیکی و لوازم لوله بازکنی
  • فروشگاه تولیدی بسطامی جام جم
   آدرس: بلوار آفریقا، خیابان آناهیتا، برج امین، پلاک۵ طبقه چهارم
   تلفن: ۸۸۸۸۷۶۳۰
   زمینه فعالیت: فروش و ارائه لوله و اتصالات پلاستیکی

  دانلود فایل pdf اطلاعاتی درباره لوله بازکنی ظفر

  در این قسمت به دلیل راحت تر کردن کار مخاطبان و دسترسی آن ها به اطلاعات این صفحه بدون نیاز به اینترنت، فایل pdf محتویات این صفحه را برای دانلود قرار داده ایم:
  دانلود مقاله اطلاعات لوله بازکنی ظفر

  لوله بازکنی و تخلیه چاه در ظفر تهران شبانه روزی

  دانلود نسخه پی دی اف - Download PDF Version

  منابع مفید:
  سینک

  بررسی محتوایی برخی از سایت های خارجی دولتی و آموزشی جلوگیری از وقوع خطرات برای ماشین

  معرفی محدوده ظفر (دستگردی) ظفر نام قدیم خیابان شهید دستگردی می باشد که یکی از خیابان‌ های شمیران محسوب می شود.این خیابان در منطقه ۳ شهرداری تهران واقع شده است. جهت این خیابان به صورت شرقی-غربی می باشد که از سمت غرب به خیابان ولیعصر و از سمت شرق به خیابان شریعتی منتهی می‌شود. این خیابان هم راستای بلوار میرداماد و در شمال آن واقع شده است. خیابان ظفر به بزرگراه آفریقا، بزرگراه مدرس، خیابان فرید افشار و خیابان بهروز نیز برخوردگاه دارد. این خیابان به ایستگاه های متروی قلهک،…

  دانلود نسخه پی دی اف – Download PDF Version

  جلوگیری از وقوع خطرات برای ماشین

  منابع مفید:
  سینک

  بررسی محتوایی برخی از سایت های خارجی دولتی و آموزشی

  دانلود نسخه پی دی اف - Download PDF Version

  منابع مفید:
  سینک

  بیشتر بخوانید
  قالب وردپرس